Eloisa ikä – ohjelman maahanmuuttajahankkeet sisäasianministeriön Monitori – lehdessä

[mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_image src=”https://jadetoimintakeskus.fi/wpee/wp-content/uploads/2013/11/News_Monitori.jpg” image_width=”770″ image_height=”350″ lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”center” width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Jade-projekti ja Daisy Eläkeläisten perustama Muistojen koti Turussa tekevät työtä ikääntyvien maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimittaja Tuomas Lehtonen haastatteli hankkeita sisäasiainministeriön Monitori – lehteen. Jutussa nostettiin esille tarve suunnitella kulttuurisensitiivisiä palveluita Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille ikäihmisille.

 

Lue koko artikkeli Monitori-lehdestä

[/vc_column_text]

Eläkeläiset ry:n monikulttuurisuustyön suunnittelija Eva Rönkkö sai Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä tunnustuksen työstään.

[mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column width=”1/2″ el_position=”first”] [mk_image src=”https://jadetoimintakeskus.fi/wpee/wp-content/uploads/2013/11/News_Eva-Rönkkö.jpg” image_width=”770″ image_height=”350″ lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Kuva: Eläkeläiset ry

[/vc_column_text] [/vc_column] [vc_column width=”1/2″ el_position=”last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Ikääntyneiden maahanmuuttajien kanssa ansiokasta työtä tehnyt Eläkeläiset ry:n Eva Rönkkö sai tunnustuksen työstään. Hänelle myönnettiin tiistaina 12.11.2013 liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-tunnustuspalkinto. Palkinnon jakoi Opetus- ja Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki.

Arvioinnin painopisteenä oli terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla, innostaminen, omalla esimerkillä johtaminen, sukupuolten tasa-arvon huomioiminen, sekä uusien kohderyhmien tavoittaminen. Palkinnon jakoi Opetus- ja Kulttuuriministeri Paavo Arhenmäki.

 

[/vc_column_text] [/vc_column] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Puheenvuorossaan Eva Rönkkö sanoi toivovansa kunnilta aktiivisempaa otetta erityisesti ikääntyneiden maahanmuuttajien palvelujen järjestämisessä. Hän sanoi, tasa-arvon toteutuvan puheen tasolla, mutta että se jää toteutumatta käytännössä niin liikunta- kuin muidenkin palveluissa.

Onnittelut yhteistyökumppanillemme!

 

Lisätietoja:

OKM:n uutisointi aiheesta

Eläkeläiset ry:n uutisointi aiheesta

[/vc_column_text]

Monikulttuurisuus nostettiin osaksi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton strategiaa

[mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_image src=”https://jadetoimintakeskus.fi/wpee/wp-content/uploads/2013/11/News_Vallin-uusi-liittokokous.jpg” image_width=”770″ image_height=”350″ lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”center” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column width=”1/3″ el_position=”first”] [/vc_column] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”center” margin_bottom=”0″ width=”1/3″]

Kuva : www.valli.fi

[/vc_column_text] [vc_column width=”1/3″ el_position=”last”] [/vc_column] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Jade-projekti ei rantautunut Kanttiin sattumalta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:ssä (Valli) toimi vuosina 2007–2009 Raha-automaattiyhdistyksen tukema Kotoutuminen vanhustyöhön – Monikulttuurisuus mahdollisuudeksi vanhustenhuoltoon – projekti. Kantti lähti vuonna 2008 mukaan Vallin monikulttuurisuushankkeeseen, mikä johti somalinkielisille naisille suunnatun ryhmätoiminnan perustamiseen. Siitä lähtien monikulttuurisuus on ollut tärkeä osa Kantin arkea ja arvoja.

Viisi vuotta myöhemmin Jade on nostanut monikulttuurisuuden erottamattomaksi osaksi Kantin vaikutustyötä. Ei siis ollut sattumaa sekään, että Vallin edustajakokous sai käsiteltäväkseen Kantin monikulttuurisuutta koskevan strategiaehdotuksen tänä syksynä. Siinä Kantti pyysi, että Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry huomioi omassa strategiassaan monikulttuurisen vanhustyön, ja että se toiminnassaan tukee ikääntyvien maahanmuuttajien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi Kantti pyysi Vallia huomioimaan sen omassa vaikutustyössään ikääntyneiden maahanmuuttajien aseman ja toimintamahdollisuuksien parantamisen, sekä monikulttuurisuuden hoito- ja palvelujärjestelmän kehittämisen.

