Moninaisen vanhustyön tietokirjasto

Moninaisen vanhustyön tietokirjaston sisällysluettelo

  • Aiheesta mediassa
  • Suomenkieliset julkaisut ja tutkimukset
  • Englanninkieliset julkaisut ja tutkimukset
  • Tutkielmat ja opinnäytetyöt

Aiheesta mediassa

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Yhdessä-toiminta. Video Jaden ikääntyvien haastattelusta (2019).

HS Mielipide, ”Vieraskieliset iäkkäät ovat koronavirus­tilanteessa erityisen haastavassa tilanteessa”, 14.12.2020: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007679876.html

Kotouttaminen.fi -blogi, ”Kotouttamista elämän loppuun saakka” 11.12.2020: https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotoutumista-elaman-loppuun-saakka-

MEMO-lehti 4/2020, teemana Moninaisuus ja monikulttuurisuus: https://indd.adobe.com/view/741ba121-8e87-43ae-91f6-a0212da4cf96

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje, ”Miten meillä menee -raportti valottaa vieraskielisen ikääntyvän tilannetta vuoden 2020 keväällä”, 12.10.2020. https://www.valli.fi/miten-meilla-menee-raportti-valottaa-vieraskielisen-ikaantyvan-tilannetta-vuoden-2020-kevaalla/

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n artikkeli, ”Fahmi Mustafa Mirzan ajatuksia ryhmätoiminnasta”, 19.9.2019. https://www.valli.fi/yhdessae-toiminta/fahmi-mustafa-mirzan-ajatuksia-ryhmaetoiminnasta/

Kotoutumisentukena.fi verkkopalvelu, Uudenmaan ELY-keskuksen artikkeli, ”JADE järjestää ikääntyville maahan muuttaneille hyvinvointitoimintaa ja tukee muita toiminnan aloittamisessa”, 10.6.2019. https://kotoutumisentukena.fi/fi/uutinen/-/news/jade-jarjestaa-ikaantyville-maahan-muuttaneille-hyvinvointitoimintaa-ja-tukee-muita-toiminnan-aloittamisessa

Maailman kuvalehti, Marianna Laihon artikkeli, ”Kielimuuri vaikeuttaa vanhuutta”, 21.12.2018. https://www.maailmankuvalehti.fi/2019/1/pitkat/kielimuuri-vaikeuttaa-vanhuutta

Valli ry, Ikäteknologiakeskus, Digiklubit-hanke, Kati Harkoman artikkeli, ”Myös maahanmuuttajat tarvitsisivat apua digiasioissa”, 11.12.2018. https://www.valli.fi/ajankohtaista/uutiset/myoes-maahanmuuttajat-tarvitsisivat-apua-digiasioissa/ 

Talentia-lehti, Jaana Laitisen artikkeli, ”Ikääntyneiden maahanmuuttajien määrä nousee lähivuosina nopeasti”, 5.11.2018. https://www.talentia-lehti.fi/ikaantyneiden-maahanmuuttajien-maara-nousee-lahivuosina-nopeasti/

THL:n verkkokoulu, Miten kohdata eri kulttuurista tuleva asiakas? 3.10.2018. https://thl.fi/fi/-/miten-kohdata-eri-kulttuurista-tuleva-asiakas-uusi-verkkokoulu-avattu-sote-ammattilaisille?fbclid=IwAR0I1iSkvR8aQ6LSSzSIet5gYLalinLksOFLwt9NyUaTKGKOCOcPEkYZpps 

Kansan uutiset, Maippi Tapanaisen artikkeli, ”Lähi-idän ihmiset hoitavat vanhuksensa kotona”, 8.9.2018. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3956129-lahi-idan-ihmiset-hoitavat-vanhuksensa-kotona

Kansan uutiset, Maippi Tapanaisen artikkeli, ”Maahanmuuttajat näkyvät vanhustenhoidossa vain hoitajina”, 8.9.2018. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3956126-maahanmuuttajat-nakyvat-vanhustenhoidossa-vain-hoitajina

Yle News, Denise Wall’s article, ”Growing old as a migrant in Finland: I feel like I’m driving half blind”, 5.9.2017. https://yle.fi/uutiset/osasto/news/growing_old_as_a_migrant_in_finland_i_feel_like_im_driving_half_blind/9811882

Suomenkieliset julkaisut ja tutkimukset

Koronarokotukset jakavat mielipiteitä ikääntyvien vieraskielisten joukossa. Lähes puolet haluaa rokotteen, mutta moni vielä empii, 2021.

