Jaden syksy Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa

Jade II –projektin toiminta on vuoden 2016 aikana laajentunut Töölöstä Kantin pysäkiltä Sörnäisiin Kinaporin monipuoliseen palvelukeskukseen. Projektin tärkeänä tavoitteena on juurruttaa ikääntyvien maahan muuttaneiden ryhmätoiminta Helsinkiin. Toiminnan juurtuminen osaksi olemassa olevia palvelurakenteita on edellytys toiminnan jatkumiselle.

JADEN RYHMÄTOIMINTA KINAPORISSA

Jaden arabiankielinen ryhmä ja kiinankielinen ryhmä kokoontuvat Kinaporin ryhmätiloissa viikoittain, joten Kinaporin käytävät ovat Jaden ryhmäläisille tuttuja. Jaden somalinaiset piipahtavat Kinaporin liikuntatiloissa viikoittain. Ikääntyvät maahanmuuttajat ovat vieläkin monien silmin uusi ja näkymätön kohderyhmä. Kinaporin palvelukeskus onkin tärkeä yhteistyökumppani, kun maahan muuttaneiden ikääntyvien hyvinvointia edistetään ja palveluja kehitetään.

"Kiinalaisia herkkuja."

Jaden ryhmät osallistuivat Kinaporin Kulttuurit tutuiksi –teemaviikon ohjelman järjestämiseen marraskuussa. Kiinankielinen ryhmä tarjosi Kinaporin asukkaille ja asiakkaille yhteistä tekemistä ja kiinalaisia makuja. Pop-up-ruoanlaittopisteelle sai kuka tahansa tulla käärimään kiinalaisia nyyttejä ja maistelemaan ruoanlaiton tuotoksia. Osallistujilla oli mahdollisuus päästä myös kiinalaisen lääkärin vastaanotolle. Arabiankielinen ryhmä osallistui teemaviikon pääjuhlaan lausumalla arabiankielisiä runoja.

"Uimahallin esineistoa."Myös Kinaporin uima-altaan loiskeessa näkyy Jaden väkeä. Syksyllä Jaden uintikursseilla on annettu uimaopetusta ikääntyville somalinkielisille naisille sekä arabiankielisille naisille ja miehille. Uintikurssien tavoitteena on tarjota uimaopetusta uimataidottomille ja heikosti uiville, jotta osallistujien valmiudet käyttää itsenäisesti kaupungin uimahalleja kasvaisivat. Uimaopetukselle on suuri kysyntä, sillä heikolla uimataidolla ikääntyvä maahanmuuttaja ei pärjää musliminaisten uintivuorolla kaupungin uimahallissa, vaikka sellainen vuoro olisi tarjolla.

Uinti oli erittäin suosittua Jade II –projektin toimintaa syksyn aikana. Jaden asiakkaat toivovat uintia jatkuvasti. Uintiopetukselle on suuri tarve ja kiinnostusta!

SOSIAALINEN ESTE" "ETTÖMYYS PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ

Jade ja Kinapori tekevät yhteistyötä myös vaikuttamistyössä. Kinaporin sosiaalisen esteettömyyden iltapäivässä 11.10. keskusteltiin Kinaporin vapaaehtoisten ja työntekijöiden kesken siitä, miten moninaisen asiakaskunnan näkökulmat otetaan huomioon asiakastyössä, ja miten esimerkiksi ikääntyvät maahanmuuttajat ja ikääntyvät sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kokevat olevansa tervetulleita.

Osallistujat saivat astua moninaisen asiakaskunnan saappaisiin ja pohtia palveluita heidän näkökulmastaan. Vapaaehtoiset ja henkilökunta keksivät hyviä ratkaisuja siihen, miten Kinapori voisi toimia entistä moninaisempana paikkana.

INFOTILAISUUS OSALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ

Jade II -projektin syksyn yksi kohokohdista oli ikääntyville mandariinikiinankielisille järjestetty sosiaali- ja terveyspalveluinfo. Info järjestettiin 7.12. Kinaporin tiloissa. Infossa osallistujat saivat mandariinikiinaksi tulkattua infoa oleskeluluvan hakemisesta, terveyspalveluista, sosiaalipalveluista ja Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen toiminnasta. Suurkiitos Helsingin kaupungille hyvästä yhteistyöstä!

Infotilaisuus sai kiitosta ja saimme uusia aihe-ehdotuksia tulevia infoja ajatellen. Kevään 2017 aikana Jade II -projekti järjestää kaksi ikääntyville maahan muuttaneille suunnattua infotilaisuutta Kinaporissa.

KATSE TULEVAISUUTEEN

Toivomme, että ryhmät saavat jatkaa Kinaporissa myös Jade II –projektin päätyttyä vuoden 2017 jälkeen. Ryhmien itsenäistämisen ja juurruttamisen eteen Jade II –projekti tekee alkavana vuonna paljon työtä.

Haluaisimme heittää pallon myös Helsingin kaupungille: mitä palveluja ja mahdollisuuksia kaupunki voisi tuottaa ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistämiseksi esimerkiksi palvelukeskustoiminnan muodossa?

Suvi