Pääkaupunkiseudun kiinankielisten ikääntyvien tarpeet

" "

Ikääntyvät kiinankieliset ovat Suomeen Euroopan ulkopuolelta tulevista kieliryhmistä kolmen suurimman joukossa ja heitä asuukin pääkaupunkiseudulla enemmän kuin katukuva antaa ymmärtää. Työikäiset kiinalaiset saapuvat Suom" "een pääsääntöisesti työn perässä, ja monen vanhemmat seuraavat jälkikasvuaan uuteen maahan. Ikääntyvä kiinalainen lähtee kotimaastaan ensisijaisesti hoitamaan lapsenlapsiaan.

Isovanhemmat viettävät paljon aikaa lapsenlastensa kanssa ja suomen kielen oppimisen mahdollisuudet jäävät vähäisiksi. Kursseja on myös vaikea etsiä, kun kieltä ei osaa. Kiinaan palaaminen ei silti monelle ole mahdollisuus, koska perhe haluaa pysyä yhdessä. Tämän lisäksi yhteisö olettaa isovanhempien olevan vahvasti apuna lastenhoidossa, eikä kukaan halua tulla leimatuksi epäonnistuneeksi isovanhemmaksi.

Jade II:n kiinankielinen ryhmä korostaa valtavasti suomen kielen oppimisen tärkeyttä ja pitää sitä Suomessa asumisen edellytyksenä. Ikääntyville kiinankielisille jää kuitenkin arkipäivässä hyvin vähän mahdollisuuksia käyttää suomea tai pitää vähäisiäkin taitoja yllä. Heillä on kuitenkin valtava motivaatio päästä oppimaan ja keskustelemaan suomeksi.

Kiinalaisperheissä sukupolvien välinen auttaminen on hyvin vahvaa. Isovanhemmat auttavat lastenhoidossa, mutta apu toimii myös toisinpäin: voimien heikentyessä palveluasumiseen hakeutumisessa on valtava kynnys, sillä huolehtiminen iäkkäistä vanhemmista katsotaan kuuluvan työikäisille lapsille. Iäkkään äidin tai isän sijoittaminen pal"Origami materiaalia ja makeisia."velutaloon olisi kiinalaiselle moraalisten velvoitteiden laiminlyöntiä, jolloin iäkäs voi menettää sosiaalisen statuksensa yhteisön silmissä.

Suomessa asuvat kiinalaiset ymmärtävät palvelutalojen tärkeyden, mutta he eivät välttämättä saa niistä tietoa. Suomen terveyspalveluihin liittyvää tietoa on sitäkin hyvin vähän saatavilla kiinan kielellä. Ikääntyvät käyttävät kiinalaisia itsehoitolääkkeitä ja käyvät lääkärissä käynneillään Kiinassa, koska tuttuja valmisteita on helpompi käyttää kuin etsiä informaatiota vieraalla kielellä.

Jade II:n kiinankieliset ryhmäläiset haluavat tietää, minkälaisia terveyspalveluita he voivat käyttää, miten terveyspalveluihin hakeudutaan, miten suomalainen kotihoito toimii ja mitä edellytyksiä tarvitaan palveluasumiseen pääsemiseen. He haluavat kuulla seniorialennuksista ja ikääntyville tarjottavasta toiminnasta. Ryhmä on aktiivinen myös itsenäiseen harrastamiseen, kunhan tiloja erilaiseen toimintaan järjestyy.

Jade II –projektin tavoitteena on parantaa Suomessa asuvien kiinankielisten ikääntyvien osallisuutta ja hyvää arkea. Projektissa suunnittelemme tänä syksynä toteutettavaksi kiinankielistä terveyspalveluinfoa, jonne kutsumme pääkaupunkiseudun ikääntyvää kiinankielistä väestöä kuulemaan Suomen ja pääkaupunkiseudun terveyspalveluista kiinaksi tulkattuna. Tarkempi ajankohta ja sisältö varmistuvat myöhemmin.

Jatkamme Jade II:n ikääntyvien kiinankielisten ryhmän kanssa heidän arkensa tukemista ja samalla kartoitamme tarpeita. Ryhmä esittää aktiivisesti retkitoiveita ja ehdotuksia toiminnasta. Kaikista tärkeimmäksi nousee yhä uudelleen suomen kielen opetus ja ikääntyvän kielenopiskelijan erityistarpeet.

Suvi

Jade II:n mandariinikiinankielinen keskusteluryhmä yli 50-vuotiaille naisille ja miehille kokoontuu tiistaisin klo 10 Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa. Ryhmä on avoin, tervetuloa mukaan! 

Uutistekstin kirjoittamisessa on hyödynnetty:

  • Tina Panin artikkelia ”Confucianism and the later life choices of Chinese elderly in Belgium” (ENIEC- newsletter, July 2016, 79) ENIEC -verkoston kotisivut
  • Geronomiopiskelijoiden (Kekkonen – Kukkonen – Sutinen – Talanen – Tikkinen – Vainio) tekemää raporttia kiinalaisryhmämme voimavaroista ja haasteista, sekä kokemuksia ryhmätoiminnoista keväällä 2016 (Metropolia, 2016).

Työtä ikääntyvien maahan muuttaneiden osallisuuden vahvistamiseksi

"Maisemakuvaa Sri Lankasta."