 

Liittokokous toi meille erinomaisia uutisia: Valli kiitti Kanttia ”aktiivisuudesta tärkeän aiheen esiin nostamisessa”. Monikulttuurisuus sai puoltavia kannanottoja paitsi edustajakokoukselta myös Vallin jäsenjärjestöiltä. Tämän ansiosta liiton arvoiksi määriteltiin ”avoimuus, vastuullisuus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen”. Monikulttuurisuus nostettiin selkeämmin esille liiton strategian kehittämistyön osiossa, jossa ”Suomen kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden lisääntymisen” katsottiin kuuluvan yhteiskunnan kehittämishaasteisiin sekä osaksi tulevaisuuden muuttuvaa ikäpolitiikkaa.

 

Me lähetämme suuren kiitoksen Vallin työyhteisölle, liittokokouksen uusille jäsenille sekä kaikille jäsenjärjestöille, ja toivomme työn iloa!

 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö. Liitolla on 70 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Sen visiona on edistää hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta. Liittotoimikunnan puheenjohtajana toimii ministeri Vappu Taipale. Lisätietoja www.valli.fi

[/vc_column_text]

Kasvokkain moninaisuuden kanssa: MOD-koulutus Suomen Punaisessa Ristissä

[mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_image src=”https://jadetoimintakeskus.fi/wpee/wp-content/uploads/2013/10/Mod-pallo.jpg” image_width=”770″ image_height=”350″ lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”center” width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Sain osallistua syys-lokakuun vaihteessa Suomen Punaisen Ristin järjestämään MOD – koulutukseen (moninaisuus, oivallus & dialogi). Perustason koulutuksessa kehitimme monikulttuurisuustaitojamme reflektiivisyyden ja osallisuuden kautta. Kolmen päivän aikana 13 henkilön ryhmä joutui kasvotusten myös omien ennakkoluulojensa kanssa.

Ryhmätyöskentelymalli takasi sen, että jokainen sai tuoda näkemyksensä esille. Pohdimme paljon sitä, mitä ’suomalaisuus’ tarkoittaa. Mietimme minkälaisia suomalaista kansakuntaa yhdistävät myytit ja rituaalit ovat, mitä on ’Suomen historia’, keitä ovat suomalaiset sankarit ja mitkä asiat herättävät meissä pelkoja. Me pääsimme myös kokeilemaan roolileikin kautta, miten etnisten ryhmien välisiä konflikteja ratkaistiin Yhdysvaltojen siirtokunnissa. Elävimmin mieleeni jäivät dialogia ja väittelytaitoja vahvistavat harjoitukset, sekä ryhmätyö, jossa jouduimme päättämään, miten oikeudellinen vastuu jaetaan.

Joutuessani kasvokkain eriarvoisuuteen liittyvien kysymysten kanssa, jouduin väkisinkin pohtimaan myös omaa oppipolkuani ja niitä elämänvaiheita, joissa tietyt käsitykseni ja ennakko-odotukseni ovat muotoutuneet ja vahvistuneet. Me osallistujat olimme ns. maailmaa matkustaneita naisia, jotka olimme törmänneet myytteihin ’suomalaisuudesta’. Itse emme ehkä kokeneet edustavamme ”stereotyyppistä suomalaista”, mutta työskennellessämme toistimme kuitenkin käsityksiä kuin yhdestä suusta.

Jäin pohtimaan, olemmeko me ”suomalaiset” kuitenkaan niin jäykkiä, kosketusta pelkääviä ja vähäsanaisia kuin ryhmätöissä annoimme olettaa. Ryhmän kanssa emme päässeet koskaan halausasteelle, mutta puheenvuoroista käytiin lähes kilpaa ja nauru solisi useammin kuin kerran. Ennen kaikkea sain huomata, että puhuessani ’Suomesta’, seisoin rinta rinnan yksilöiden kanssa, jotka kaikki haluavat rakentaa yhdenvertaista, avointa ja hyvinvoivaa Suomea. Meidän mielipiteemme saattoivat olla eriäviä, mutta kaikkia meitä yhdisti halu oppia ja oivaltaa, sekä kumota ennakkoluuloja meistä itsestämme lähtien.

