Linnunpönttötalkoot kirpakassa kevätsäässä Kumpulan koulukasvitarhalla

"Linnunponttoja rivissa."

Olimme yhden JADE:n ryhmän kanssa Kumpulan koulukasvitarhassa linnunpönttötalkoissa. Teimme linnunpönttöjä kaupunkilinnuille, jotka eivät osaa itse rakentaa pesimiskoloa itselleen tai niistä on huutava pula. Näitä lintuja ovat mm. kirjosieppo ja pienet tiaiset. Kanssamme linnunpönttöjä oli tekemässä yläasteikäisiä maahanmuuttajaoppilaita. Kaikki rakensivat uusia koteja linnuille innokkaasti ja toisiaan auttaen.

"Ryhmalaisia rakentamassa linnunponttoja."

Oli mukavaa huomata, vaikka kieli ei ollut yhteinen, kuinka yhteistyö sujui jouhevasti. Näin innokkaita ilmeitä ja onnistumisen iloa kaikkien kasvoilta. Kuulin hilpeää keskustelua ja naurua. Päivän kruunasi valmiit linnunpöntöt ja evästauko kuuman juoman kera. Työn touhussa saimme myös pienen tietopaketin Kumpulan koulukasvitarhan historiasta ja nykytoiminnasta.

Tutkimuksissa onkin todettu, että vapaaehtoistoiminnassa toteutuu mm. tasa-arvoisuus, vastavuoroisuus, suvaitsevaisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys ja toiminnan ilo (Tulikallio & Malinen 2009: 24-26). Vapaaehtoistoiminta onkin suuri voimavara monille ihmisille, se auttaa ehkäisemään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, auttaa voimautumaan sekä lisää osallisuutta.

Kumpulan koulukasvitarhalla on pitkät perineet yli 100 vuoden taakse. Helsingissä ensimmäinen koulupuutarha alkoi Töölössä 1912. Kumpulassa koulukasvitarha on toiminut vuodesta 1928 alkaen.

Jälleen ensi kesänä voivat eläkeläiset mennä vapaaehtoisiksi puuhastelemaan yhdessä puutarhahommien parissa lasten, nuorten ja maahanmuuttajien kanssa Kumpulan koulupuutarhalle, Vähänkyröntie 3-6, 00610 Helsinki. Lisätietoa saa www.lastenpuutarha.fi

Toivonkin, että mahdollisimman moni JADE:n vieraskielisistä ikäihmisistä osallistuisi kesän aikana Kumpulan kesätoimintaan.

Geronomiopiskelija Päivi Närhi

Lähteet:

Tulikallio, Tea & Malinen, Heikki 2009. Vapaaehtoistoiminta, hyvin organisoituna valtava voimavara. Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/vapaaehtois-ja-vertaistoiminnan-maaritelmat/

"Ryhmalainen esittelemassa teostaan."

Ikääntyneiden maahan muuttaneiden polku palvelukeskustoimintaan

"Jaden oleskelutila."

Metropolia ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden projekti, työelämäyhteistyökumppanina JADE-toimintakeskus

Projektimme oli osa ikäihminen kotiympäristössä -opintojaksoa.

Projekti käynnistyi tapaamisella JADE-toimintakeskuksen suunnittelijan Susannan kanssa. Tapaamisella käytiin läpi yhteistyökumppanin toiveita projektiin liittyen sekä projektin yhteisiä tavoitteita. Yhteistyökumppanimme kokemus oli, että JADE:n asiakkaat eivät käytä palvelukeskusten tarjontaa juurikaan, vaikka osa on tarjonnasta tietoisia ja he voisivat hyötyä palvelukeskusten järjestämästä toiminnasta. Lisäksi JADE:ssa käyvän asiakaskunnan tarpeet eivät jostain syystä kohtaa täysin palvelukeskuksien tarjonnan kanssa. Projektin keskeiseksi tavoitteeksi muodostui iäkkäiden maahan muuttaneiden saaminen palvelukeskuksien toimintaan mukaan niin, että JADE-toimintakeskus voisi toimia ikään kuin ponnahduslautana palveluita kartoittaessa. Näin mahdollistuisi myös uusien asiakkaiden vastaanottaminen JADE:n toimintaan. Projektin tuotoksena kootaan selvitys, jonka tarkoituksena on toimia työkaluna palvelukeskuksien toiminnan, sosiaalisen esteettömyyden sekä kulttuurisensitiivisen työotteen kehittämiselle.

