Ikääntyvien tukeminen korona-aikana

Syksyllä 2020 koronan toinen aalto rantautui Suomeen. Viranomaisten linjausten mukaan ihmisten kohtaamisia ja sosiaalista kanssakäymistä rahoitettiin ja myös osa julkisista paikoista suljettiin ja ihmiset pystyivät hoitamaan vain välttämättömiä asioita. Myös me jouduimme sulkemaan JADE:n toimipaikan ovet lokakuun alusta lähtien uudestaan ja välttämään läsnäoloa vaativia tapaamisia. Ikääntyvät ryhmäläiset pelkäsivät koronaa ja samanaikaisesti tarvitsivat enemmän tietoa tilanteesta. Lisäksi monet olivat henkisen tuen tarpeessa ja halusivat keskustella JADE:n ohjaajien kanssa. Ystävien ja tuttavien tapaamisen vähentyminen ja kanssakäymisten rajoittuminen vaikutti erityisesti yksin asuvien ikääntyneiden henkiseen hyvinvointiin. Huoli koronasta aiheutti epätoivoa vieraskielisten ikääntyneiden keskuudessa, mistä saattoi seurata masennusoireita.

Sopeutumista muuttuviin tilanteisiin

JADE:n henkilökunta ja toiminta sopeutui tähän tilanteeseen siirtämällä toimintaa digitaaliseen etämuotoon. Käytimme ryhmien ja jäsenten yhteydenpitoon Whatsapp- ja Jitsi Meet –sovelluksia, joilla voi järjestää suorana verkon yhteydellä toimivia video- ja äänikokouksia. Ohjaajat järjestivät ohjelmaa ja vieraskielisten ryhmätoimintaa etäkokouksina. Näin ryhmätapaamiset ja toiminta edistyivät suunnitellusti. Etätoiminta kuitenkin edellytti, että JADE:n ryhmien jäsenet osasivat käyttää etämuodossa käytössä olevia sovelluksia. Me järjestimme syksyn aikana Whatsappin ja Jitsi Meet- sovellusten käyttöön liittyvää ohjausta ja koulutusta. Sovellusten opettelemiseen meni aikaa ja kohtasimme haasteita, koska JADE:n jäsenet eivät olleet käyttäneet niitä aiemmin. Jäsenet ymmärsivät, että sovellusten oppiminen on heidän parhaaksi ja paras ratkaisu vallitsevassa tilanteessa. Tiimimme onnistui motivoimaan ja innostamaan jäseniä opettelemaan digitaalisten keinojen käyttöä ryhmätoiminnassa.

Etätoiminta korvasi kasvokkaiset tapaamiset myös keväällä 2021 ja Jaden jäsenet tapasivat toisensa verkkoyhteyden välityksellä ja osallistuivat ryhmätoimintaan. Ryhmätoiminnassa jäsenet keskustelivat, jakoivat ajatuksia ja saivat päivitettyä tietoa koronatilanteesta. JADE:n ryhmätoiminnan seurauksena ikääntyneet saivat mielenrauhaa ja heidän henkinen hyvinvointinsa parani – he hymyilivät nyt entistä enemmän. JADE pääsi tavoitteisiinsa säännöllisellä, suunnitelmallisella, sinnikkäällä ja kärsivällisellä työotteella.

JADE:n tiimi sai aikaan innostusta ja hyvinvointia kuudelle kieliryhmälle. Tiimimme tarjosi ryhmille säännöllisesti ajantasaista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, hallituksen ja Helsingin kaupungin julkaisemaa tietoa koronasta ja terveysohjeita suojautumiskeinoista. JADE:ssa vieraili asiantuntijoita, kuten psykologeja ja sairaanhoitajia, jotka vastasivat ryhmäläisten kysymyksiin. Kun ryhmäläiset saivat tietoa ja ymmärsivät toimintaohjeita, heillä oli turvallisempi olo. Ryhmätoiminta jatkui verkossa etämuodossa koko kevään ja tiimi piti koronatilannetta tarkkaan silmällä, mikäli toimintaa olisi jossain vaiheessa voitu avata.

Kevään ryhmätoimintaa toteutettiin onnistuneesti etänä

Tällä hetkellä JADE tarjoaa jäsenilleen tietoa rokotusasioista ja järjestää palveluohjausta ryhmätoiminnan lisäksi. JADE:ssa järjestetään verkossa myös suomen kielen kerhotoimintaa ja jooga-liikuntaa kaksi kertaa viikossa. Koronatilanteessa ikääntyvät liikkuvat vähemmän ja jooga tarjoaa heille hyvän mahdollisuuden liikkua omassa kodissa verkkoyhteyden välityksellä. Tällä hetkellä hallituksen linjausten mukaan sisätiloissa voi turvavälejä noudattamalla järjestää enintään kuuden hengen tapaamisia ja ulkotiloissa aikuisten harrastustoimintaa voi järjestää vapaammin.

