JADE -toimintakeskus

Ikääntyvien maahan muuttaneiden kohtaamispaikka ja monikulttuurisen vanhustyön osaamiskeskus

JADE -toimintakeskus on Suomeen muuttaneille, Euroopan ulkopuolisista maista kotoisin oleville ikääntyville tarkoitettu kohtaamispaikka. Toimintakeskus tarjoaa asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille maahan muuttaneille. Toiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ryhmätoiminnan lisäksi tarjoamme yksilöllisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita vieraskielisille ikäihmisille omalla äidinkielellä. Kohtaamispaikka on avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 9-16. Vertaisryhmätoimintaa toteutetaan somalin, arabian, mandariinikiinan, kurdin, farsin ja darin kielillä. Toimintakeskus perustaa uusia omakielisiä keskusteluryhmiä tarpeen mukaan.

JADE -toimintakeskus edistää myös ikääntyvien maahan muuttaneiden näkyvyyttä hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa. Tarjoamme sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja vanhuspalveluiden työyhteisöille monikulttuuriseen ja moninaiseen vanhustyöhön liittyvää koulutusta. Koulutukset kohdennetaan erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ammattilaisille, palvelutalojen henkilökunnalle, ja alan opiskelijoille sekä järjestötoimijoille. JADE:n monikulttuurisen vanhustyön osaamiskeskus tekee aktiivisesti vaikuttamistyötä esimerkiksi verkostotoiminnan, seminaareissa pidettävien puheenvuorojen ja keskustelutilaisuuksien kautta.

Toimintaan ovat tervetulleita myös eri-ikäiset ja -taustaiset vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet. Järjestämme tapahtumia, joissa suomenkieliset ja vieraskieliset ikäihmiset kohtaavat ja harrastavat yhdessä. Työpajoihin ja tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki arvokkaasta vanhenemisesta kiinnostuneet!

JADE -toimintakeskus on osa vuonna 1938 perustettua Käpyrinne ry:tä. Käpyrinne on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa vanhuksia arvostavaa palvelutaloasumista ja avointa toimintaa Helsingissä, Kantin pysäkillä Töölössä ja Käpylän pysäkillä Käpylässä. JADE-toimintakeskuksen toimintaa rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n kautta.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Sosiaalisia verkostoja kasvattava vertaistuellinen ryhmätoiminta tukee ikääntyvän hyvinvointia ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Sujuva arki rakentuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin palikoista. Ryhmätoimintaa kehitetään koko ajan ikääntyvien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Uusia toimintamuotoja pilotoidaan yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta ikääntyvät tavoitetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Osallisuus

Asiakaslähtöinen, matalan kynnyksen toiminta ja palveluneuvonta tukevat ikääntyvien edellytyksiä hakeutua heidän kaipaamiensa virikkeiden ja tarvitsemiensa palveluiden pariin. Toimintakeskus tuo vieraskielisille iäkkäille tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja lisää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ikääntyvien palveluissa.

Kohtaamispaikka ja jäsenyhteisö

JADE-toimintakeskus on ikääntyvien maahan muuttaneiden kohtaamispaikka, jossa heitä rohkaistaan toteuttamaan vertaisryhmä- ja harrastetoimintaa myös itsenäisesti. Toimintakeskuksen ydin on jäsenyhteisö, joka edistää jäsenten kuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta. Jäsenyhteisö päättää yhteisesti toimintakeskuksen pelisäännöistä ja ideoi erilaisia aktiviteetteja.

Vaikuttaminen

Teemme vaikuttamistyötä koulutusten, tapahtumien ja tiedottamisen avulla. Tuotamme materiaalia iäkkäiden palveluita tuottavien organisaatioiden moninaisuusosaamisen tukemiseksi. Kertomalla toiminnastamme huolehdimme siitä, että ikääntyvien maahan muuttaneiden tarpeet huomioidaan sosiaali- ja terveysalan palveluissa sekä kuntien ja järjestöjen toiminnassa.