VERKOSTOT

Verkostotyöstä voimaa ja vaikuttavuutta

JADE-toimintakeskus linkittyy osaksi laajempaa moninaisuus- ja monikulttuurisuustyön sekä vanhuspalvelujen asiantuntijoiden verkostoa. Yhteistyökumppanimme tekevät töitä edistääkseen maahan muuttaneiden ja ikääntyneiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä

"Monikulttuurisen vanhustyon yhteenliittyma -logo."

Yhteenliittymän tarkoitus on vahvistaa alan toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, hyödyntää toistensa osaamista ja resursseja edunvalvontatyössä sekä tiivistää keskinäistä yhteistyötä etnisten ja kielellisten vähemmistöjen iäkkäiden aseman parantamiseksi Suomessa. Yhteenliittymällä saadaan koottua toimijoiden moniammatillista osaamista yhteen ja vaikuttamaan ikääntyvien vieraskielisten tilanteeseen alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhteenliittymän tavoite on parantaa vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä. 

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän jäsenet:

VeTo-verkosto

"Veto-verkoston logo."

VeTo-verkosto on maahanmuuttajien vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien vertaistoimintaa ja lisätä vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyötä. Verkostoa koordinoi Suomen Pakolaisapu. Verkostoon voivat liittyä organisaatiot, jotka järjestävät maahanmuuttajien vertaistoimintaa tai haluavat vahvistaa vertaistoiminnan osaamistaan. Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa yhteisille VeTo-aamukahveille keskustelemaan ja kuulemaan toimijoita kiinnostavista teemoista liittyen toiminnan kehittämiseen.

vertaistoimijat.fi

MOVA-verkosto

Monikulttuurisen vanhustyön verkosto kokoaa yhteen kunnallisia palvelukeskuksia, järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tekevät monikulttuurista vanhustyötä tai suunnittelevat toimintaa ikääntyville vähemmistöön kuuluville helsinkiläisille. Verkosto kokoontuu tapaamisiin noin 4 kertaa vuodessa, ja toteuttaa yhdessä kahden vuoden välein MOVA-messut.

Liikkuvat-verkosto

Liikkuvat-verkosto kokoaa yhteen ammattilaiset ja jo olemassa olevat verkostot helsinkiläisten iäkkäiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan kentiltä. Verkoston tavoitteena on parantaa ikääntyneiden palveluiden laatua, saavutettavuutta ja monipuolisuutta uudenlaisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen kautta. Verkosto luo yhteisen foorumin järjestämällä kohtaamisia ja jakamalla tietoa. Syys- ja kevätkaudella noin kerran kuussa järjestetään Opitaan yhdessä-tilaisuuksia, joissa verkostoidutaan ja käsitellään yhdessä oppien verkostolle tärkeitä teemoja.

hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/tietoa-meista/liikkuvat-verkosto/

Kumppanuushautomo-verkosto

Kumppanuushautomo kokoaa yhteen maahanmuuttajajärjestöjä ja tukee niiden välistä yhteistyötä. Kumppanuushautomo järjestää kuukausittain verkostokahvit, joiden tarkoituksena on tuoda yhteen kotoutumisen parissa työskenteleviä toimijoita Espoossa. Tilaisuuteen voivat osallistua esim. järjestöjen, kaupungin, oppilaitosten ja muiden yhteisöjen edustajat. Kumppanuushautomon verkostoa koordinoi EJY ry, joka on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyöelin.

ejy.fi

Maahanmuuttajamiestyön verkosto

Järjestötoimijoiden, viranomaisten ja oppilaitosten muodostaman Maahanmuuttajamiestyön verkoston tavoitteena on tehdä tunnetuksi maahan muuttaneiden miesten kokemuksia, elämää ja haasteita. Verkosto kokoaa yhteen maahan muuttaneiden miesten kanssa työtä tekeviä tahoja jakamaan kokemuksia, haasteita ja hyviä käytäntöjä, jotta maahan muuttaneet miehet tulisivat entistä paremmin kohdatuiksi ja kuulluiksi suomalaisen hyvinvointityön ja -politiikan suunnittelussa. Maahanmuuttajamiestyön verkostossa on mukana noin 30 jäsenorganisaatiota. 

maahanmuuttajamiestyönverkosto.fi

ENIEC-verkosto

ENIEC on Euroopan laajuinen moninaisen vanhustyön verkosto (European Network on Intercultural Elderly Care).