[/vc_column_text] [vc_column_text title=”MOD – koulutuksesta” disable_pattern=”false” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

MOD tarkoittaa ’moninaisuutta, oivallusta ja dialogia’. Menetelmä on kehitetty Ruotsissa kirkollisten toimijoiden taholta, ja myös Suomeen se on levinnyt evankelisluterilaisen seurakunnan kautta. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia monikulttuurisissa ympäristöissä sekä moninaisuudesta johtuvissa konflikteissa. Suomessa MOD on osa ev.lut. seurakunnan työntekijöiden monikulttuurisuuskoulutusta. Koulutuksiin voi kuitenkin osallistua kaikki niistä kiinnostuneet.

[/vc_column_text]

Ikääntyvien hyvinvointi Suomessa puhuttaa. Missä ovat ikääntyvät maahanmuuttajat?

[mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column width=”1/6″ el_position=”first”] [/vc_column] [mk_image_slideshow images=”7186″ image_width=”770″ image_height=”350″ effect=”fade” animation_speed=”700″ slideshow_speed=”7000″ pause_on_hover=”false” smooth_height=”true” direction_nav=”true” width=”2/3″] [vc_column width=”1/6″ el_position=”last”] [/vc_column] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_blockquote style=”line-style” font_family=”Arial, Helvetica, sans-serif” font_type=”safefont” text_size=”16″ align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]

”Suomi jäljessä vanhusten hyvinvoinnissa – Ruotsi vertailun ykkönen” (YLE 1.10.2013), ”Selvitys: Ikääntyvien hyvinvointi Suomessa länsimaiden heikompaa” (HS 1.10.2013).

[/mk_blockquote] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

[mk_dropcaps content=”I” style=”fancy-style” width=”1/1″ el_position=”first last”]kääntyneiden hyvinvointia vertailleen selvityksen tulokset otettiin vastaan epäuskoisissa tunnelmissa eri tiedotusvälineissä. Suomi oli pudonnut sijalle 15. Huono sijoitus maalta, joka on tottunut pärjäämään kansainvälisissä vertailuissa.

Ikääntyneiden hyvinvoinnin selvityksen toteutti kansainvälinen Help Age International – järjestö. YK:n tuella toteutettu kysely suunnattiin yli 60-vuotiaalle väestönosalle 91 eri maassa. Kysymyksissä selvitettiin ikääntyneiden hyvinvointia mittaamalla heidän taloudellisen ja terveydellisen hyvinvoinnin tilaa, työllistymis- ja koulutustasoa sekä toimintaympäristöä. Maat asetettiin järjestykseen niiden saamien yhteispisteiden perusteella.  Suomi ei päässyt 10 parhaan joukkoon ainoassakaan selvityksen osiossa. Huonoimmat pisteet sille ropisi työllisyys- ja koulutustasoa mittaavassa osiossa (27.). Parhaiten se pärjäsi taloudellista hyvinvointia tarkasteltaessa (14.).

Taloudellinen hyvinvointi   14.

Hyvinvoinnin tila                  21.

Työllisyys- ja koulutustaso 27.

Toimintaympäristö                18.

[/vc_column_text] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”true” color=”#4e543e” size=”14″ font_weight=”inhert” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ font_family=”none” align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Entä missä ovat ikääntyvät maahanmuuttajanaiset?

[/mk_fancy_title] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Ansaitun ensimmäisen sijan vertailussa ottanut Ruotsi otti kantaa siihen, etteivät tulokset heijasta maan sisäisiä eroja, jotka johtuvat sukupuolesta, tulotasosta tai muista epätasa-arvoa lisäävistä tekijöistä. Tämä on kysymys, jota myös meidän tulee pohtia.

Suomi pärjäsi hyvin taloudellista hyvinvointia selvittäneessä osiossa (sijoitus 14.) Maahanmuuttajien tulotaso on kuitenkin huomattavasti valtaväestä heikompi. Esimerkiksi Helsingissä maahanmuuttajat ovat noin 2,5 kertaisesti yliedustettuina toimeentulotuen asiakkaiden joukossa. Maahanmuuttajien köyhyyteen vaikuttaa työttömyyden lisäksi palkkatulojen epäsäännöllisyys ja palveluammattien matala palkkataso. Yli 55-vuotiaden kohdalla palkkatulojen säännöllisyys on ainakin somalitaustaisten naisten keskuudessa harvinaista. Eläkkeet jäävät mataliksi ja ne, jotka ovat muuttaneet Suomeen jo vanhempina, eivät ole ehtineet kerätä kansaneläkettä. Vaikka taloudellinen hyvinvointi on turvattu, kuuluvat he pienituloisten ryhmään.