Projektin toteutuksessa oli monta liikkuvaa osaa. Alkuun pidimme JADE:n tiloissa kahdelle ryhmälle, kiinankielisille pariskunnille ja kurdinkielisille, esitykset palvelukeskuksista ja niiden toiminnasta. Esityksien aikana käytiin vapaata keskustelua ja esitettiin kysymyksiä ryhmille koskien kehitysehdotuksia ja haasteita palvelukeskuksien käyttöön liittyen. Mukana olivat myös JADE:n Susanna, Inka sekä omakieliset ohjaajat, joiden ansiosta esitykset ja ryhmähaastattelut olivat onnistuneita.

Kolmelle muulle ryhmälle, arabian-, somalin- ja kiinankielisille, teimme kirjalliset kyselylomakkeet, jotka toimitimme JADE:en sähköisesti. Kyselyt koskivat palvelukeskuksien aikaisempaa käyttöä, niiden toimintaan osallistumisen haasteita ja kehitysideoita liittyen palvelukeskuksen toimintaan. Näihin saimme selkeät ja kattavat vastaukset nopeasti, kiitos JADE:n henkilökunnan. Teimme kyselyt myös Kinaporin ja Kontulan palvelukeskuksien vapaaehtoistyön ohjaajille.

Järjestimme projektissa kaksi yhteisvierailua palvelukeskuksiin. Ensimmäisenä vierailimme JADE:n asiakkaiden kanssa Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa, jossa työskentelevä ohjaaja esitteli meille tiloja ja toimintaa. Vierailulla päästiin tutustumaan Kinaporissa järjestettävään harrastustoimintaan, kuten kädentaidonkursseihin ja liikuntamahdollisuuksiin. Osallistujat pääsivät myös mittaamaan oman verenpaineensa ITE-pisteellä. Vierailun lopuksi osalle tehtiin palvelukeskuskortit palvelukeskuksen infopisteellä.

Kontulan monipuoliseen palvelukeskukseen tehdyssä vierailussa oli mukana isompi ryhmä JADE:n asiakkaita. Vierailulla päästiin tutustumaan kattavasti palvelukeskuksen toimintaan ja tiloihin. Toimintaa meille esitteli palvelukeskuksessa työskentelevä sosiaaliohjaaja, jonka työnkuvaan kuuluivat juurikin monikulttuuriset ryhmät ja vapaaehtoistoiminta. Saimme arvokasta tietoa mm. palvelukeskuksen tilojen varaamismahdollisuuksista, uusien asiakkaiden vastaanottamisesta sekä palvelukeskuksessa toimivista kursseista ja ryhmistä. Oli hienoa kuulla työväenopiston järjestämistä maksuttomista kielikursseista, jotka toimivat Kontulan palvelukeskuksen tiloissa ja ovat avoimia kaikille, myös Helsingin ulkopuolelta tuleville asiakkaille.

Projekti oli mielenkiintoinen kokonaisuus. Yhteistyö JADE:n ja palvelukeskuksien työntekijöiden sekä asiakasryhmien kanssa oli projektiryhmällemme antoisaa ja opettavaista. Erityisen arvokasta tietoa meille oli JADE:n asiakkaiden kokemustiedot ja kehitysideat.

Suuri kiitos kaikille projektiin osallistuneille ja hyvää kevättä!

Maiju, Linda, Henrik ja Päivi