JADE noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita ja on aloittanut pienimuotoisesti ryhmätapaamiset ulkotiloissa toukokuun puolivälin jälkeen. Ryhmätoimintaa kehitetään jatkuvasti ja tapaamisia järjestetään säännöllisin välein myös kesän aikana lomakuukautta lukuun ottamatta. Etätoiminnasta saadun palautteen perusteella lähes kaikki ikääntyvät kokevat, että ovat saaneet luotettavaa ja tärkeää tietoa koronasta ja rokotuksista JADE:n tiimiltä ryhmätoiminnassa. Ryhmän jäsenet ja JADE:n tiimiläiset toivovat, että koronatilanne paranee ja ryhmät voivat jatkaa toimintaansa läsnäolon ja kasvokkaisten tapaamisten muodossa.

Hyvää loppukevättä toivottaen, JADE:n koordinaattori Jila Samandar Poor

Sauvakävelyä puistossa
Ryhmätoiminnan käynnistämistä toukokuun lopussa ulkoilemalla

Ryhmätoimintaa etäyhteyksin – kokemuksia keväältä 2020

"Tervetuloa Jaden luontokerhoon."

JADE-toimintakeskus on kohtaamispaikka ikääntyville maahan muuttaneille ja toiminnan keskiössä on kasvokkainen ohjattu ryhmätoiminta ja vertaisryhmät. Maaliskuun puolivälistä lähtien tämä ryhmätoiminta on kuitenkin ollut muutoksessa, kun Suomi on poikkeusoloissa siirtynyt etäyhteydenpidon aikaan.

Miten luonnistuu ryhmätoiminta etäyhteyksin ikääntyviltä vieraskielisiltä?

Jadessa on otettu kevään aikana käyttöön monia työkaluja ja toimintatapoja mahdollistamaan jäsenten kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Myös ryhmätoimintaan on lähdetty kehittämään ikääntyville soveltuvia etäohjauksen muotoja. Ensimmäisenä Jaden jäsenille on tarjottu mahdollisuutta osallistua etänä suomen kielen keskusteluryhmään ja uuteen luontokerhoon.

Toukokuussa käynnistyi kokeiluna yhden viikoittaisen suomen kielen keskusteluryhmän siirtäminen nettiin. Tosin siirtäminen on tässä kohdin ontuva sanavalinta, sillä mistään automatiikasta ei ole kyse. Jo ennen yhtäkään ryhmäkeskustelua jäseniä tuettiin ottamaan käyttöön uusi etäohjelma ja sen käyttöä harjoiteltiin monenkirjavilla taidoilla. Samoin edessä oli keskustelu- ja opetusmateriaalin tuottaminen kokonaan uudelta pohjalta, etävälineen ehdoilla.

Vaativinta etäohjauksessa lienee silti ollut keskustelutilanteen vetäminen. Miten löytää sopiva rytmi ja vaikeustaso ja pitää kaikki osallistujat mukana ja ”samalla sivulla”, kun apuna on livekuva kasvoista etäyhteyden päässä, jos aina sitäkään? Etunamme kokeilussa on ollut etäohjauksen tiimi. Ryhmän keskusteluista on huolehtinut tuttu vapaaehtoinen opettaja, tukenaan omakielinen ryhmänohjaaja. Lisäksi on tarvittu kolmatta tiimiläistä työstämässä uutta sisältöä materiaaliin keskustelujen tahdissa, ikään kuin liitutaulun korvikkeena. Ajatus suomen kielen keskusteluihin etänä on kehittynyt kerta kerralta. Niin materiaalit kuin ohjaajien roolit ovat hakeneet muotoaan. Rutiinien löytyminen on tuonut helpotusta myös jäsenten osallistumiseen. Tässä toki tutut ryhmäläiset ovat olleet avuksi alusta lähtien. Yhteisöllisyys on tärkeää.

Luontokerhokin on käynnistynyt toukokuussa

Luontokerhossa Jade yhteisölle on tarjottu uudenlaista mahdollisuutta hakea virkistystä lähiympäristöstä ja sen luonnosta, poikkeusolojen suomissa puitteissa. Luontokerhoa ei ole lähdetty toteuttamaan etäyhteyksillä, vaan sen toimintamallia on haettu viikoittain vaihtuvilla videotehtävillä, hyödyntäen samalla eri somekanavien vuorovaikutusmahdollisuuksia. Kasvi- ja eläinkuntaa ja muita luonnonilmiöitä löytyy tutustuttavaksi hyvinkin läheltä. Etäohjauksessa kimuranteinta ohjaajaan näkökulmasta onkin toimivien tehtävien ideointi ja soveltuvuus Jaden yhteisön moninaiselle jäsenistölle.

