Kevään toimintaa

”Ikääntyvistä somalinaisista kuulee vähän. He tuntuvat unohtuneen sekä vanhuspalveluihin että maahanmuuttoon liittyvistä keskusteluista. Joukko naisia on kuitenkin mullistanut Jade-projektin, ja siinä sivussa aika monen muunkin elämän.”

Vuoden alussa päätimme nostaa Jade-projektin asiakkaiden äänen näkyville, kuuluville ja toiminnan ytimeen. Vuosi 2014 on pyhitetty asiakastyölle. Ikääntyvät helsinkiläiset somalinaiset on saatu suunnittelemaan hyvinvointia edistävää toimintaa kanssamme.
Näin toimien pystymme tarjoamaan juuri sellaisia aktiviteettejä, jotka tukevat naisten tarpeita ja samalla oppia heidän kiinnostuksen kohteista. Alkuvuoteen on mahtunut terveys- ja ravintopajoja, kokkaushetkiä, uintia ja monikulttuurista liikuntaa Myllypurossa.
Kiitos Sininauhaliitto ry:n Vihreä veräjä -hankkeen ryhmäläisten kanssa on myös pilotoitu kotouttavaa GreenCare -luontotoimintaa. Jadelaiset ovat istuttaneet mm. taimia sekä kokeilleet ensimmäistä kertaa elämässään kalastusta. Oppitunteja on saatu puolin ja toisin, ja hauskaa on riittänyt.

Mieleenpainuva tapahtuma oli maaliskuussa vietetty naisten päivä. Vapaaehtoisten kanssa suunniteltuun ja toteutettuun tapahtumaan kutsuttiin myös Kantin palvelutalon asukkaita. Vieraiden korkea ikä teki Jadelaisiin suuren vaikutuksen: vanhin juhlija oli ehtinyt 104 vuoden arvokkaaseen ikään. Jää rikottiin katsomalla kuvia maailman naisista ja kokeilemalla somalialaista teetä ja kahvia herkkujen kanssa. Päivä huipentui manikyyreihin, hennatatuointeihin, ja ryhmäläisten lauluun ja tanssiin. Hymyä, ihasteltavaa ja muisteltavaa riitti.

Hyvinvointityössä kuuluu asiakkaiden ääni
Jade on pyrkinyt nostamaan ryhmäläisten ääntä kuuluviin myös kriittisestä näkökulmasta. Yhteistyökumppanuuksien ja seminaarien kautta olemme saaneet projektin tavoitteille näkyvyyttä ja heräteltyä keskustelua kulttuurisensitiivisestä hyvinvointityöstä sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen merkityksestä.

Seminaareja
Kevään suuri virstanpylväs oli Jaden järjestämä ”Arvokas vanhuus uudessa kotimaassa: mielenterveys ja hyvinvointi”-seminaari, joka järjestettiin Vanhustyön keskusliitossa 12.3.2014. Seminaarin puhujat valaisivat Jaden asiakkaille tarjolla olevia toimintarakenteita: Helsingin kaupungin edustaja piti esityksen maahanmuuttajille suunnatuista mielenterveyden tukipalveluista, Pasilan moskeijan edustaja kertoi islamista ja hyvinvoinnista, ja Eläkeläiset ry hyvistä toimintakäytännöistä. Paneelikeskustelu nostatti lisää keskustelua ikääntyvien maahanmuuttajanaisten hyvinvointiin liittyvistä tarpeista, haasteista ja mahdollisuuksista.
Toinen merkittävä asiantuntijoille suunnattu tapahtuma oli Metropolian geronomiopiskelijoiden järjestämä ”Kulttuurit ja kommunikaatio vanhustyössä” 20.5.2014. Jade toimi tapahtuman työelämäyhteistyökumppanina ja opiskelijoiden tukena. Tapahtuma nosti esille monikulttuurisen vanhustyön merkityksen ja asiakkaiden tarpeita tukevan selkoviestinnän tärkeyden. Eloisat värit ja sanoma saavuttivat yli 90 osallistujaa.

Käytännöllisiä kohtaamisia
Kohtaamisia eri ryhmien kesken on järjestetty paljon: Töölön yhteiskoulun lukion kansalaistoiminnan kurssilaisia, Metropolian sosionomiopiskelijoita (Etnovoimala-hanke) ja Aalto-yliopiston kansainvälisen maisteriopiskelijoita (Design for Government-kurssilta) on käynyt tutustumassa sujuvan arjen haasteisiin Kantissa.

Arjen kokeiluja
Töölön lukiolaisryhmän kanssa kokeiltiin mm. oleskelulupahakemuksen etsimistä maahanmuuttoviraston sivuilta ja sen täyttämistä, Aalto-yliopiston opiskelijoita kannustettiin ottamaan selvää pyörätuolilla liikkuvan matkasta Kantin pysäkin ovelta läheiselle Mannerheimintien ratikkapysäkille. Yhdessä mietittiin myös luku- ja kirjoitustaidottoman vierailua julkisissa rakennuksissa.
Metropolian opiskelijat pääsivät kokeilemaan ryhmäläisten kanssa harjoitussoittoja terveysneuvontaan.
Esteitä tuli: oleskeluluvan etsiminen ja täyttö eivät sujuneet suomea äidinkielenään puhuvilta luku- ja kirjoitustaitoisilta nuorilta, pyörätuoli jäi kävelytien reunaan, ja julkisiin rakennuksiin oli helpointa lähteä kaksikielisen omaisen kanssa.
Mutta myös onnistumisia: puhelu saatiin menemään perille ja itsenäinen ajanvaraus onnistui.Onnistumisen kannalta tärkeää oli, että kynnys vuorovaikutukseen madaltui molemmilta osapuolilta ja ikääntyvän asiakkaan tarpeet huomioitiin.

Hyvinvoinnin edistäminen lähtee arjen sujuvuudesta
Jotta näitä onnistumisia saataisiin lisää, on tärkeää pitää ääntä. Vuoden toiminnan jälkeen olemme havainneet ryhmäläisten tulleen rohkeammiksi. He toivovat vaihtelevaa fyysistä harjoittelua, syvällistä keskustelua ja käyttävät rohkeasti suomen kieltä Kantissa käydessään. Hyvien tulosten takaa löytyy ensisijaisesti joukko ikääntyviä somalinaisia, jotka jaksavat haastaa ja ilahduttaa meitä. Kunnia kuuluu kuitenkin myös Jaden erinomaisille projektityöntekijöille, vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat panostaneet yhdenvertaiseen ja arvostavaan arjen toimintaan.

Blogikirjoitus julkaistu www.eloisaikä.fi sivustolla 18.6.2014.