Jade -kehittämisprojektit

JADE- KEHITTÄMISPROJEKTIT

Jade- ja Jade II -projektit olivat Käpyrinne ry:n kehittämishankkeita vuosina 2013-2017. Toimintaa rahoitti STEA (ent. RAY), Veikkauksen tuotoilla.

" "

Jade II -projekti 2016-2017

Jade II -projekti oli ikääntyville Euroopan ulkopuolisista maista kotoisin oleville naisille ja miehille suunnattu kehittämisprojekti (2016‒2017), jonka tarkoituksena oli edistää ikääntyvien osallisuutta ja hyvinvointia. Jade II tarjosi asiakaslähtöistä matalan kynnyksen ryhmätoimintaa ja neuvontaa somalin-, arabian ja mandariinikiinan kielillä. Lisäksi projekti toteutti moninaisuuskoulutuksia ja vaikuttamistyötä ikääntyviin maahan muuttaneisiin liittyvissä kysymyksissä. Projektissa tuotettiin erilaisia materiaaleja ja tietoa ikääntyvien maahanmuuttajien toiminnan tueksi.

JADE II -PROJEKTIN TUOTOKSET

 • Moninaisuus ikääntyvien palveluissa -perehdytysopas / Månfald i äldreomsorgen -guide

Perehdytysopas on tiivis tietopaketti siitä, miten moninainen ikääntyvä asiakaskunta otetaan paremmin huomioon vanhuspalveluissa. Materiaali sisältää ikääntyvien maahanmuuttajien, sateenkaariseniorien ja ikääntyvien saamelaisten näkökulman. Tietopaketti perustuu Eloisa ikä -ohjelman moninaisuusverkostossa jaettuihin kokemuksiin ja yhteistyöhön. Verkostoon kuuluvat Käpyrinne ry:n Jade II -projekti, Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus II -projekti ja SámiSoster ry:n Muittohallat-projekti.

Voit ladata perehdytysoppaan tästä suomeksi: Moninaisuus_perehdytysopas 2017 ja ruotsiksi: Mångfald i äldreomsorgen_guide 2017

 • Askel eteen -harjoitus

Askel eteen on osallistava draamaharjoitus, jossa osallistujat astuvat hetkeksi toisen ihmiseen asemaan ja pohtivat heille esitettyjä väitteitä tämän roolin kautta. Askel eteen –harjoitus on kehitetty lapsille ja nuorille suunnatusta draamaharjoituksesta, jossa käsitellään sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Harjoitus kehitettiin sosiaalista esteettömyyttä käsittelevää koulutusta varten Kinaporin monipuoliseen palvelukeskukseen lokakuussa 2016, yhteistyössä Jade II -projektin, Eläkeläiset ry:n monikulttuurisen toiminnan ja Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus II -projektin kanssa.

Voit ladata harjoituksen ohjeet ja roolikortit tästä: Askel eteen -harjoitus

A step forward is a participatory drama exercise where participants temporarily enter another person’s position and think about the statements presented to them through this role exchange.  You can download the exercise from here (pdf): A STEP FORWARD EXERCISE

 • Moninaiset tilanteet -harjoitus

Moninaiset tilanteet on pienryhmissä tai pareittain tehtävä harjoitus, jossa osallistujat keskustelevat ja pohtivat yhdessä heille annettuun tapauskertomukseen liittyviä kysymyksiä ja ratkaisuja. Harjoituksen tavoitteena on herättää keskustelua ja ajatuksia hoitotyön arjessa vastaan tulevista tilanteista ja rohkaista vanhustyön ammattilaisia toimimaan asiakastyössä avoimesti, luottamuksellisesti ja yhdenvertaisuutta tukien. Harjoitus kehitettiin Käpyrinne ry:n palvelutaloissa toteutettuja Moninaisuus voimavarana -koulutuksia varten syksyllä 2016 yhteistyössä Jade II -projektin ja Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus II -projektin kanssa.

Voit ladata harjoituksen ohjeet ja tilanteet tästä: Moninaiset tilanteet -harjoitus

 • Työpajamateriaali maahanmuuttajien vertaisryhmiin

African Care ja Jade II -projekti haluavat kannustaa maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä äänestämään kuntavaaleissa huhtikuussa 2017. Olemme yhteistyössä luoneet materiaalipaketin, jossa käydään läpi yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja, kunnallista päätöksentekoa sekä Suomen poliittista järjestelmää ja äänestämistä kuntavaaleissa. Materiaalit sisältävät kolmelle ryhmäkerralle suunniteltua PowerPoint-esitystä ja niihin pohjautuvat käsikirjoitukset ohjaajan tueksi. Materiaalia voi käyttää vapaasti ja muokata omaa tarkoitustaan vastaavaksi.