Miten meillä menee? – Hyvinvointivaltion lupaus huolehtia kaikista iäkkäistä – myös vähemmistöistä? Poikkeustilanteen vaikutukset vieraskielisten ikääntyvien arkeen, 2020. Miten meillä menee -raportti

Tampereen Yliopisto, Sari Heikkisen väitöskirja, ”Arki uudessa kotimaassa – Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen”, 2015. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/96619/978-951-44-9707-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Helsingin Yliopisto, Hilkka Linderborgin lisensiaatin tutkimus, ”Hennattuja partoja – Somalimiehet ryhmätoiminnassa”, 2009. https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=f932e34b-0356-44c4-82be-1c75cf7fd27d

Sisäministeriö, ”Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi. Selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa”, 2014. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78988/Ik%C3%A4ihmisten%20moninaisuus%20n%C3%A4kyv%C3%A4ksi.pdf?sequence=1

Vanhustyön keskusliitto, Hilkka Linderborgin ”Ikämamu –loppuraportti (2003-2005)”. https://www.vahvike.fi/fi/kirjallisuus/kirja/ikamamu-loppuraportti

Gerontologia -lehti, Sari Heikkinen & Kirsi Lumme-Sandtin artikkeli, ”Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa”, 2014. https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/Artikkeli_Sari-Heikkinen.pdf

Jade–projektin loppuraportti (RAY 2013-2015). ”Osallisuutta, arvostusta ja somaliaa: toimintamalli iäkkäiden somalialaisten naisten hyvinvointitoimintaan”, 2016. Jade loppuraportti

THL:n tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa, ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi”, 2012. www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90907/THL_RAP2012_061_verkko.pdf

Valtioneuvosto, Heikki Kerkkäinen & Minna Säävälän julkaisu, ”Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut”2015. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75031

THL, Paloma-käsikirja, ”Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa”, 2018. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/7.8.PALOMA_KÄSIKIRJA_WEB.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Sisäministeriö, Yhdenvertaisuus-julkaisu, osa 3, ”Pidä huolta: esimerkkejä yhdenvertaisuuden edistämisestä”, 2014. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78997/Yhdenvertaisuus-julkaisu%20Osa%203%20Pid%C3%A4.pdf

Sosiaalilääketieteen aikakausilehti, Mulki Mölsä & Marja Tiilikaisen artikkeli, ”Somalialaisten maahanmuuttajien ikääntymisen ja sairastamisen kokemuksia Suomessa”, 2008. https://www.researchgate.net/publication/277164437_Somalialaisten_maahanmuuttajien_ikaantymisen_ja_sairastamisen_kokemuksia_suomessa

THL, Weiste-Paakkanen, A., R. Lämsä ja H. Kuusio (toim.), ”Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi: Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018”, 2018. https://www.julkari.fi/handle/10024/137276

Kuopion yliopisto, Kirsti Sainola-Rodriguezin väitöskirja, ”Transnationaalinen osaaminen”, 2009. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/9013

Kalevi Sorsa -säätiö, Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kankaan, ”Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus”, 2015. https://www.sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2015/03/Yhteista_Web.pdf

Eläkeläiset ry, Eva Rönkön, ”Moninaisuus ja yhdenvertaisuus -opas vanhusneuvostoille”, 2019. https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/opas_valmis_netti.pdf

Englanninkieliset julkaisut ja tutkimukset

Corona vaccinations divide opinions amongst older migrants in Finland – Nearly half wants a vaccination but many still have doubts, 2021.

