Eloisa ikä – ohjelman maahanmuuttajahankkeet sisäasianministeriön Monitori – lehdessä

Jade-projekti ja Daisy Eläkeläisten perustama Muistojen koti Turussa tekevät työtä ikääntyvien maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimittaja Tuomas Lehtonen haastatteli hankkeita sisäasiainministeriön Monitori – lehteen. Jutussa nostettiin esille tarve suunnitella kulttuurisensitiivisiä palveluita Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille ikäihmisille.

Lue koko artikkeli Monitori-lehdestä