Jaden syyskauden toiminta alkaa!

JADE-toimintakeskuksen syyskausi alkaa ensi viikolla. Syyskaudella on Jaden ydintoimintaan kuuluvat vertaisryhmät omalla äidinkielellä. Tällä hetkellä vertaisryhmiä on farsin, darin, arabian, kurdin, kiinan ja somalin kielillä. Lisäksi Jadessa alkaa uusi suuresti toivottu selkosuomenkielinen vertaistukiryhmä sekä farsi- ja darinkielinen digiryhmä, joka toimii valtakunnallisesti verkossa. Näiden lisäksi Jaden tutut harrastekerhot alkavat syyskuun puolivälissä. Tänä syksynä meillä on muun muassa käsityökerhoa, suomen kielen alkeis- ja keskusteluryhmä sekä pelikerho. Nämä ovat vapaaehtoisten vetämiä.

Selkokielinen vertaistukiryhmä on avoin keskusteluryhmä lähtökohtaisesti Euroopan ulkopuolisista maista kotoisin oleville yli 50-vuotiaille. Myös muut ovat tervetulleita, jos ryhmässä on tilaa. Voit olla yhteydessä ja kysyä onko tilaa.  Ryhmässä on viikoittain selkosuomea puhuva ohjaaja. Ryhmän tavoitteena on tukea ikääntyneiden maahan muuttaneiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

Vertaistoiminta on lähtökohtaisesti paikan päällä tapahtuvaa, mutta koronapandemian aikana kysyntä verkossa tapahtuvalle vertaistukiryhmälle on kasvanut. Meillä on asiakkaita, jotka ovat jopa yli 80-vuotiaita ja ovat käyneet meillä pitkään. Toimintakyvyn laskettua he eivät ole päässeet käymään ryhmissä kuten aikaisemmin. Koronapandemian aikana he ovat kuitenkin päässeet osallistumaan etätoimintaan videosovelluksen välityksellä, kun omainen on avustanut esimerkiksi avaamalla sovelluksen puhelimesta tai koneelta. Verkossa kokoontuva vertaistukiryhmä on saavutettavampi henkilöille, jotka eivät esimerkiksi pysty osallistumaan toimintakyvyn alenemisen tai pitkän välimatkan vuoksi. Tämän vuoksi Jade pilotoi nyt syksyllä kokonaan verkossa toimivaa farsin- ja darinkielistä digiryhmää. Ryhmä toimii valtakunnallisesti ja siihen voivat osallistua daria tai farsia puhuvat yli 60-vuotiaat ympäri Suomen. Ryhmässä on omakielinen ohjaaja.

JADE noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeistuksia. Ryhmätapaamiset toteutuvat näiden ohjeistuksien puitteissa joko lähi- tai etätapaamisina riippuen sen hetkisestä tilanteesta. Lisätietoa ryhmätoiminnasta saat nettisivuiltamme.

Hyvää syksyn alkua!

Harjoittelu Jade-toimintakeskuksessa

Työharjoittelu oli minulle erittäin hyödyllinen, koska seurasin yhdistyksen toimintaa, paransin suomen kielen taitojani ja osallistuin käytännön työhön.

Vuoden 2020 tutkimustulosten mukaan 8 prosenttia Suomen väestöstä on ulkomaalaistaustaista.  Suomessa on monia yhdistyksiä, Jade on yksi näistä yhdistyksistä. Jade on Euroopan ulkopuolisten maiden vanhusten kohtaamispaikka, ja se päivittää jatkuvasti toimintaansa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Työharjoittelun aikana Jadessa minulla oli tilaisuus seurata henkilökohtaisesti, miten kokoukset pidettiin, mitä otettiin huomioon tapahtumaohjelmia laadittaessa, miten he toimivat yhteistyössä kuntien ja muiden instituutioiden kanssa sekä miten tuettiin yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta.  Lisäksi kaikille Jade -ohjelmille tehdään erilaisia ​​aktiviteetteja, joissa on jäseniä eri kielistä ja kulttuureista.

Viiden viikon aikana kuulin ja puhuin paljon, mikä nopeutti suomen kielen ymmärtämistä, uusien sanojen oppimista ja vahvisti sanavarastoani.  Myös Jaden sosiaalisen median tileille kirjoittamani artikkelit tukivat kirjoitustaitojeni kehittämistä. Tämä rohkaisi minua.  Keskustelut Jaden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa ovat olleet minulle hyvä tapa harjoittaa puhetta.

Osallistuin yhdistykseen paitsi tarkkailijana myös aktiivisena tiimin osallistujana.  Suunnittelin viiden viikon taidepajan. Lisäksi suunnittelin joka tiistai saapuvien asiakkaiden kanssa, kuinka voimme luoda taiteellisia tuotteita ylimääräisestä tavarasta ja luonnosta keräämistämme materiaaleista.  Otin siis myös vastuun työharjoittelun aikana ja tämä oli minulle varsin jännittävää.  Keskiviikot ovat Jaden retkipäiviä, ja yleensä näinä päivinä on asiakkaita monista eri kulttuureista.  Tulevien asiakkaiden kanssa järjestetään pitkiä kävelylenkkejä, keskustellaan ja kaikki asiakkaat tarjoavat valmiiksi valmistettuja paikallisia herkkuja toisilleen sekä kuuntelevat musiikkia ja tanssivat.  Tänä aikana dokumentoin nämä retket valokuvilla.  Nykyään on tosiasia, että sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa laajemmat yleisöt.  Jade on yhdistys, joka käyttää aktiivisesti sosiaalisen median tilejään.  Prosessin aktiivisena osallistujana otin valokuvia tapahtumista ja jaoin ne Jaden sosiaalisen median tileille.  Oli rohkaisevaa kirjoittaa suomeksi ja jakaa nämä kuvat sosiaalisessa mediassa.

Olen kiinnostunut sosiaalialasta ja haluan mennä sosionomin alalle ammattikorkeakouluun, mutta rehellisesti sanottuna en tiennyt, millaista työelämä tällä alalla Suomessa oli.  Jaden kollegoiden avun ja neuvojen ansiosta tiedän nyt paljon enemmän.

Uskon, että Suomessa yhteiskuntatutkimuksia tekevän yhdistyksen työn tarkkailu, aktiivinen osa näitä opintoja ja suomen kielen parantaminen vaikuttavat suuresti tulevaisuuden suunnitelmiini.  Lopuksi haluan kiittää koko Jade -perhettä, erityisesti Susannaa, Nashwaa ja Jilaa.

-Gulizar-