Jade II -projektin voidaan sanoa olevan liikkeessä jo täydellä tohinalla. Jaden jatkoprojekti alkoi virallisesti maaliskuussa 2016, kun projektipäällikkönä astuin Kantin pysäkille projektin toimistoon. Työ alkoi perehtymisellä ja ottamalla kiinni langoista, jotka Jaden tiimiläiset käsiini antoivat. Jade -projektin (2013-2015) tiimi oli kolmen projektivuoden aikana kerännyt valtavan määrän upeaa asiantuntemusta ikääntymiseen ja moninaisuuteen liittyen, eikä tuota tietomäärää voinut muutaman yhteisen työpäivän aikana kokonaisuudessaan siirtää eteenpäin. Jade -projektin tuotokset jäävät elämään ja niiden välityksellä työtä on helppo jatkaa ja kehittää uudella projektikaudella (2016-2017). Saimme edelliseltä tiimiltä apua koko kevään ajan aina tarvittaessa kysymysten ja yhteisten keskusteluiden kautta. Suuri kiitos siitä!

Jade -projektin yhteistyöverkosto otti meidät myös ilolla vastaan ja tästä yhteistyöstä on ollut jo paljon apua kevään aikana uusien ryhmien perustamisessa ja muita projektin toimintoja suunniteltaessa. Huhtikuun alkupuolella projektissa aloittivat projektityöntekijät Suvi ja Fardoos, sekä kevään ajan mukanamme kulkenut harjoittelija Päivi. Tällä kokoonpanolla ryhdyimme työn touhuun ja loppukeväällä meillä olikin jo koossa somalinkielisten naisten ryhmätoimintojen lisäksi mandariinikiinankielinen (Kasvokkain -hankkeen perustama vertaisryhmä) ja arabiankielinen ikääntyneiden keskusteluryhmä.

Projektin kevät meni siis vilkaasti työn touhussa ryhmätoimintoja, retkiä ja tapahtumia järjestäessä sekä yhteistyökuvioita tarkentaessa. Kesäksi ryhmien toiminnat jäivät lomalle ja tiimillä antauduimme suunnittelutyöhön. Kesän aikana ehtii suunnittelun ohessa onneksi lomaillakin ja kerätä voimia tulevaan syksyyn ja talveen. Lomat ja rauhalliset hetket toimistolla auttavat tarkastelemaan projektia hetken etäältä, avaavat mieltä inspiraatiolle ja virittävät  tulevaan.

" "
Tiimipäivä Vallisaaressa 6.6.2016, kuvassa vas. Päivi, Fardoos, Susanna ja Suvi (edessä).

Projektin alussa myös Jaden verkkosivuja ja materiaaleja on uusittu tarvittavilta osin. Verkkosivut päivitettiin vastaamaan Jade II -projektin tavoitteita ja kohderyhmiä, mutta Jade -projektin uutiset, materiaalit ja tuotokset löytyvät sivustolta edelleen. Jadeprojekti.fi -verkkosivusto toimii viestintäkanavanamme vanhustyön toimijoille, alan ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä kaikille ikääntyvien maahan muuttaneiden arjesta, ryhmätoiminnoista ja ajankohtaisesta tiedosta sekä moninaisesta vanhustyöstä kiinnostuneille. Keräämme sivustolle uutisia, ajankohtaista tietoa ja koulutusmateriaaleja, joita saa vapaasti käyttää omassa työssään. Verkkosivujen lisäksi olemme innokkaasti mukana tietenkin myös somessa, jossa päivämme kuulumisia facebookissa: www.facebook.com/jadeprojekti ja twitterissä: @jadeprojekti

Projektin keskellä on aina välillä tarpeen pysähtyä miettimään, miksi me teemme tätä työtä? Millaisia meidän tavoitteemme ovat työlle ja meille itsellemme työntekijöinä? Miten rakennamme omaa asiantuntijuuttamme, jotta voimme tehdä vaikuttavaa työtä ja tukea kohderyhmämme tarpeita? Myös arvioinnille ja kehittämiselle on syytä antaa tilaa. Jade II -projektin keskeisimmät tavoitteet ja suuntaviivat, jotka ohjaavat työtämme ovat

1) Ikääntyvien maahan muuttaneiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen

2) Vanhustyön ammattilaisten ja alan opiskelijoiden moninaisuusosaamisen vahvistaminen

3) Vaikuttamistyön ja verkoston juurruttaminen

Ikääntyville maahan muuttaneille suunnattujen ryhmätoimintojen (keskustelu-, liikunta- ja suomen kielen ryhmät) lisäksi projekti järjestää erilaisia työpajoja, hyvinvointi- ja infotapahtumia, retkiä ja kursseja kohderyhmälle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Asiakastoiminnan lisäksi projekti tarjoaa moninaisuuskoulutusta ja koulutusmateriaaleja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Vastaamme mielellämme yhteydenottopyyntöihin ja suunnittelemme koulutuskokonaisuutta yhdessä tilaajan kanssa.

Jade II:n ryhmätoiminnot jatkuvat kesätauon jälkeen elokuun puolessa välissä, jolloin mandariinikiinan- ja arabiankieliset ryhmät kokoontuvat Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen tiloissa. Syyskuun alussa jatkuvat myös somalinkielisten naisten ryhmätoiminnot; keskusteluryhmä ja suomen kielen tunnit torstaisin sekä liikuntaryhmät maanantaisin. Projektitiimi on suunnitellut syksyksi jos jonkinmoista toimintaa, joten pysykäähän kuulolla!

Susanna