Hyvinvointia mitannut osio tuli yllätyksenä vastaan: Suomi ei päässyt 20 parhaan listalle (sijoitus 21.). Ikääntyneiden maahanmuuttajien kohdalla tilanne on potentiaalisesti huolestuttava. Kansainväliset tutkimukset viittaavat siihen, että ikääntyvät maahanmuuttajat kokevat terveydentilansa valtaväestöä heikommaksi. He sairastuvat kantaväestön lailla masennukseen, dementiaan ja ovat syrjäytymisvaarassa. Kuitenkin huono kielitaito, kulttuurin asettamat sukupuolinormit, yksinäisyys, taustalla oleva humanitäärinen kriisi sekä varttuneella iällä tapahtunut maahanmuutto lisäävät riskiä. Vuonna 2012 julkaistu laaja-alainen THL:n tutkimus maahanmuuttajien hyvinvoinnista nostaa esille selvän riskitekijän: 30‒64 vuotiaista somalinaisista 76‒80 % ilmoittaa kokeneensa kotimaassaan jonkun merkittävän trauman. Vaikka valtaosa somalitaustaisista kokee terveydentilansa hyväksi, tulee näin yleisesti koettu trauma ottaa huomioon.

Suomi pärjäsi selvityksessä heikosti ikääntyvien työllisyys- ja koulutustasoa mittaavassa osiossa (sijoitus 27.). Myös maahanmuuttajien kannalta tilanne näyttää Suomessa huonolta; maahanmuuttajien työttömyysaste on yli kolminkertainen koko väestön työttömyysasteeseen verrattuna. Vuonna 2011 se oli jopa 24 %, ja esimerkiksi somalien keskuudessa yli 50 %. Kun esimerkiksi ikääntyvien afrikkalaisten naisten ryhmässä luku- ja kirjoitustaito on heikkoa, voi työllistymistä pitää heidän kohdallaan lähestulkoon unelmana.

Kyselyn viimeinen osio tarkasteli hyvinvointia ylläpitävää toimintaympäristöä, jossa Suomi pärjäsi suhteellisen hyvä (sijoitus 18.) Ylläpitävään toimintaympäristöön katsotaan kuuluvan mm. perhe ja sosiaaliset verkostot, koettu turvallisuus asuinympäristössä, valinnan vapaus ja mahdollisuus käyttää julkista liikennettä. Kaikki nämä tekijät määrittävät ikääntyvien maahanmuuttajien kohdalla merkittävästi heidän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisuuksia ylläpitää sujuvaa arkea.

Kotoutuminen uuteen kotimaahan on tullut monelle eteen suunnittelemattomana yllätyksenä. Kielitaito on varsin usein heikkoa, ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitäneet verkostot ovat katkenneet maastamuuton yhteydessä. Torjuvat asenteet asuinympäristössä ja palveluiden huono tunteminen saattavat rajoittaa liikkumista ja kotoutumista toimintaympäristöön. Esimerkiksi somaleille ikääntyminen on merkinnyt perinteisesti siirtymää ikään, jolloin henkilöstä tulee arvostettu yhteisön jäsen, kulttuuriperinnön vaalija ja neuvonantaja. Maahanmuuton seurauksena perinteiset roolit ovat hämärtyneet. Moni miettii, millaista heidän elämänsä tulee olemaan kunnon heikentyessä.

[/vc_column_text] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”true” color=”#4e543e” size=”14″ font_weight=”inhert” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ font_family=”none” align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Mutta kertovatko nämä tulokset todellisuudessa yhtään mitään?

[/mk_fancy_title] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Kansainvälisten selvitysten tulosten pitävyyttä voidaan pohtia, sillä vedenpitävien mittareiden kehittäminen on käytännössä lähes mahdotonta. 91 maata kattavassa selvityksessä voidaan keskityttyä vain muutamaan hyvinvointia selittävään tekijään ja näitäkin mitata tutkijoiden määrittelemillä mittareilla, jotka eivät sovellu suoraan jokaiseen tutkimuskohteeseen.

Esimerkiksi Helsingin Sanomissa kirjoitettiin, että vanhimmat ikäluokat Suomessa eivät ole päässeet osaksi hyvinvointivaltion tuottamia koulutus- ja opintotukijärjestelmiä (HS 1.10.2013). Totta: Suomen tulevat ikääntyvien sukupolvet pärjännevät koulutustason noususta johtuen nykyistä paremmin. Monessa suuren tuloeron maassa laadukkaat koulutusjärjestelmät sen sijaan ovat edelleenkin rajoitettuja yksityiskouluja käyville.

