Monikulttuurisuus nostettiin osaksi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton strategiaa

Jade-projekti ei rantautunut Kanttiin sattumalta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:ssä (Valli) toimi vuosina 2007–2009 Raha-automaattiyhdistyksen tukema Kotoutuminen vanhustyöhön – Monikulttuurisuus mahdollisuudeksi vanhustenhuoltoon – projekti. Kantti lähti vuonna 2008 mukaan Vallin monikulttuurisuushankkeeseen, mikä johti somalinkielisille naisille suunnatun ryhmätoiminnan perustamiseen. Siitä lähtien monikulttuurisuus on ollut tärkeä osa Kantin arkea ja arvoja.

Viisi vuotta myöhemmin Jade on nostanut monikulttuurisuuden erottamattomaksi osaksi Kantin vaikutustyötä. Ei siis ollut sattumaa sekään, että Vallin edustajakokous sai käsiteltäväkseen Kantin monikulttuurisuutta koskevan strategiaehdotuksen tänä syksynä. Siinä Kantti pyysi, että Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry huomioi omassa strategiassaan monikulttuurisen vanhustyön, ja että se toiminnassaan tukee ikääntyvien maahanmuuttajien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi Kantti pyysi Vallia huomioimaan sen omassa vaikutustyössään ikääntyneiden maahanmuuttajien aseman ja toimintamahdollisuuksien parantamisen, sekä monikulttuurisuuden hoito- ja palvelujärjestelmän kehittämisen.

Liittokokous toi meille erinomaisia uutisia: Valli kiitti Kanttia ”aktiivisuudesta tärkeän aiheen esiin nostamisessa”. Monikulttuurisuus sai puoltavia kannanottoja paitsi edustajakokoukselta myös Vallin jäsenjärjestöiltä. Tämän ansiosta liiton arvoiksi määriteltiin ”avoimuus, vastuullisuus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen”. Monikulttuurisuus nostettiin selkeämmin esille liiton strategian kehittämistyön osiossa, jossa ”Suomen kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden lisääntymisen” katsottiin kuuluvan yhteiskunnan kehittämishaasteisiin sekä osaksi tulevaisuuden muuttuvaa ikäpolitiikkaa.

Me lähetämme suuren kiitoksen Vallin työyhteisölle, liittokokouksen uusille jäsenille sekä kaikille jäsenjärjestöille, ja toivomme työn iloa!

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö. Liitolla on 70 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Sen visiona on edistää hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta. Liittotoimikunnan puheenjohtajana toimii ministeri Vappu Taipale. Lisätietoja www.valli.fi