How are we doing? -report / The promise of the welfare state to take care of all the elderly – including minorities? The effects of COVID-19 pandemic on the lives of migrant older people in Finland, 2020. How are we doing report_final

BMC Public Health, Wynand Ilona, Ros JG, Steunenberg Bas and Niek J de Wit, ”Culturally sensitive care for elderly immigrants through ethnic community health workers: design and development of a community based intervention programme in the Netherlands.”, 2013. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-227

Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Storstein & Reidun Ingebretsen, ”Dementia and migration: Family care patterns merging with public care services”, 2017. https://oda.oslomet.no/bitstream/handle/10642/5272/Dementia%20and%20migration.revision.23.07.17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

European Journal of Public Health, Reus-Ponsa Matias, Vandenheede Hadewijc, Janssen Fanny & Kibele, Eva, U.B, ”Differences in mortality between groups of older migrants and older non-migrants in Belgium, 2001–09”, 2016. https://academic.oup.com/eurpub/article/26/6/992/2616244/Differences-in-mortality-between-groups-of-older

Ethnic and Racial Studies, Zontini Elisabetta, ”Growing old in a transnational social field: belonging, mobility and identity among Italian migrants”, 2015. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01419870.2014.885543?needAccess=true

Bäckström. B. , Health 01 December 2015, Vol.8(2), pp.75-86, ”Health, Ageing Migrants and Care Strategies”, 2015. https://hcs.pitt.edu/ojs/index.php/hcs/article/view/207/262

Jade -project’s Final Report in English (RAY 2013-2015). ”Inclusion, Respect and Somali Dialogues: An Operational Model for Activities Enhancing the Wellbeing of Older Somali Women”, 2016. Jade Report_English_Web

Perception and negative effect of loneliness in a Chicago Chinese Population of Older Adults, 2012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173589/

Report from the 6th EUPHA ,”Conference on Migrant and Ethnic Minority Health”, 2016. https://www.med.uio.no/helsam/english/research/centres/global-health/news/eupha-conference-2016-oslo.html

Journal of Ethnic and Migration studies, Palmberger, Monika, ”Social ties and embeddedness in old age: older Turkish labour migrants in Vienna”, 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5359779/

Torres, Sandra, ”Understanding of ethnic ‘Otherness’ in relation to elderly care provision/ recipiency: empirical insights from Sweden”, 2012. https://sites.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/253966/Sandra-Torres-Understanding-of-Ethnic-Otherness.pdf

United Nations High Commissioner for Refugees,”Working with older persons in forced displacement”, 2013. https://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf

Forbes ”The Painful Struggles of America’s Older Immigrants”, 2016. https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2016/12/12/the-painful-struggles-of-americas-older-immigrants/

American Society on Ageing, ”Aging, Social Relationships, and Health among Older Immigrants”. https://www.jstor.org/stable/26556029

Institute for Family Studies, ”Caring for Our Own: An Immigrant’s View of Elder Care”, 2017. https://ifstudies.org/blog/caring-for-our-own-an-immigrants-view-of-elder-care

The New York Times, ”When the Elderly Call for Help, a ‘Chain’ Immigrant Often Answers”, 2018. https://www.nytimes.com/2018/03/25/us/immigration-labor-trump.html

Zubair M., Norris M. 2015: “Perspectives on ageing, later life and ethnicity: ageing research in ethnic minority contexts”. Ageing & Society 35: 897-916. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4396438/

Tutkielmat ja opinnäytetyöt

Ylempi korkeakoulututkinto

Muslimit terveydenhuollon asiakkaina -opas, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta (2021): https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/334884/Muslimit_terveydenhuollon_asiakkaina_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

JADE | Diakonia ammattikorkeakoulu, YAMK-tutkinto, Pia Heinipuro & Meritta Posio, ”PELKKÄÄ PUHETTA? Omakielisen ohjauksen merkitys JADE-toimintakeskuksessa”, 2019. https://www.theseus.fi/handle/10024/263032