Toisaalta esimerkiksi taloudellista hyvinvointia on mitattu selvityksessä vertaamalla eläkkeiden suuruutta maan ’ansioiden keskitasoon’. On syytä ottaa huomioon se, että suurten tuloerojen ja vähäisten hyvinvointipalvelujen maissa ’ansioiden keskitasoon’ suhteutettu eläke ei välttämättä takaa hyvää elintasoa. Kun selvityksessä ei ole annettu laatukriteereitä julkisen terveys- ja hyvinvointipalveluiden tasosta, heikossa asemassa elävät ihmiset saattavat voida julkiskuvaa huonommin. Usein he elävät käytännössä perheen tuen varassa. Kun tähän yhtälöön suhteutetaan eläkkeet, jotka vastaavat pientä osaa ’ansioiden keskitasosta’, monessa maassa käteen jää köyhyysrajan juuri ja juuri ylittävä summa.

Suomen suhteellinen asema taloudellisen hyvinvoinnin osalta voisi siis nousta, mikäli mittarit suhteutettaisiin eri konteksteihin ja julkisten palveluiden laatukriteereitä vastaaviksi. Tämä ei kuitenkin tarkoita sitä, että meidän ei tulisi ottaa selvityksen tuloksia tosissamme. Päinvastoin: on syytä pohtia, miksi hyvinvointi ei ulotu maan vanhimpiin ja miten Suomi selittää maan sisäisen epätasa-arvon!

Nyt on sopiva miettiä, miten ikääntyneiden hyvinvointia Suomessa voidaan parantaa ja miten hyviä elinvuosia saadaan lisää. Ennen kaikkea meidän tulee huolehtia siitä, että hyvä vanhuus voidaan taata mahdollisimman monelle sukupuolesta, tulotasosta, taustamaasta tai muusta epätasa-arvoa lisäävästä syystä huolimatta.

Jaden ryhmäläiset ovat osoittaneet jo projektin lyhyen toiminnan aikana tarmokkuutta ja halua toimia, osallistua ja kotoutua. Heikko suomen kielen taito, riittämätön toimeentulo ja epävarmuus omasta paikasta uudessa kotimaassa eivät saa olla esteitä toiminnallisuudelle ja hyvälle vanhuudelle. Suomen tulee ottaa tuloksesta opiksi. 15. sijalta voi vain parantaa.

Tutustu Help Age Internationalin selvitys täältä.

[/vc_column_text]

Esittelyssä ”Jade – kotoutumista hyvän mielenterveyden tuella”

[vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

[mk_dropcaps content=”Y” style=”fancy-style” width=”1/1″ el_position=”first last”]li kolme kuukautta on kulunut siitä päivästä, kun astuin uuteen työhuoneeseeni Kantissa. Helsingin kadut olivat silloin kesän hiljentämiä ja Kantissa elettiin odotuksen hetkiä. Nyt kaikki näyttää ja kuulostaa erilaiselta. Ohi siintävät autot ja polkupyörät ovat tulleet osaksi arkea siinä missä ”saapuneet sähköpostit” ja käytävillä soljuva somalinkielinen kerronta.

Elokuussa sain kaksi monikulttuurisuuteen ja naisten oikeuksiin perehtynyttä osa-aikaista työkaveria: espanjalaistaustaisen psykologi Ruth Francon sekä vanhustyöhön erikoistuneen somalitaustaisen lähihoitaja Hamdi Moalimin. Silloin myös Kantin fysioterapeutti Satu Sileekangas aloitti osa-aikaisena työntekijänä projektissa. Alussa me kaikki mietimme jännityksellä ”mahtaako kukaan tulla?”.

Saatoimme kuitenkin huokaista helpotuksesta Kantin täyttyessä jälleennäkemisen riemusta 26.8. Joukko somalirouvia osoitti ottaneensa Kantin omakseen ja odottaneensa ryhmien alkamista kesätauon jälkeen.

