KOULUTUKSET

JADE -toimintakeskus tarjoaa hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ammattilaisille, palvelutalojen henkilökunnalle, ja alan opiskelijoille sekä järjestötoimijoille monikulttuuriseen ja moninaiseen vanhustyöhön liittyvää koulutusta. Koulutusten tavoitteena on kasvattaa ammattilaisten ja alan opiskelijoiden moninaisuusosaamista ja vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien tarpeiden tiedostamista.

Moninaisuuskoulutukset:

Moninaisuudesta voimavara -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on herkistää osallistuja tunnistamaan moninaisuutta sekä toimimaan ikääntyvien asiakkaiden parissa yhdenvertaisuutta tukien. Koulutuksessa tuodaan näkyväksi ikäihmisten moninaisuus, erityisesti ikääntyvät maahan muuttaneet vanhuspalveluiden asiakkaina. Koulutuksen aikana moninaisuuskysymyksiä käsitellään käytännönläheisesti ja osallistujat pääsevät harjoittelemaan pienryhmissä aitoihin kohtaamisiin perustuvia tilanteita. Tavoitteena on yhdessä löytää hyviä keinoja positiiviselle vuorovaikutukselle ikääntyvien asiakkaiden ja vanhustyön ammattilaisten välillä.

Moninaisuuskoulutukset räätälöidään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutusten kesto yleensä on 2-3 tuntia. Tulemme mielellämme kouluttamaan yhden päivän aikana palvelukeskuksen eri yksiköissä, jolloin koulutukseen voivat osallistua työntekijät, esimiehet ja vapaaehtoiset. JADE-toimintakeskuksen asiantuntijakoulutukset ovat maksullisia ja lähtökohtaisesti koulutuksia toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Pyydä tarjous koulutuksesta tai kysy lisätietoa: JADE-toimintakeskuksen suunnittelijalta Susannalta, susanna.lehtovaara[a]jadeyhteiso.fi tai 050 371 05 55. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisista koulutuksista veloitamme lisäksi matkakorvauksen.

Monikulttuurisen vanhustyön info

Vanhuspalveluiden asiakaskunta moninaistuu kielellisesti ja kulttuurisesti ja palveluita tulee kehittää kulttuurisensitiivisellä otteella. Monikulttuurisen vanhustyön infossa tutustutaan vieraskielisten seniorien tilanteeseen ja palvelutarpeisiin yleisellä tasolla. Koulutus on maksuton sosiaali- ja terveyspalveluiden työyhteisöille kunta- ja järjestösektorilla, sekä oppilaitoksille ja kolmannen sektorin yhteisöille. Koulutuksen kesto on 30 minuuttia.

Varaa info tai kysy lisätietoa: JADE-toimintakeskuksen suunnittelijalta Susannalta, susanna.lehtovaara[a]jadeyhteiso.fi tai 050 371 05 55.


Millaista on ikääntyä Suomessa?

Videolla ikääntyvät vieraskieliset kertovat elämästään Suomessa, ilon aiheista, haasteista ja siitä, millaista on ikääntyä uudessa kotimaassa.

Jaden ryhmäläiset kertovat videolla elämästään Suomessa (2017).

Moninaisuutta on meissä jokaisessa:

Meillä jokaisella on oma elämäntarinamme, kokemukset ja maailmankuva, jotka välittyvät muille keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta. Tulemalla tietoiseksi omista ennakko-oletuksista, voimme kasvaa ammattilaisina ja kohdata toisia ihmisiä entistä tasa-arvoisemmin.

  • Vanhustyön henkilökunnan ammattitaitoon ja osaamiseen kuuluu moninaisten ikäihmisten kohtaaminen, asiakastyö ja tukeminen arjen haasteissa
  • Yhdenvertaisuuslaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät, että jokainen ikäihminen saa tasa-arvoista hoitoa ja tarvitsemaansa apua
  • Vuorovaikutustaidot, arvokas kohtaaminen ja dialogi ovat keinoja, joilla voimme tarjota asiakkaalle yksilöllistä hoivaa, kuunnella hänen tarpeitaan ja kunnioittaa hänen vakaumustaan

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa -perehdytysopas

Perehdytysopas on tiivis tietopaketti siitä, miten moninainen ikääntyvä asiakaskunta otetaan paremmin huomioon vanhuspalveluissa. Materiaali sisältää ikääntyvien maahanmuuttajien, sateenkaariseniorien ja ikääntyvien saamelaisten näkökulman. Tietopaketti perustuu Eloisa ikä -ohjelman moninaisuusverkostossa jaettuihin kokemuksiin ja yhteistyöhön. Verkostoon kuuluvat Käpyrinne ry:n Jade II -projekti, Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus II -projekti ja SámiSoster ry:n Muittohallat-projekti.

Voit ladata perehdytysoppaan tästä suomeksi: Moninaisuus_perehdytysopas 2017 ja ruotsiksi: Mångfald i äldreomsorgen_guide 2017

Maahanmuuttaja vanhuksena Suomessa -opintomateriaali:

Video on kuvattu Maahanmuuttaja vanhuksena Suomessa -keskustelutilaisuudesta syksyllä 2017. Videolla asiantuntijat keskustelevat ikääntyvien maahanmuuttajien tilanteesta ja tarpeista Suomessa. Opintomateriaali on tarkoitettu vanhustyön ja hyvinvointipalveluiden ammattilaisille. Maahanmuuttaja vanhuksena Suomessa –opintomateriaali from KSL-opintokeskus on Vimeo.

Maahanmuuttaja vanhuksena Suomessa -video-opintomateriaali.

Vinkkilista:

  • Tarkastele omaa maailmankuvaasi: jokainen meistä on väistämättä sisäistänyt yhteiskunnassa vallitsevia normeja (käsityksiä siitä, mikä on tavallista ja mikä ei) sekä ennakkoluuloja. Työssä toimit ammattilaisena, jolloin omia ennakko-oletuksia tulee aktiivisesti pyrkiä kumoamaan ja toimimaan niistä huolimatta.
  • Kunnioita asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja pidä kiinni luottamuksellisuudesta: vältä kategorisointia ja suhtaudu jokaiseen asiakkaaseen yksilönä. Hänen kanssaan jaetut keskustelut jäävät teidän välisiksi.
  • Käytä hyödyksi työyhteisössäsi valmiiksi olevaa tietoa ja osaamista: työyhteisössä on erilaisia työntekijöitä, tietoa ja kokemuksia, joita kannattaa käyttää hyödyksi.
  • Kuuntele ja keskustele asiakkaan kanssa, kysy jos et ymmärrä jotain! Anna hänelle tilaa kertoa oma tarinansa.
  • Rakenna tervetullut ympäristö ja ilmapiiri

JADE-kehittämisprojektit

Lue lisää JADE-toimintakeskusta edeltävistä kehittämisprojekteista: Kehittämisprojektit

JADE Verkostotyö

Lue lisää JADE-toimintakeskuksen verkostoista ja yhteistyökumppaneista: Verkostotyö