 1. Työpaja: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 2. Työpaja: Kunnan päätökset (kunnanvaltuusto ja Suomen puolueet)
 3. Työpaja: Äänestäminen kuntavaaleissa

Voit ladata materiaalin ja ohjeet työpajoihin tästä:
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Suomessa (PPT)
Työpajojen ohjeet (PDF)

RAPORTIT

PROJEKTISSA TOTEUTETUT OPINNÄYTETYÖT

 • Mielekkään elämän palapeli: näkökulmia arabian- ja kiinankielisten ikääntyvien elämään Suomessa. Aunola Johanna, Heinonen Anna & Mensonen Meri-Maaria. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2017: http://www.theseus.fi/handle/10024/134104

SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET

 • Jade II -projektin päätöstilaisuus 23.1.2018 Korjaamolla, Helsingissä. Ohjelma ja ilmoittautuminen: Päätöstilaisuus 23.1.2018_kutsu
 • Maahanmuuttaja vanhuksena Suomessa -keskustelutilaisuus 15.11.2017 Kansalaisinfossa.

Tilaisuudessa kuvattu videotallenne: Maahanmuuttaja vanhuksena Suomessa –opintomateriaali from KSL-opintokeskus on Vimeo.

INFOTAPAHTUMAT

" "

Jade-projekti 2013-2015

Jade-projekti oli ikääntyville afrikkalaistaustaisille naisille suunnattu kehittämisprojekti (2013‒2015), jonka tarkoituksena oli edistää ikääntyvien naisten kotoutumista ja hyvinvointia hyvän mielenterveyden tuella. Jade tarjosi asiakaslähtöistä matalan kynnyksen viikoittaista toimintaa ja neuvontaa somalinkielisille naisille, jonka lisäksi monikulttuurisia työpajoja ja koulutuksia ikääntyviin maahanmuuttajanaisiin liittyvissä kysymyksissä. Jade-projektissa tuotettiin erilaisia materiaaleja ja tietoa ikääntyviin maahanmuuttajanaisia koskien.

PROJEKTIN TUOTOKSET

 • Jade – projektin loppuraportti (RAY 2013-2015). Osallisuutta, arvostusta ja somaliaa: toimintamalli iäkkäiden somalialaisten naisten hyvinvointitoimintaan: Jade loppuraportti
 • Jade -project’s Final Report in English (RAY 2013-2015). Inclusion, Respect and Somali Dialogues: An Operational Model for Activities Enhancing the Wellbeing of Older Somali WomenJade Report_English_Web
 • Kohtalona uusi kotimaa / Destined for a New Homeland. Teos käsittelee ikääntymistä Suomessa kolmen iäkkään somaliäidin näkökulmasta. Äidit kertovat arjen haasteista Suomessa ja siitä, miten he pyrkivät pitämään aktiivisuuttaan ja hyvinvointiaan yllä. Teos on tarkoitettu opetuskäyttöön. Se on tekstitetty suomeksi ja englanniksi, ja tallennettu USB-tikulle. Videon voi tilata Jade-projektin kautta. Kesto: 16:36 min Kuvaus ja editointi: Olli Sydänmaa, KSL Jälkituotanto ja graafinen suunnittelu: Bárbara Rebolledo Käsikirjoitus ja kerronta: Hanna Rantala Käännös ja kerronta: Hamdi Moalim Englanninkielinen käännös: Michelle Kaila, Tuomas Kaila, Hamdi Moalim Videon työryhmä: Eva Rönkkö Eläkeläiset ry ja Ruth Franco
 • Moninaisuusharjoitus on suunniteltu opiskelijaryhmille ja ammattilaisille. Sen tarkoituksena on herkistää vanhustyön ammattilaisia ja tulevia ammattilaisia miettimäään, miten voimme huomioida moninaisten ikäihmisten tarpeet. Varaa harjoitukseen 30 minuttia aikaa. Harjoituksen ovat kehittäneet Hanna Rantala & Ruth Franco: Moninaisuusharjoitus_suomi / Diversity exercise_English
 • Tiedote Helsingin Vanhusneuvostolle ja Stadin ikäohjelmaan. Tiedote koottin somalinkielisessä infopäivässä 5.3.2015 Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa. Jade-projektin, Eläkeläiset ry:n, Kasvokkain-hankkeen ja Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen järjestämään tilaisuuteen osallistui 46 ikääntynyttä somalinkielistä helsinkiläistä: Ikääntyneiden somalinkielisten helsinkiläisten toivomukset hyvinvointia ylläpitävien palveluiden kehittämiseksi 2015 

