Finnish language learning is fun and educational – Suomen kielen tunneilla viihdytään ja opitaan

In this week’s Finnish Discussion Group, we were fortunate enough to have 5 tutors! We talked about the days of the week, months of the year, the seasons, our birthdays, and other vocabulary in Finnish, aided by some beautiful postcards of paintings of children in different seasons and a 2015 wall calendar. There was definitely a feeling of satisfaction in the group by the end of the hour, and our hardworking students learned a great deal!

Tämän viikon suomen kielen keskusteluryhmässä olimme onnekkaita koska meillä oli viisi ohjaajaa mukana. Juttelimme viikonpäivistä, kuukausista, vuodenajoista, syntymäpäivistämme ja opimme muuta sanastoa. Keskustelun avuksi katselimme lasten kauniita maalauksia eri vuodenajoista sekä vuoden 2015 seinäkalenteria. Olimme tyytyväisiä tunnin loputtua ja oppilaat oppivat paljon!

Luetaan yhdessä -verkosto on Akateemiset naiset ry:n alainen verkosto, jonka tavoitteena on edistää Suomeen muuttaneiden naisten kotoutumista. Luetaan ryhmissä vapaaehtoiset tarjoavat lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea. Lue lisää Luetaan yhdessä sivustolta