VERKOSTOTYÖ

JADE-toimintakeskus linkittyy osaksi laajempaa moninaisuus- ja monikulttuurisuustyön sekä vanhuspalvelujen asiantuntijoiden verkostoa. Yhteistyökumppanimme tekevät töitä edistääkseen maahan muuttaneiden ja ikääntyneiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Käpyrinne ry

Käpyrinne ry on vuonna 1938 perustettu voittoa tavoittelematon ja aatteellisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa vanhusten asumis- ja elinoloja sekä edistää heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Käpyrinne ry:llä on kaksi palveluasumisyksikköä; Käpylän pysäkki Käpylässä ja Kantin pysäkki Töölössä. JADEn toiminta on alun perin syntynyt osana Kantin pysäkin palvelutaloa, silloisessa Kantti ry:ssä.

kapyrinne.fi

Verkostot

VeTo-verkosto

VeTo-verkosto on maahanmuuttajien vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien vertaistoimintaa ja lisätä vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyötä. Verkostoa koordinoi Suomen Pakolaisapu. Verkostoon voivat liittyä organisaatiot, jotka järjestävät maahanmuuttajien vertaistoimintaa tai haluavat vahvistaa vertaistoiminnan osaamistaan. Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa yhteisille VeTo-aamukahveille keskustelemaan ja kuulemaan toimijoita kiinnostavista teemoista liittyen toiminnan kehittämiseen.

vertaistoimijat.fi

MOVA-verkosto

Monikulttuurisen vanhustyön verkosto kokoaa yhteen kunnallisia palvelukeskuksia, järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tekevät monikulttuurista vanhustyötä tai suunnittelevat toimintaa ikääntyville vähemmistöön kuuluville helsinkiläisille. Verkosto kokoontuu tapaamisiin noin 4 kertaa vuodessa, ja toteuttaa yhdessä kahden vuoden välein MOVA-messut.

Liikkuvat-verkosto

Liikkuvat-verkosto kokoaa yhteen ammattilaiset ja jo olemassa olevat verkostot helsinkiläisten iäkkäiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan kentiltä. Verkoston tavoitteena on parantaa ikääntyneiden palveluiden laatua, saavutettavuutta ja monipuolisuutta uudenlaisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen kautta. Verkosto luo yhteisen foorumin järjestämällä kohtaamisia ja jakamalla tietoa. Syys- ja kevätkaudella noin kerran kuussa järjestetään Opitaan yhdessä-tilaisuuksia, joissa verkostoidutaan ja käsitellään yhdessä oppien verkostolle tärkeitä teemoja.

hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/tietoa-meista/liikkuvat-verkosto/

Kumppanuushautomo-verkosto

Kumppanuushautomo kokoaa yhteen maahanmuuttajajärjestöjä ja tukee niiden välistä yhteistyötä. Kumppanuushautomo järjestää kuukausittain verkostokahvit, joiden tarkoituksena on tuoda yhteen kotoutumisen parissa työskenteleviä toimijoita Espoossa. Tilaisuuteen voivat osallistua esim. järjestöjen, kaupungin, oppilaitosten ja muiden yhteisöjen edustajat. Kumppanuushautomon verkostoa koordinoi EJY ry, joka on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyöelin.

ejy.fi

Maahanmuuttajamiestyön verkosto

Järjestötoimijoiden, viranomaisten ja oppilaitosten muodostaman Maahanmuuttajamiestyön verkoston tavoitteena on tehdä tunnetuksi maahan muuttaneiden miesten kokemuksia, elämää ja haasteita. Verkosto kokoaa yhteen maahan muuttaneiden miesten kanssa työtä tekeviä tahoja jakamaan kokemuksia, haasteita ja hyviä käytäntöjä, jotta maahan muuttaneet miehet tulisivat entistä paremmin kohdatuiksi ja kuulluiksi suomalaisen hyvinvointityön ja -politiikan suunnittelussa. Maahanmuuttajamiestyön verkostossa on mukana noin 30 jäsenorganisaatiota. Vuonna 2019 verkostoa koordinoi Sopu-toiminta, Loisto Setlementti ry.

soputila.fi

ENIEC-verkosto

ENIEC on Euroopan laajuinen moninaisen vanhustyön verkosto (European Network on Intercultural Elderly Care).

ENIEC is a non-profit European network of professionals that seeks to secure the rights of elderly people with a foreign ethnic or minority background in Europe. It constitutes an informal platform for members to exchange ideas, experiences and practices with the aim of so securing that elderly migrants and minorities across Europe can live in an environment of tolerance, intercultural understanding and respect.

eniec.com

Yhteistyökumppanit

Luetaan yhdessä -verkosto

Luetaan yhdessä on valtakunnallinen verkosto, joka tukee maahan muuttaneiden ko­toutumista. Suomalaisnaisten verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä suomen ja ruotsin kielen opetusta maahanmuuttajanaisille. Ensisijainen kohderyhmä ovat eri syistä koulutuksen ja kotouttamistoimien ulkopuolelle jääneet lukutaidottomat tai suomen kieltä taitamattomat nai­set. Opetus tähtää arjessa tarvittavan kielitaidon parantamiseen, yhteiskunnan ja kult­tuurin tuntemuksen lisäämiseen sekä verkostoitumiseen paitsi suomalaisten myös muiden maahan muuttaneiden kanssa. Luetaan yhdessä -ryhmien kielenopetus tapahtuu kerran viikossa, kahden tunnin ajan kokoon­tuvissa opetusryhmissä. Opetus on opiskelijoille ilmaista.

luetaanyhdessa.fi.

Eläkeläiset ry

Eläkeläiset ry on Suomen ensimmäinen valtakunnallinen kansalaisjärjestö joka puolustaa eläkeläisten etuja ja tarjoaa ikäihmisille yhdessäoloa ja tekemisen paikkoja. Toimintaa ohjaa oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus heikompia kohtaan. Vuodesta 2007 on Eläkeläiset ry:ssä järjestetty monikulttuurista toimintaa, jolla tuetaan ikämaahanmuuttajien arkea. Yhteisiä kerhoja, tapahtumia ja leirejä järjestetään monilla paikkakunnilla paikallisyhdistysten, alueiden etnisten yhdistysten ja kuntien viranomaisten yhteistyönä.

elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta/

Seta ry

Setan seniorityö tuottaa tietoa ja toimintaa sateenkaarisenioreille, eli sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluville 50+ -vuotiaille ikäihmisille. Seniorityö kouluttaa muun muassa sosiaali- ja terveys, sekä kulttuuri- ja liikunta-alan ammattilaisia, opiskelijoita ja vapaaehtoistoiminnan parissa toimivia.

seniorit.seta.fi/