ENIEC is a non-profit European network of professionals that seeks to secure the rights of elderly people with a foreign ethnic or minority background in Europe. It constitutes an informal platform for members to exchange ideas, experiences and practices with the aim of so securing that elderly migrants and minorities across Europe can live in an environment of tolerance, intercultural understanding and respect.

eniec.com

Yhteistyökumppanit

Yhteistyössä on voimaa! Ilman aktiivisia ja inspiroivia yhteistyökumppaneita emme voi menestyä. JADE-toimintakeskus tekee yhteistyötä laajan ja moninaisen toimijaverkoston kanssa.

Eläkeläiset ry

Eläkeläiset ry on Suomen ensimmäinen valtakunnallinen kansalaisjärjestö joka puolustaa eläkeläisten etuja ja tarjoaa ikäihmisille yhdessäoloa ja tekemisen paikkoja. Toimintaa ohjaa oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus heikompia kohtaan. Vuodesta 2007 on Eläkeläiset ry:ssä järjestetty monikulttuurista toimintaa, jolla tuetaan ikämaahanmuuttajien arkea. Yhteisiä kerhoja, tapahtumia ja leirejä järjestetään monilla paikkakunnilla paikallisyhdistysten, alueiden etnisten yhdistysten ja kuntien viranomaisten yhteistyönä.

elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta/

Omaisneuvo, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Omaisneuvo-toiminta tarjoaa tietoa omaishoidosta eri kielillä sekä ilmaista neuvontaa ja ohjausta omaishoitajille, tarvittaessa tulkin avustuksella. Yhdistykselle on tärkeää, että jokainen omaishoitotilanteessa elävä perhe Suomessa saisi riittävästi tietoa sekä keinoja mahdollisimman hyvän arjen toteutumiseen omaishoitotilanteissa.

Omaisneuvo-toiminta

Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry

Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry:n toiminnassa edistetään etnisiin vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden henkilöiden aivoterveyttä sekä kohderyhmän mahdollisuuksia päästä muistisairauden alkukartoitukseen omalla äidinkielellään.

Mukes.fi

Seta ry

Setan seniorityö tuottaa tietoa ja toimintaa sateenkaarisenioreille, eli sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluville 50+ -vuotiaille ikäihmisille. Seniorityö kouluttaa muun muassa sosiaali- ja terveys, sekä kulttuuri- ja liikunta-alan ammattilaisia, opiskelijoita ja vapaaehtoistoiminnan parissa toimivia.

seniorit.seta.fi/

Luetaan yhdessä -verkosto

Luetaan yhdessä on valtakunnallinen verkosto, joka tukee maahan muuttaneiden ko­toutumista suomen kielen opetuksen kautta. Ensisijainen kohderyhmä ovat eri syistä koulutuksen ja kotouttamistoimien ulkopuolelle jääneet lukutaidottomat tai suomen kieltä taitamattomat nai­set. Opetus tähtää arkikielitaidon parantamiseen, yhteiskunnan ja kult­tuurin tuntemuksen lisäämiseen sekä verkostoitumiseen muiden kanssa.

luetaanyhdessa.fi

Helsingin kaupunki

 • Seniori-info
 • Kinaporin palvelukeskus
 • Kontulan palvelukeskus
 • Kampin palvelukeskus

Vantaan kaupunki

 • Maahanmuuttajapalvelut
 • Hakunilan terveysasema
 • Asukastila Skomarsin torppa

Espoo

 • Maahanmuuttajapalvelut, Espoon kaupunki
 • Vanhuspalvelut, Espoon kaupunki
 • EMY ry
 • Filoksenia ry, TRAPESA

Metropolia ammattikorkeakoulu

Metropolian kanssa toteutetaan neljä vuosittaista moninaisen vanhustyön luentoa ja työpajaa, jonka lisäksi JADE toivottaa opiskelijat tervetulleeksi työharjoitteluun, sekä toteuttamaan erilaisia opintoihin liittyviä projekteja. Opinnäytetyöntekijät ovat niin ikään tervetulleita tiimiin.

DIAK ammattikorkeakoulu

JADE toivottaa opiskelijat tervetulleeksi työharjoitteluun, sekä toteuttamaan erilaisia opintoihin liittyviä projekteja. Opinnäytetyöntekijät ovat niin ikään tervetulleita tiimiin.