On tärkeää kehittää ja kokeilla erilaisia ryhmäohjauksen etämuotoja. Jadessa on pidettävä aivan erityisesti huolta niiden toimivuudesta ikääntyvien maahan muuttaneiden kohdalla. Digitaidot ja niistä innostuminen ei ole aina helppo yhtälö. Osallistumisen vaivattomuus, kielellinen tuki ja hyvä meininki ovat tässä isossa roolissa. Jadessa ryhmien etäohjauksen kehittäminen ja arviointi jatkuu kesäkuussa. Kuka tietää missä mittakaavassa näitä menetelmiä tarvitaan vielä jatkossa. Siksi on tärkeää pitää digitaitojen ja etäohjauksen osaaminen ja kehittäminen työlistalla, monella tasolla.

Jari, JADE-toimintakeskuksen yhteisöpedagogi-harjoittelija

Linnunpönttötalkoot kirpakassa kevätsäässä Kumpulan koulukasvitarhalla

"Linnunponttoja rivissa."

Olimme yhden JADE:n ryhmän kanssa Kumpulan koulukasvitarhassa linnunpönttötalkoissa. Teimme linnunpönttöjä kaupunkilinnuille, jotka eivät osaa itse rakentaa pesimiskoloa itselleen tai niistä on huutava pula. Näitä lintuja ovat mm. kirjosieppo ja pienet tiaiset. Kanssamme linnunpönttöjä oli tekemässä yläasteikäisiä maahanmuuttajaoppilaita. Kaikki rakensivat uusia koteja linnuille innokkaasti ja toisiaan auttaen.

"Ryhmalaisia rakentamassa linnunponttoja."

Oli mukavaa huomata, vaikka kieli ei ollut yhteinen, kuinka yhteistyö sujui jouhevasti. Näin innokkaita ilmeitä ja onnistumisen iloa kaikkien kasvoilta. Kuulin hilpeää keskustelua ja naurua. Päivän kruunasi valmiit linnunpöntöt ja evästauko kuuman juoman kera. Työn touhussa saimme myös pienen tietopaketin Kumpulan koulukasvitarhan historiasta ja nykytoiminnasta.

Tutkimuksissa onkin todettu, että vapaaehtoistoiminnassa toteutuu mm. tasa-arvoisuus, vastavuoroisuus, suvaitsevaisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys ja toiminnan ilo (Tulikallio & Malinen 2009: 24-26). Vapaaehtoistoiminta onkin suuri voimavara monille ihmisille, se auttaa ehkäisemään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, auttaa voimautumaan sekä lisää osallisuutta.

Kumpulan koulukasvitarhalla on pitkät perineet yli 100 vuoden taakse. Helsingissä ensimmäinen koulupuutarha alkoi Töölössä 1912. Kumpulassa koulukasvitarha on toiminut vuodesta 1928 alkaen.

Jälleen ensi kesänä voivat eläkeläiset mennä vapaaehtoisiksi puuhastelemaan yhdessä puutarhahommien parissa lasten, nuorten ja maahanmuuttajien kanssa Kumpulan koulupuutarhalle, Vähänkyröntie 3-6, 00610 Helsinki. Lisätietoa saa www.lastenpuutarha.fi

Toivonkin, että mahdollisimman moni JADE:n vieraskielisistä ikäihmisistä osallistuisi kesän aikana Kumpulan kesätoimintaan.

Geronomiopiskelija Päivi Närhi

Lähteet:

Tulikallio, Tea & Malinen, Heikki 2009. Vapaaehtoistoiminta, hyvin organisoituna valtava voimavara. Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/vapaaehtois-ja-vertaistoiminnan-maaritelmat/

"Ryhmalainen esittelemassa teostaan."

Luovuus sinussa – taideterapiaryhmä kiinalaisille

Työskentelimme kuluneen syksynä Jade-toimintakeskuksessa järjestäen kuusi kertaa kokoontuneen taideterapiaryhmän kiinalaisille naisille. Ryhmän teemana oli luovuuden herättely ja osallistujien toimijuuden vahvistaminen monitaiteisin menetelmin maalauksen, liikkeen ja musiikin kohtauspisteissä. Meille itsellemme ryhmätaideterapian opiskelijoina oli hurjan hedelmällistä ja kiinnostavaa päästä tutkimaan, miten taiteen ja läsnäolon kieli kantaa työskentelyssä, jossa varsinaista yhteistä kieltä ei ole. Kertojen edetessä huomasimme kuitenkin, että kohtaaminen yhdessä tekemisen, maalaamisen ja kehollisuuden keinoin kantaa pitkälle. Myös Google Translator toimi hyvänä apuna ja oli koskettavaa, kuinka sen kautta saimme kuulla hyvinkin poeettisia reflektioita taidetyöskentelystä ja osallistujien omista taidetöistä.

