Kasvokkain moninaisuuden kanssa: MOD-koulutus Suomen Punaisessa Ristissä

Sain osallistua syys-lokakuun vaihteessa Suomen Punaisen Ristin järjestämään MOD – koulutukseen (moninaisuus, oivallus & dialogi). Perustason koulutuksessa kehitimme monikulttuurisuustaitojamme reflektiivisyyden ja osallisuuden kautta. Kolmen päivän aikana 13 henkilön ryhmä joutui kasvotusten myös omien ennakkoluulojensa kanssa.

Ryhmätyöskentelymalli takasi sen, että jokainen sai tuoda näkemyksensä esille. Pohdimme paljon sitä, mitä ’suomalaisuus’ tarkoittaa. Mietimme minkälaisia suomalaista kansakuntaa yhdistävät myytit ja rituaalit ovat, mitä on ’Suomen historia’, keitä ovat suomalaiset sankarit ja mitkä asiat herättävät meissä pelkoja. Me pääsimme myös kokeilemaan roolileikin kautta, miten etnisten ryhmien välisiä konflikteja ratkaistiin Yhdysvaltojen siirtokunnissa. Elävimmin mieleeni jäivät dialogia ja väittelytaitoja vahvistavat harjoitukset, sekä ryhmätyö, jossa jouduimme päättämään, miten oikeudellinen vastuu jaetaan.

Joutuessani kasvokkain eriarvoisuuteen liittyvien kysymysten kanssa, jouduin väkisinkin pohtimaan myös omaa oppipolkuani ja niitä elämänvaiheita, joissa tietyt käsitykseni ja ennakko-odotukseni ovat muotoutuneet ja vahvistuneet. Me osallistujat olimme ns. maailmaa matkustaneita naisia, jotka olimme törmänneet myytteihin ’suomalaisuudesta’. Itse emme ehkä kokeneet edustavamme ”stereotyyppistä suomalaista”, mutta työskennellessämme toistimme kuitenkin käsityksiä kuin yhdestä suusta.

Jäin pohtimaan, olemmeko me ”suomalaiset” kuitenkaan niin jäykkiä, kosketusta pelkääviä ja vähäsanaisia kuin ryhmätöissä annoimme olettaa. Ryhmän kanssa emme päässeet koskaan halausasteelle, mutta puheenvuoroista käytiin lähes kilpaa ja nauru solisi useammin kuin kerran. Ennen kaikkea sain huomata, että puhuessani ’Suomesta’, seisoin rinta rinnan yksilöiden kanssa, jotka kaikki haluavat rakentaa yhdenvertaista, avointa ja hyvinvoivaa Suomea. Meidän mielipiteemme saattoivat olla eriäviä, mutta kaikkia meitä yhdisti halu oppia ja oivaltaa, sekä kumota ennakkoluuloja meistä itsestämme lähtien.

MOD tarkoittaa ’moninaisuutta, oivallusta ja dialogia’. Menetelmä on kehitetty Ruotsissa kirkollisten toimijoiden taholta, ja myös Suomeen se on levinnyt evankelisluterilaisen seurakunnan kautta. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia monikulttuurisissa ympäristöissä sekä moninaisuudesta johtuvissa konflikteissa. Suomessa MOD on osa ev.lut. seurakunnan työntekijöiden monikulttuurisuuskoulutusta. Koulutuksiin voi kuitenkin osallistua kaikki niistä kiinnostuneet.