JADE -toimintakeskuksen visio ja tulevaisuuden suunnitelmat

JADE -toimintakeskus aloitti toimintansa virallisesti maaliskuussa 2018 Jade II -projektin päättymisen jälkeen. Ikääntyvien maahan muuttaneiden somalin-, arabian- ja kiinankielisten ryhmien toiminnat jatkuivat keskeytyksettä siirtymävaiheen yli ja kevät on kulunut hujauksessa. Kevään aikana kaikissa kolmessa ryhmässä on toiminut omakielinen ryhmänohjaaja, kaksi tuntityöntekijöinä (Khallata ja Fahmo) ja yksi harjoittelijana (Judy). Ryhmänohjaajat ovat antaneet tärkeän panoksen ryhmätoimintojen toteutukseen ja ovat olleet valmiita hyppäämään puikkoihin nopealla aikataululla. Kevään ryhmätoiminnoissa toteutettiin kokeilua omakielisten keskusteluryhmien ja palveluohjauksen toteutuksesta ja saimme kerättyä tärkeitä havaintoja tulevaisuuden suunnittelua varten.

JADE -toimintakeskuksen tarkoituksena on rakentaa ikääntyville Suomeen muuttaneille jäsenyhteisö ja kohtaamispaikka. Toimintakeskuksessa ikääntyvät voivat osallistua omakielisiin ryhmätoimintoihin tai kaikille avoimiin harrastus- ja virkistysryhmiin, suomen kielen opiskeluun. Toimintakeskukseen voi tulla myös vain kahvittelemaan ja tapaamaan muita iäkkäitä rennossa yhteisesti rakennetussa tilassa. Ikääntyville pyritään tarjoamaan palveluohjausta ja -neuvontaa omalla kielellä kulloistenkin toimintakeskusten resurssien mukaan. Toiveenamme on tehdä jatkossa tiiviimpää yhteistyötä Helsingin kaupungin seniori-infon ja palvelukeskusten kanssa omakielisen palveluneuvonnan kehittämisessä ja toteutuksessa.

Jade ja Jade II -projektit ovat toimineet Helsingin alueella, mutta toimintakeskuksen tavoitteena on laajentaa toimintaa pääkaupunkiseudun muihin suuriin kaupunkeihin, Espooseen ja Vantaalle (sekä Kauniaisiin). Toimintakeskus on monikulttuurisen vanhustyön osaamiskeskus, joka tukee kunnallisten toimijoiden ja erilaisten järjestöjen toteuttamaa toimintaa ikääntyneille Suomeen muuttaneille. Ajatuksena on tuottaa ikääntyvien ryhmätoimintoja omassa toimipisteessä; JADE -toimintakeskuksessa, mutta samanaikaisesti kehittää yhteistyössä kaupunkien ja järjestöjen kanssa uusia ryhmätoimintoja myös kaupunkien palvelukeskuksiin tai muihin toimintaan soveltuviin yksiköihin. JADE toimii tällöin mentorina tai kummina ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoiminnan käynnistysvaiheessa.

"Inka ja Susanna."
" "

JADEssa työskentelevät koordinaattorina Inka Lehtonen (vas.) ja suunnittelijana Susanna Lehtovaara. Inkan vastuulla ovat JADEn ryhmätoiminnan koordinointi, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä ryhmänohjaajien kanssa. Susanna vastaa JADEn vaikuttamistoiminnan suunnittelusta, koulutuksista ja oppilaitosyhteistyöstä. Työtä tehdään tiiviisti yhdessä sekä usein myös erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

JADE -toimintakeskus saa rahoituksensa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) kohdennettuna toiminta-avustuksena vuosille 2018 – 2020. Avustusta haetaan uudelleen joka vuosi jatkohakemuksella ja sitä myönnetään aina vuodeksi kerrallaan. JADE -toimintakeskusta hallinnoi Käpyrinne ry, joka on vanhuspalveluita tuottava sosiaalialan järjestö. Toimintakeskus käyttää toiminnan alkuvaiheessa järjestön omia tiloja Kantin pysäkin palvelutalossa Töölössä ja yhteistyön kautta tiloja Helsingin kaupungin Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa. Ryhmätoiminnan vakinaistuessa ja laajentuessa tavoitteena on perustaa toimintakeskukselle uusi, helposti saavutettava toimipiste Helsinkiin.

Toimintakeskukselle on tehty toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020, joka on luettavissa ja ladattavissa oheisesta linkistä: Toimintasuunnitelma JADE 2018-2020

"Jaden kehitys toimintakeskukseksi."

JADE -toiminnan matka vuodesta 2013, ja tulevaisuuden hahmotus toimintakeskuksessa.