Ryhmä koostui hyvinvoivista, aktiivisista naisista, joista osa oli ollut Suomessa jo pitkään, 5-40 vuotta. Tärkeiksi teemoiksi taiteen kautta kohtaamisen lisäksi muodostui suhde luontoon ja Suomeen, sekä myös oman elämän ja kotimaan pohtiminen. Virittäydyimme maalaamiseen muun muassa helpoilla liikkeellisillä harjoituksilla, kuvien tai luontomateriaalien kautta. Työskentelimme maalaten yksin ja yhdessä. Kerran kävimme läheisessä puistossa hiljaisella luontokävelyllä ja teimme luontomandalan. Huomasimme, että liike ja yhdessä tekeminen oli monille luontaista. Kertojen edetessä keskittyminen ja rohkeus itsenäiseen maalaamiseen lisääntyi. Palautteena kerroista saimme kuulla, että muutosta on tapahtunut omassa mielessä ja toiminta on ollut rentouttavaa. Erään osallistujan sanoin: ”Kun tulee tänne, niin kaikki huolet ja murheet unohtuu. On rauha sydämessä. Joka kerta on tullut enemmän rohkeutta tekemiseen ja myös syventänyt sitä, miltä työskentely tuntuu.” Toivomme, että ryhmä saa jatkoa. Tuntuu, että tästä vasta yhteinen työskentely alkoi!

Elina Aho-Brennan ja Annika Ruuska

Ryhmätaideterapian opiskelijat Eino Roiha Säätiöstä

"If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it."      "Ryhman yhteiskuvia."

Historia- ja kulttuuripiirin uutisia: museoretki

"Syksyinen puisto."

Historia- ja kulttuuripiirin museoretki Helsingin kaupunginmuseoon 17.10.

" "
1867 . Panoraama Tähtitieteellisestä observatoriosta Ulriikaporinvuorelta ( Tähtitorninvuorelta) pohjoiseen. Vasemmalla Unioninkatu, keskellä Saksalainen kirkko, oikealla Eteläsatama, Pakkahuoneenlaituri. Taustalla Pohjoisesplanadi 17-7.

Historia- ja kulttuuripiiri kokoontuu JADE – toimintakeskuksessa joka toinen keskiviikko klo 10-12. Piirissä on jo vakituiset osallistujat. Kiitos kaikille osallistujille! Historiapiirin ohjaaminen on ollut myös minulle mielenkiintoista ja antoisaa. Kuinka moni asia onkaan päässyt unohtumaan! Aiheena on Suomen historia ja kulttuuri. Kolmella edellisellä kerralla olemme ehtineet perehtyä Suomen muinaishistoriaan ja Ruotsin vallan aikaan. Piirin jäsenet toivoivat museokäyntiä, joten lähdimme museoretkelle viime keskiviikkona 17.10.Retken kohde oli Helsingin kaupunginmuseo.

Helsingin kaupunginmuseossa on tällä hetkellä kiinnostavia näyttelyitä: Helsingin valitut palat, Lasten kaupunki ja Aikakone.  Aloitimme kierroksen Helsingin valitut palat-näyttelystä. Näyttely oli mielenkiintoinen ja antoi meille kaikille uutta tietoa Helsingin historiasta aina nykypäivään asti. Hotelli Tornista otettu panoraamakuva oli vaikuttava. 1950-luvun huonetta tutkiessamme löytyi yhtäläisyyksiä piirimme jäsenten kotimaihin. Huone sai myös miettimään, miten ahtaasti silloin asuttiin.

"Ryhmalaisia museossa."

Vanha yleisöpuhelin toi muistoja mieleen!

Nykypäivästä erityistä mielenkiintoa herätti Skeittarin silmä –  kuva- ja videonäyttely.  Myös Lasten kaupunki – näyttely oli mielenkiintoinen. Vanha luokkahuone pulpetteineen ja liitutauluineen oli vaikuttava. Kysymyksiä herätti toisen huoneen seinällä oleva vanha lukujärjestys ja siinä luetellut oppiaineet, kuten laskento, kielioppi, laulu ja piirustus. Mummola-huone toi myös minulle lapsuuden muistoja mieleen.

"Koulun penkilla."

Aikakone – huone oli vaikuttava. Tosin emme tällä kertaa päässeet kokeilemaan itse aikakonetta. Nyt oli syysloma, joten museossa oli paljon lapsia ja aikakoneeseen oli jatkuva jono.  Ihmetystä herätti muun muassa se, miten ennen on saatu pyykit kuivumaan talvipakkasessa.