JADE | Laurea ammattikorkeakoulu, YAMK-tutkinto, Kempee Labi, ”Voices Unheard; Well-being of Southeast Asian Ageing Immigrants Living in Finland”, 2018. https://www.theseus.fi/handle/10024/157242

Laurea ammattikorkeakoulu, YAMK-tutkinto, Marja Säikkä, ”Ikääntyvät maahanmuuttajat palvelukeskuksen asiakkaina”, 2018. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018123022924 

Metropolia ammattikorkeakoulu, YAMK-tutkinto, Tiina Mattila, ”Monikulttuurisia kokemuksia ikääntyneiden ryhmätoiminnasta”, 2018. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112618320

Tampereen yliopisto, Pro gradu-tutkielma, Airola Emilia, ”Kun kulttuurit kohtaavat–Terveyspalvelujen monikulttuurisuus ja laatu terveydenhuoltohenkilöstön ja maahanmuuttajien kokemana”, 2013. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/84623

Mikkelin Ammattikorkeakoulu, YAMK-tutkinto, Hallikainen Minna, ”Maahanmuuttaja suomalaisen palvelujärjestelmän asiakkaina – Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä”, 2011. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26407/Hallikainen_Minna.pdf

Alempi korkeakoulututkinto

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Kaisa Moilanen, ”Ikääntyneet maahanmuuttajat ja sosiaalinen tuki”, 2020. https://www.theseus.fi/handle/10024/347504

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Jetta Laine, Alla Moilanen & Eija Ruusu, ”Kielenopetusmenetelmästä sosiokulttuurisen innostamisen työvälineeksi: Toisto-metodin rakenteen hyödynnettävyys ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoiminnassa”, 2018. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802062079

JADE | Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Aunola Johanna, Heinonen Anna & Mensonen Meri-Maaria, ”Mielekkään elämän palapeli: näkökulmia arabian- ja kiinankielisten ikääntyvien elämään Suomessa”, 2017. https://www.theseus.fi/handle/10024/134104

Diakonia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Ilkka Tuomi & Lesley Rawstorne, ”Exploring the Current and Future Role of Technology in the Socialisation, Wellbeing and Inclusion of Elderly Immigrants in Finland”, 2016. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604295523

JADE | Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Pöntinen, Anu & Ylhäisi, Mari, ”Supporting Ageing Somali Women Low threshold activities as part of promoting overall well-being in everyday life”, 2015. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98731/Final%20Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Karhulahti, Petra ja Piensalo-Seppälä, Suvi, ”Ikääntyville kohdennettujen palveluiden kehittäminen monikulttuuriselle toimintakeskus Myllylle”, 2015. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111716609

JADE | Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Gråsten, Tanja & Hokkanen, Iina, ”Green care, Nature Assisting Integration of Aging Somali Women”, 2014. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/82290/GreenCare.Nature.Assisting.Integration.Of.Aging.Somali.Women.pdf?sequence=1

Diakonia-Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Pinto, Adelia, ”Social and cultural integration of Somali immigrants into the Finnish society”, 2014. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404224595

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Turunen, Iisa & Nykvist, Reija, ”Pitkämatka suomenvietnamilaiseksi: ikääntyneiden suomenvietnamilaisten kotoutuminen ja toimijuus”, 2013. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112818765

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Ali Fadumo, ”Somalitaustaisten terveyden edistäminen liikunta- ja ruokakäyttäytymisen näkökulmasta”, 2013. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60234/somalita.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Tomson Nadezda & Piironen Merja, ”Sosiaaliohjaus kotoutumisen edistämisessä: syrjäytymisen ennaltaehkäisy”, 2013. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/56736/Sosiaaliohjaus%20kotoutumisen%20edistamisessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Turun ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Hellevaara, Laura, ”Tietoa omaisille: tietoa maahanmuuttajataustaisten asukkaiden omaisille, Kurjenmäkikodit”, 2012. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121119051

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Löppönen Esteri, Rissanen Veera & Yliruokanen Maarit, ”How Do Chinese Immigrants Experience the Finnish Health Care System and Does it Meet Their Needs. In the Metropolitan Area in Finland”, 2011. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36191/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=