PROJEKTISSA TOTEUTETUT OPINNÄYTETYÖT

 • Tanja Gråsten ja Iina Hokkanen 2014: ”Green Care – Nature Assisting Integration of Aging Somali Women”, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.
  Jade-projektin ja Vihreä veräjä -hankkeen järjestämään kotouttavaan luontotoimintaan pohjautuva opinnäytetyö tarkastelee luontotoiminnan mahdollisuuksia ikääntyvien somalialaisten kotouttamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Metropolia ammattikorkeakoulun kansainvälinen innovaatioprojekti toteutettiin Kantin pysäkillä 2015. Kahden opiskelijaryhmän haasteena oli ”kehittää Kantin pysäkistä moninaisuutta tukeva palvelukoti”. Innovaatioprojektin yhteistyökumppaneina toimivat Kantin pysäkki, Jade-projekti ja Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus-hanke. Innovaatioprojekti 2015_A Taste of your Life / Innovaatioprojekti 2015_This is me board

ARVOKAS VANHUUS -SEMINAARIT

Arvokas vanhuus II: Moninaisuudella hyvinvointia 4.11.2015

Käpyrinne ry:n Jade-projekti, Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus ja Samisoster ry:n Muittòhallat -hanke järjestivät RAY:n ja Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -koordinaatiohankkeen tuella seminaarin: Arvokas vanhuus II, Moninaisuudella hyvinvointia. Seminaariin osallistui 118 henkilöä, minkä lisäksi se on taltioitu YouTubeen.

Presidentti Tarja Halosen avaaman seminaarin tarkoituksena oli esitellä hyviä käytäntöjä moninaisuutta tukevasta työstä Suomessa. Laurea ammattikorkeakoulun lehtori Sari Heikkinen kertoi vanhuslakia, laatusuositusta ja 14 kunnan vanhuspoliittisia asiakirjoja tarkastelleesta tutkimuksestaan, minkä jälkeen Eloisa ikä -avustusohjelman kolme osahanketta kertoivat omasta työstään moninaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvovaltuutettu, Pirkko Mäkinen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä vastasivat ikäihmisten moninaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Iltapäivällä näyttelijät Anni Pellikka ja Viola Pekkanen kertoivat forum-teatterin avulla tositarinoita moninaisuuden tuomista haasteista hoitotyössä. Päivän lopussa asiantuntijapaneeli kertoi, miten he edistävät moninaisuutta omassa työssään. Moninaisuusseminaarin voi katsoa Eloisa ikä YouTube-kanavalta.

Arvokas vanhuus: Moninaisuus näkyväksi 5.11.2014

Kantti ry:n Jade-projekti, Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus ja Daisy Eläkeläiset ry:n Muistojen koti järjestivät Eloisa ikä-yhteistyönä seminaarin ”Arvokas vanhuus, moninaisuus näkyväksi” Helsingin Eurooppasalissa. Seminaariin osallistui yhteensä 82 henkilöä, minkä lisäksi sen pystyy katsomaan verkkolähetyksessä missä tahansa.

Moninaisuus-yhteistyönä järjestetty seminaari oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Puheenvuoroissa tuotiin esille ikämaahanmuuttajien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten (HLBTI) kokemuksia ja toiveita yhdenvertaisemmista palveluista. Kutsuvieras Frédéric Lauscher kertoi, miten Frankfurtissa moninaisuus otettiin osaksi palvelukulttuuria, ja palvelukeskuksen laatua pystyttiin kehittämään ilman lisäkustannuksia. Asiantuntijoiden muodostamassa paneelissa pohdittiin, miten Suomessa voitaisiin kehittää moninaisuuden paremmin huomioivia palveluita.

Päivän palaute oli rohkaisevaa ja kannustavaa, ja aikaan saatiin myös käytännön tuloksia, kun Itä-Helsingin koulutussuunnitelmaan saatiin lisättyä moninaisuus-teemat. Valtava kiitos kaikille seminaarin puhujille, osallistujille, tulkeille, seminaarivieraille, yhteistyökumppaneille, sekä Eloisa ikä-ohjelman koordinaatiolle.

Katso seminaarin videotallenne tästä.

Arvokas vanhuus uudessa kotimaassa: Mielenterveys ja hyvinvointi 12.3.2014

Jade järjesti ensimmäisen mielenterveyttä ja hyvinvointia käsitelleen seminaarin Vanhustyön keskusliiton tiloissa. Seminaariin osallistui 48 osallistujaa. Seminaari herätti paljon keskustelua ja saamamme palaute oli erinomaista.

Kiitos puheenvuorojen pitäjille, panelisteille, Metropolian opiskelijoille, Afaes ry:lle ruokatarjoiluista ja yleisölle mielenkiintoisesta keskustelusta!

Jari Meskanen: ”Maahanmuuttajien mielenterveys ja palvelujärjestelmän haasteet”

Abdirazak Sugulle Mohamed: ”Islam mielenterveyden tukena”

Seminaarin ohjelma