Tämä oli kaikille osallistujille ensimmäinen vierailu Helsingin kaupunginmuseossa. Jo itse museorakennus eli Helsingin kantakaupungin vanhin rakennus, Sederholmin, talo on vaikuttava. Tulevilla historiapiirin kerroilla voimme myös perehtyä museon verkkoaineistoon muun muassa historiallisiin valokuviin. Jatkamme historia- ja kulttuuripiirissä myös koko Suomen historian aiheilla. Käsittelemme muun muassa Venäjän vallan aikaa ja itsenäisyyden aikaa. Tarkoitus on jatkaa piirin kokoontumisia tämän syksyn loppuun asti.

"Museoretkella."

Syysterveisin,

Minna

Sieniretki 6.9.

"Ryhmalaiset bussissa, retkelle menossa."

JADE-toimintakeskuksen sieniretken kohde oli tänä syksynä Nuuksion Haukkalampi. Osanotto oli runsas. Bussimme lähti Kiasman pysäkiltä klo 10 ja ilma suosi meitä. Oli aurinkoista ja lämmintä. Saavuttuamme Haukkalammelle kävelimme kauniilla Nuuksion metsäreitillä ja innokkaimmat poimijat löysivät ensimmäiset sienensä. Nautimme lämpimästä syyspäivästä ja luonnon läheisyydestä.

Sienten poimimisen lisäksi onnistuneeseen sieniretkeen kuuluu tietysti herkulliset eväät ja grillaus. Pysähdyimme Haukkalammen rannalle syömään ja grillaamaan.

"Ryhmalaiset taukopaikalla."

Osa retkeilijöitä jatkoi ruokailun jälkeen sienien poimimista ja osa keskittyi nauttimaan Haukkalammen kauniista maisemasta. Maasto oli kuuman kesän jäljiltä kuiva ja oletimme, että sienisaalimme tulisi jäämään niukaksi. Vastoin kaikkia odotuksiamme tatteja löytyi melko paljon. Lisäksi saimme myös lampaankääpiä sekä kangas- ja karvarouskuja. Herkkutattien paljous yllätti. Lehdessä olikin muutama päivä retkemme jälkeen uutinen herkkutattien hyvästä syksystä!

"Ryhmalaiset retkella metsassa."

Klo 14 oli aika lähteä Haukkalammen pysäköintialueelle, josta bussimme lähti takaisin kohti Helsinkiä. Matkalla bussille oli kuitenkin vielä aikaa ihailla maisemia. Kaiken kaikkiaan päivä Nuuksiossa oli onnistunut. Kiitos siitä kaikille osanottajille!

"Kaunis luontomaisema."

Työharjoittelijan syksy Jade II-projektissa

"Teeta kaadetaan kuppeihin."

Viimeinen työharjoitteluni alkoi syyskuun alussa monikulttuurisen vanhustyön merkeissä. Olin ensimmäistä kertaa harjoittelussa kolmannella sektorilla ja projektityössä. Ja olihan se mukavaa. Nyt on kuitenkin harjoitteluni tullut päätökseen Jade II-projektissa, ja voin hyvin mielin sanoa, että minulla on ollut todella mielekäs, mielenkiintoinen ja kokemusrikas syksy. Yksikään päivä ei ollut samanlainen ja sain tutustua mahtaviin ihmisiin ja tehdä paljon erilaisia asioita.

Heti ensimmäises"Meri kaatamassa teeta kuppeihin."tä päivästä alkaen minut otettiin lämpimästi vastaan ja minulle oli jo suunniteltu tehtäviä harjoitteluni ajaksi. Ensimmäisellä viikolla sain olla jo monessa mukana mm. asiakkaiden kanssa sieniretkellä Nuuksiossa, somalinaisten uintia seuraamassa ja kahdessa eri verkostokokouksessa. Sain siis nähdä ja osallistua monenlaiseen toimintaan jo ensimmäisen viikon aikana ja samalla tapasin suurimman osan projektin asiakkaista sekä monikulttuurisen vanhustyön verkoston jäseniä. Huomasin jo ensimmäisen viikon aikana, miten monipuolista projektityö on ja että tämähän sopii minulle. Ryhmätoiminta on olennainen osa Jaden toimintaa, joten minäkin harjoittelijana osallistuin useamman kerran kaikkiin ryhmiin. Asiakkaat ottivat minut vastaan lämpimästi ja sain heti jutella heidän kanssa. Näissä kohtaamisissa huomasin, että vuorovaikutus asiakkaan kanssa sujui minulta helposti ja luonnollisesti.

