Ikävertaisesta liikuntakaveriksi -hanke alkanut

Hei, olen Miina ja aloittanut elokuussa Jadessa liikuntakoordinaattorina. Toteutan Helsingin kaupungin rahoittamaa, liikunnan tukemista edistävää hanketta. Työskentelen tiiviissä yhteistyössä Jadessa jo pidempään työskennelleen Jilan kanssa, jolla on vahva kokemus liikuntatoiminnan ohjaamisesta. 

Jade yhteisö ry ja Kontulan Eläkeläiset ry ovat suunnittelleet yhteistyössä toteutettavaksi Helsingin kaupungin erityisavustuksella toteutettavan hankkeen iäkkäiden liikkumisen edistämiseksi. Yhteistyössä edistetään helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimijuutta yhteisen liikuntatoiminnan kautta. Tarkoituksena on tukea niin suomenkielisiä kuin vieraskielisiä ikääntyneitä löytämään yhdessä erilaisia mahdollisuuksia elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, olemaan aktiivisina toimijoina kotikaupungissaan ja löytää uusia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, joka soveltuu ikääntyvien kuntotasoon ja toiveisiin. Hankkeen toiminta ennalta ehkäisee ikääntymisen mukanaan tuomia negatiivisia vaikutuksia osallistujien toimintakyvylle sekä paikkaa koronaviruksen aiheuttaman sosiaalisen ja fyysisen eristäytymisen aiheuttamia vaikutuksia ikääntyvien terveydelle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

Liikettä niveliin

Vieraskielinen väestö löytää tutkimusten mukaan valtaväestöä heikommin hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden piiriin, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, iäkkäiden harrastustoiminta ja liikuntapalvelut. Suomeen muuttaneiden liikunnan harrastaminen on THL:n tutkimuksen (mm. THL 2010, Castañeda ym. 2017) mukaan selkeästi alhaisempi kuin valtaväestön ja terveyslukutaito on heikompi. Helsingin seudun ikäväestön moninaisuus kasvaa jatkuvasti ja väestöennusteen mukaan seuraavan 15 vuoden aikana vieraskielisten ikääntyvien määrä kolminkertaistuu, yli 65-vuotiaiden vieraskielisten määrä vuonna 2018 oli 3 %, ja ennuste vuoteen 2035 on 9 % (Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2019). 

Liikuntahankkeen tarkoituksena on lisätä ikääntyvien osallistujien tietoa kaupungin 
liikuntapalveluista sekä erilaisista edullisista ja maksuttomista liikkumismahdollisuuksista eri puolilla kaupunkia. Yhteistoiminnan kautta ikääntyvien osallisuus ja toimijuus kasvavat, he luovat uusia ystävyys- ja vertaissuhteita eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevien ikävertaisten kanssa ja tukevat toisiaan uuden oppimisessa ja yhteisten kokeilujen kautta liikunnan ja liikkumisen puitteissa.  

Kohtaamisella on tärkeä asema liikunnassa

Tarkoituksenamme on myös tukea osallistujien paikallisuutta ja positiivista kokemusta juurtumisesta Helsinkiin. Ikääntyvien osallisuus lisääntyy yhdessä tekemisen kautta, sillä kaikki toiminta toteutetaan suunnittelemalla sitä ensin yhdessä. Helsingissä on monipuolisia liikuntaympäristöjä ja yhdessä tekemisen ja liikkumisen paikkoja voi löytyä yllättävistäkin kohteista. Toiminnassa keskeistä on uusien asioiden kokeileminen yhteisesti, jonka lisäksi mahdollistuu iäkkään kohtaaminen omana itsenään ja monipuolisen osaamisen ja kokemusten jakaminen muiden hyödyksi.

Koen olevani todella onnekas päästessäni osaksi Jade yhteisöä. Olen palannut muutama vuosi sitten takaisin Suomeen opiskeltuani Göteborgissa sosiaalityötä ja ihmisoikeuksia. Etenkin Ruotsin opintojen jälkeen Jaden toiminta näyttäytyy mielestäni äärimmäisen tärkeänä osana ikääntyneiden helsinkiläisten palvelukokonaisuutta. Erityisen onnellinen olen moninaisesta uudesta työyhteisöstäni. Ensimmäisen kuukauden aikana tietotaitoni on kasvanut todella paljon. Tutuksi ovat tulleet monet ryhmäläiset sekä upeat työkaverit.  

Aurinkoista syksyä kaikille! 

Miina Inkilä

Tutustu lisää ryhmätoimintaamme: https://jadetoimintakeskus.fi/toiminta/