Jade tarjoaa viikoittaista toimintaa ikääntyville afrikkalaisille naisille. Liikuntaryhmissä kehitetään tasapainoaistia ja lihaskuntoa, ja somalinkielisessä keskusteluryhmässä naisilla on tulkin välityksellä mahdollisuus keskustella heille tärkeistä asioista. Tarjoamme arkipäivän kielitaitoa kehittävää suomen kielen opetusta, ja lokakuussa yhdysvaltalais-korealainen taideterapeutti Eungyung Kim tulee kokeilemaan, miten taidetta voidaan yhdistää kielen opetuksessa. Etsimme myös osallistujia englanninkieliseen keskustelu- ja hyvinvointiryhmään, joka on määrä aloittaa lokakuussa.

Ryhmätoimintojen yhteydessä naisilla on mahdollisuus osallistua yksilölliseen palveluohjaukseen, jossa tarjoamme konkreettista apua englanniksi, somaliksi ja suomeksi esimerkiksi virallisten lomakkeiden kääntämisessä ja tulkkauksessa.

Viikoittaisen toiminnan lisäksi Jade järjestää eri-ikäisille ja -taustaisille suunnattuja käsityö- ja ruokakursseja sekä muita työpajoja, joiden kautta osallistujat pääsevät tutustumaan pääkaupunkiseudun harrastustarjontaan sekä luomaan sosiaalisia verkostoja sukupolvi- ja kulttuurirajojen ylitse. Järjestöille ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille puolestaan järjestetään koulutuksia ja seminaareja, joiden kautta pyrimme lisäämään tietoutta ikääntyvien naisten tarpeista ja tilanteesta.

Positiivisia haasteita riittää. Niistä vähimpänä ei ole kohderyhmämme tavoittaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Myös vapaaehtoisia kaivataan mukaan, sillä heidän merkityksensä projektille on korvaamaton.  On kuitenkin upeaa tietää, että hienon työtiimin tukena toimii koko Eloisa ikä – ohjelman tietämys ja tuntemus. Eteenpäin voimme siis katsoa iloisin, eloisin mielin.

Hanna Rantala

[/vc_column_text] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_gallery images=”6955,6954,6953″ column=”3″ height=”500″ frame_style=”simple” width=”1/1″ el_position=”first last”]

liikuntaryhmista syyskuu 2013

[mk_image_slideshow images=”6984,6920,6983″ image_width=”770″ image_height=”350″ effect=”fade” animation_speed=”700″ slideshow_speed=”7000″ pause_on_hover=”false” smooth_height=”true” direction_nav=”true” width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”true” color=”#2a3625″ size=”20″ font_weight=”normal” margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”left” width=”1/1″ el_position=”first last”]

JADEN LIIKUNTARYHMÄT STARTTASIVAT!

[/mk_fancy_title] [mk_padding_divider size=”40″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

[mk_dropcaps content=”J” style=”fancy-style” width=”1/1″ el_position=”first last”][vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

ade projektin liikuntaryhmät lähtivät käyntiin elokuun viimeisellä viikolla runsain osallistujamäärin: jo ensimmäisellä kerralla mukana liikkumassa oli 23 naista. Osa ryhmäläisistä olikin vanhoja tuttuja jo vuodesta 2008 järjestetyistä somalinaisten liikuntaryhmistä, mutta mukana oli myös uusia kasvoja – sana on selkeästi levinnyt. Ensimmäinen kerta menikin pitkälti kuulumisten vaihtoon ja tutustumiseen, jonka lomassa herättelimme kehoa liikkuvuus- ja venyvyysharjoitteilla.

Syyskuun aikana olemme jo ehtineet hikoilla lihaskuntojumpan merkeissä, venytellä itseemme lisää pituutta, kehittää tasapainoa sekä ihailla kauniita Töölön rantoja kävelylenkin lomassa. Liikuntaryhmien päätavoitteena onkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja fyysisen toimintakyvyn säilyttäminen ja kehittäminen, joka tukee jokapäiväistä arjen aherrusta. Ryhmäläisille on myös tarkoitus tehdä kahdesti vuodessa toimintakykyä mittaavat testit, jotta projektin toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata ja arvioida.

Syyskaudella tarkoituksena on luoda hyvä pohja talven liukkauksiin ja muihin haasteisiin: kehittää tasapainoa, parantaa aerobista kuntoa ja vahvistaa lihaksistoa. Näitä silmällä pitäen tulemme niin sauvakävelemään kuin jumppaamaan, sekä myöhemmin syksyllä toivottavasti myös uimaan ja vesivoimistelemaan. Ahkeraa aherrusta on siis luvassa, mutta näissä ryhmissä ei motivaatiota liikkumiseen puutu!

 

Satu Sileekangas

[/vc_column_text]