Yksi mieleenpainuva tapahtuma oli meidän järjestämä kiinankielinen sosiaali- ja terveysinfotapahtuma, jossa minun tehtäväni oli kertoa Suomen eläkejärjestelmästä. Sain samalla selvittää Kelan kansainvälisten asioiden puolelta monia maahanmuuttajia koskevia seikkoja ja se oli mielenkiintoista. Sain myös useamman kerran seurata ja auttaa arabiankielisessä palveluohjauksessa. Tämä oli yksi minun lempiaiheita koko harjoittelussa, sillä pidän asiakkaiden auttamisesta ja haluan ohjata ja opastaa heitä eteenpäin ja samalla opettaa suomalaista palvelujärjestelmää. Tulevana geronomina tunnen hyvin vanhuspalvelujen toimintaympäristöt ja palvelurakenteen. Lisäksi opin paljon uutta muun muassa maahanmuuttajien tarvitsemista palveluista.

Yhtenä päivänä järjestin somalinaisten toiveesta heille hyvinvointipäivän. Kauneudenhoitoalan opiskelijat tulivat hieromaan naisten käsiä ja tekemään manikyyrejä. Tämän lisäksi meillä oli tarjolla hartiahierontaa sekä syötäväksi tarjoilimme raikkaita smoothieja sekä vihanneksia ja hedelmiä. Olin somalinaisten kanssa muutenkin ehkä eniten verrattuna muihin projektin asiakasryhmiin. Kävin heidän kanssaan tutustamassa Kisahallin seniorisäpinöihin ja tuolitansseihin. Somalinaiset kutsuivat minut myös Helsingin Islam-keskukseen vierailulle. Pääsin näkemään paikan, jossa somalinaiset kokoontuvat naisten kesken, juttelevat, syövät ja rukoilevat yhdessä.

Verkostoituminen on merkittävä osa Jadea. Sain osallistua projektin työntekijöiden mukana  monikulttuurisen vanhustyön työpajoihin ja verkostokokouksiin. Vaikuttamistyötä tehtiin myös Kuntamarkkinoilla, jossa olimme yhdessä muiden Eloisa ikä-hankkeiden kanssa esittelemässä omaa projektia ja Eloisa ikä -verkostoa. Oli mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea projektityö järjestössä pitää sisällään ja mitä kaikkea taustalla tapahtuu.

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan paikkoja, jossa ikääntyneet maahanmuuttajat voivat kokoontua. Syksyn aikana näin mikä merkitys ryhmätoiminnalla ja vertaistuella on ikääntyneille maahanmuuttajille. Kaikki Jaden asiakkaat tulevat yhteisöllisistä kulttuureista ja tarvitsevat paikkoja, jossa tavata toisia ja puhua omalla äidinkielellään. Samalla he oppivat suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista ja saavat lisäksi palveluohjausta, joka varmasti edistää heidän kotoutumistaan. Ryhmätoiminta tuo myös sisältöä arkeen uusista tuttavuuksista puhumattakaan. Jaden asiak"Somalinaiset sauvakavelylla."asmäärä lisääntyi tämän syksyn aikana, joka tarkoittaa sitä, että tämänkaltaista toimintaa tarvitaan. Jo muutaman viikon jälkeen oivalsin, että minusta olisi mukavaa työskennellä järjestössä. Pidän monipuolisesta työnkuvasta, ihmisten kanssa työskentelystä ja erilaisista kohtaamisista. Päivät eivät ole koskaan samanlaisia eikä tietokoneen äärellä tarvitse viettää koko työpäivää. Tiesin jo ensimmäisen viikon jälkeen, että tulen viihtymään tässä ympäristössä.

Kehittämistehtävä projektille

Harjoittelun tavoitteisiin kuului tehdä pienimuotoinen kehittämistehtävä harjoittelupaikalle. Tehtäväni oli kerätä Jaden verkkosivuille materiaalipankki. Tämä oli minulle mielekäs kehittämistyö, sillä olin jo saanut tutustua monikulttuurisen vanhustyön kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin viime keväänä, kun teimme Jade II -projektille opinnäytetyötä. Olen kiinnostunut monikulttuurisesta vanhustyöstä, joten tämänkin vuoksi oli mukava etsiä ja lukea näitä tutkimuksia kyseistä aiheesta.

Materiaalien läpikäyminen vei aikaa, joten aloitin sen tekemisen heti työharjoitteluni alussa ja kokosin sitä pikkuhiljaa syksyn aikana. Sain opetella hieman WordPress-ohjelman käyttöä, joka oli minulle uusi tuttavuus ja sitä opettelisin mielelläni vielä lisää. Materiaalipankki tullaan julkaisemaan piakkoin täällä Jaden sivuilla. Materiaalipankista löytyy useita opinnäytetöitä vuosilta 2012-2017, julkaisuja sekä artikkeleita. Lopuksi keräsin materiaalipankkiin vielä muutamia kirjavinkkejä, jotka käsittelevät monikulttuurista vanhustyötä.

