Kotisivu

JADE -toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka ja moninaisen vanhustyön osaamiskeskus

"Jaden logo."

JADE -toimintakeskus on Suomeen muuttaneille, Euroopan ulkopuolisista maista kotoisin oleville ikääntyville tarkoitettu kohtaamispaikka. Toimintakeskus tarjoaa asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille vieraskielisille. Toiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ryhmätoiminnan lisäksi tarjoamme yksilöllisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita vieraskielisille ikäihmisille omalla äidinkielellä. Kohtaamispaikka on avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 9-16. Vertaisryhmätoimintaa toteutetaan somalin-, arabian-, mandariinikiinan-, kurdin-, farsin- ja darinkielillä. Toimintakeskukseen perustetaan uusia omakielisiä keskusteluryhmiä resurssien ja esille nousseiden tarpeiden mukaan.

JADE -toimintakeskus edistää ikääntyvien vieraskielisten asemaa ja näkyvyyttä hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa. Tarjoamme sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja vanhuspalveluiden työyhteisöille monikulttuuriseen ja moninaiseen vanhustyöhön liittyvää koulutusta. Koulutukset kohdennetaan erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ammattilaisille, vanhuspalveluiden henkilökunnalle, ja alan opiskelijoille sekä järjestötoimijoille. JADE -moninaisen vanhustyön osaamiskeskus tekee aktiivisesti vaikuttamistyötä esimerkiksi verkostotoiminnan, seminaareissa pidettävien puheenvuorojen ja keskustelutilaisuuksien kautta. JADE-osaamiskeskus tukee kunnallisia ja järjestötoimijoita vieraskielisten ikääntyvien toiminnan käynnistämisessä pääkaupunkiseudulla.

Toimintaan ovat tervetulleita myös eri-ikäiset ja -taustaiset vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet. Järjestämme tapahtumia, joissa suomenkieliset ja vieraskieliset ikäihmiset kohtaavat ja harrastavat yhdessä. Työpajoihin ja tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki arvokkaasta vanhenemisesta kiinnostuneet!

JADE-toimintakeskus sijaitsee Helsingin Töölössä, Topeliuksenkatu 17 C 25. Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n kautta.

"Tervetuloa Jadeen."

TAVOITTEET:

JÄSENYHTEISÖN TOIMINTAMALLI
JADE-toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka, jossa kävijöitä rohkaistaan toteuttamaan vertaisryhmä- ja harrastetoimintaa myös itsenäisesti. Toimintakeskuksen ydin on jäsenyhteisö, joka edistää jäsenten kuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta. Jäsenyhteisö päättää yhteisesti toimintakeskuksen pelisäännöistä ja ideoi erilaisia aktiviteetteja.

KOKONAISVALTAISEN HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
Sosiaalisia verkostoja kasvattava vertaistuellinen ryhmätoiminta tukee ikääntyvän hyvinvointia ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Sujuva arki rakentuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin palikoista. Ryhmätoimintaa kehitetään koko ajan ikääntyvien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Uusia toimintamuotoja pilotoidaan yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta ikääntyvät tavoitetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN
Asiakaslähtöinen, matalan kynnyksen toiminta ja palveluneuvonta tukevat ikääntyvien edellytyksiä hakeutua heidän kaipaamiensa virikkeiden ja tarvitsemiensa palveluiden pariin. Toimintakeskus tuo vieraskielisille iäkkäille tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja lisää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ikääntyvien palveluissa.

VERKOSTOITUMINEN JA VAIKUTTAMISTYÖ
Teemme vaikuttamistyötä koulutusten, tapahtumien ja tiedottamisen avulla. Tuotamme materiaalia iäkkäiden palveluita tuottavien organisaatioiden moninaisuusosaamisen tukemiseksi. Kertomalla toiminnastamme huolehdimme siitä, että ikääntyvien maahan muuttaneiden tarpeet huomioidaan sosiaali- ja terveysalan palveluissa sekä kuntien ja järjestöjen toiminnassa.

" "
Jaden somaliäidit Porvoon retkellä sauvakävelyllä