Syksyn aikana julkaisimme myös Jade II -projektille tekemämme opinnäytetyön. Meitä oli kolme vanhustyön opiskelijaa tekemässä yhdessä tätä lopputyötä. Opinnäytetyömme käsitteli monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajataustaisten ikäihmisten näkökulmia mielekkääseen elämään uudessa kotimaassa Suomessa. Tutkimuskohteenamme olivat projektin kiinan- ja arabiakieliset asiakkaat. Tässä linkki opinnäytetyöhömme: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017100415718.

Pikkuhiljaa valmis geronomi

Oman toimintani lähtökohtana on ikääntyneen kuuleminen ja kuunteleminen, ikääntyneen omat tarpeet, toiveet ja odotukset. Tässä harjoittelussa huomasin, miten helposti osaan toimia kulttuuritaustoiltaan erilaisten ikääntyvien ihmisten kanssa ja kykenen  empaattiseen ja dialogiseen kohtaamiseen heidän kanssaan. Geronomin ammattitaitoon kuuluu moninaisten ikäihmisten kohtaaminen, asiakastyö ja tukeminen arjen haasteissa. Tämä viimeinen harjoittelu antoi oivan mahdollisuuden harjoitella juuri tätä ihmisten kohtaamista. Tärkeintä on toimia ihmisenä ihmiselle. Nämä ovat minun vahvuuksia työssä kuin työssä.

Meri Mensonen

Työharjoitteluni alkoi Jadessa

"Keratyt sienet poydalla."

Olen vanhustyön opiskelija Ammattikorkeakoulu Metropoliasta ja olen nyt aloittanut opintojeni viimeisen työharjoittelun, jonka teen Jade II -projektissa. Minua kiinnostaa vanhustyö monikulttuurisessa ympäristössä, joten tämä paikka oli mitä mainioin valinta juuri tähän harjoitteluun. Yksi harjoittelun tavoitteesta on myös tutustua järjestötoimintaan.

Nyt on kaksi viikkoa harjoittelua takana ja hyvältä tuntuu. Olen ehtinyt jo olla monessa mukana ja seurata projektin monipuolista toimintaa. Olen muun muassa saanut tutustua projektin ryhmätoimintaan sekä käynyt Nuuksiossa retkellä arabian- ja kiinankielisten ryhmäläisten kanssa. Tunnelma Nuuksiossa oli todella lämminhenkinen: nautimme aurinkoisesta syyssäästä, keräsimme sieniä, grillasimme nuotiolla, arabialainen musiikki soi ja tanssittiin. Erityisesti jonotus naisten suosimalle uintikurssille sekä somalinkielisten naisten liikuntatunnin jälkeinen hymy naisten kasvoilta on saanut minut huomaamaan, miten tärkeitä nämä ryhmät ovat heille. Näin vanhustyön opiskelijana, minulle on erittäin tärkeätä nähdä toimintaa, joka vaikuttaa ikäihmisen hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti.  Minusta on ollut mielenkiintoista seurata ryhmien toimintaa näin ulkopuolisena ja nähdä, miten eri kulttuurit kohtaavat. Olen saanut lämpimän vastaanoton asiakkailta.

"Sienimetsalla."

Oli hauska huomata, että yhteinen kieli muutaman asiakkaan kanssa löytyi, vaikka en puhukaan heidän äidinkieltään: yhden asiakkaan kanssa on juteltu ruotsiksi, toisen espanjan kielellä ja useamman kanssa olen pärjännyt englannin kielellä. Tietysti minusta olisi mukavaa osata myös hieman arabiaa, kiinaa tai somalin kieltä, mutta se taitaa jäädä haaveeksi. Ehkä joku päivä…

Olen saanut osallistua kahteen verkostokokoukseen ja tavannut muita tahoja, jotka työskentelevät monikulttuurisen vanhustyön parissa tai muuten vain monikulttuurisessa ympäristössä. Nämä verkostotapaamiset ovat minulle tärkeitä ja tämä verkostotyö on iso osa järjestötyötä.

Opintoihini kuuluu tehdä pienimuotoinen kehittämistyö tässä harjoittelussa. Minun osaltani se tarkoittaa tietopankin kasaamista Jaden verkkosivuille, jotta kaikilla monikulttuurisuudesta ja ikääntymisestä kiinnostuneilla olisi mahdollisuus tutustua erilaisiin oppaisiin ja kirjallisuuteen. Tämä on minulle mieluisa pieni projekti, vaikkakin aika uutta. Onkin ihan hyvä tulla hieman pois omalta mukavuusalueelta.

Harjoitteluni kestää kutakuinkin marraskuun loppuun saakka, joten uskon tulevani tutuksi useamman asiakkaan kanssa. Projektin  lisäksi olen suunnitellut tutustuvani myös Käpyrinteen muuhun toimintaan, palvelutaloon ja vapaaehtoistoimintaan sekä ehkä johonkin toiseen järjestöön.

Olen todella tyytyväinen, että sain tulla tänne.

Meri Mensonen

"Meri."

Katse Jaden luovaan syksyyn

"Kadet yhdessa."

Jade II -projektin viimeinen syksy on lähtenyt käyntiin. Syksyn teemoina ryhmissä käsitellään tunteita, omia voimavaroja ja omaa kulttuuria suhteessa uuteen kotimaahan. Syksyllä projekti tarjoaa asiakkaille uudenlaisia toimintoja samalla, kun vanhoja projektimuotoja jatketaan. Kaikissa keskusteluryhmissä oli syksyn ensimmäisillä tapaamiskerroilla runsaasti osallistujia.

Keskusteluryhmät jatkuvat tavalliseen tapaan, mutta käymme asiakkaiden viime keväänä esittämän toiveen mukaan syksyn mittaan enemmän retkillä ja ulkona sään salliessa. Naisten liikuntaryhmät ja uintikurssit ovat vakiintunutta ja hyvin suosittua toimintaa, jota jatkamme myös tänä syksynä. Arabiankielisten ja kiinankielisten asiakkaiden kanssa lähdemme syyskuussa yhdessä leirille, jossa käsittelemme luovien menetelmien kautta tunteiden ilmaisua sekä luonnon ja luonnossa liikkumisen tuomaa hyvinvointia.

Haluamme antaa kaikille asiakkaille mahdollisuuden ilmaista omia tunteita ja kokemuksia heille mieleisellä tavalla. Vaikka projektin tavoitteena on kerätä tietoa ikääntyvien maahanmuuttajien kokemuksista, ryhmätoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on asiakkaiden voimaantuminen. Tunteiden ja kokemusten ilmaisun ei tarvitse tapahtua ainoastaan sanallisesti.

Ikääntyvän maahanmuuttajan elämänkokemus ja elämänhistoria, tunteet ja elämänvaiheiden värittämät kokemukset nykypäivässä eivät usein pääse kuuluviin tavallisessa arjessa, saati näkyviin vanhuspalveluissa. Tulkattu kieli ei ryhmätilanteessa tuo kaikkea esiin ja sen tunteita ilmaisevat vireet jäävät näkymättömiin. Luovien menetelmien avulla etsimme niitä kokemuksia, joita sanoin ei voi ilmaista.

Syksyn kohokohtana on Vanhustenviikolla tiistaina 3.10. järjestettävä Elämän syksy -tapahtuma, jonne kutsumme kaikki kokemaan yhdessä Jaden ryhmäläisten kanssa luovilla menetelmillä, miltä ikääntyminen tuntuu uudessa kotimaassa. Tervetuloa!

Suvi

Ryhmätoimintojen syyskausi lähtee käyntiin

"Paivankakkara ja leppakerttu."

Tervetuloa mukaan Jade II -projektin ryhmiin syksyllä 2017! Ryhmätoiminta (yli 50-vuotiaille) alkaa elokuussa seuraavasti:

Tiistaina 15.8.2017 Kinaporin palvelukeskuksessa (Kinaporinkatu 9)
– Kiinankielinen keskusteluryhmä klo 10-11:45
– Arabiankielinen keskusteluryhmä klo 12:30-14:15

Torstaina 17.8. Palvelutalo Kantin pysäkillä
– Somalinkielinen keskusteluryhmä klo 12:30-14:00

Palveluohjaukset: 
Maanantaisin klo 12-14
Keskiviikkoisin klo 9-11
Projektin toimistolla: Palvelutalo Kantin pysäkki, Humalistonkatu 4.

أهلا ً و سهلاً بكم إلى نشاطات المشروع يادي إثنان لخريف العام الحالي ٢٠١٧ رجالاً و نساءً لمن تجاوز الخمسين سنة من العمر و الّتي سوف تبدأ الأسبوع القادم في يوم الثلاثاء ٨/١٥ في مركز الخدمات كينابورين
جلسة المحادثة للمجموعة الصينية من الساعة ١٠-١١:٤٥
جلسة المحادثة للمجموعة العربية من الساعة ١٢:٣٠ -١٤:١٥
جلسة المحادثة للمجموعة الصومالية في يوم الخميس ٨/١٧ من الساعة ١٢:٣٠-١٤في مركز الخدمات كانتي
خدمة الزبائن في كل يوم إثنين من الساعة ١٢-١٤ و في كل يوم أربعاء من الساعة ٩-١١ في العنوان المدون أعلاه مكان مكتب عملنا في تولو . أهلاً و سهلاً بكم

" "

Tervetuloa! Nähdään pian 🙂

Suvi, Susanna ja Fardoos