Uutiset

Puheenaiheena päätöksenteko

0

Metropoliasta päivää! 

Teimme sosionomi-opintoihimme liittyvän ryhmänohjauksen kenttätehtävän Jade II-projektiin, joka on suunnattu ikääntyville maahanmuuttajataustaisille naisille ja miehille. Suunnittelimme ryhmätoimintoja yhdessä projektin työntekijöiden kanssa, ja ennen varsinaista ryhmän aloittamista kävimme tutustumassa itse somalinkielisten ikääntyvien naisten ryhmään kuullaksemme myös heidän ajatuksiaan ja toiveitaan liittyen tuleviin ryhmäkertoihin. Ajankohtaisena teemana ryhmissä käsittelimme kansalaisvaikuttamista kunnallisella tasolla. Keskustelimme siitä, miten jokainen meistä voi vaikuttaa oman kuntansa päätöksentekoon.

Ryhmissä syntyi mielenkiintoista keskustelua arvoista ja arjen tilanteista sekä siitä mihin kaikkeen voi vaikuttaa äänestämällä kunnallisvaaleissa. Etenkin opiskeleminen ja työelämään liittyminen nousi keskusteluissa esille, ja moni ryhmäläinen olikin huolissaan omien lastensa ja lastenlastensa opiskelumahdollisuuksista ja myös siitä, miten eri alueilla tehdyt päätökset vaikuttavat tavallisen ihmisen arkeen. Keskusteluissa huolena nousi esiin vahvasti myös kokemukset siitä, miten eriarvoisessa asemassa maahanmuuttajataustaiset naiset kokevat olevansa suhteessa kantaväestöön.

Vaalikoneiden ja eri puolueiden arvojen läpikäyminen avautui hienosti keskusteluiden avulla. Hyödynsimme myös jo Jade II-projektin työntekijöiden luomaa valmista materiaalia, joissa puolueiden päällimmäiset arvot oli jaoteltu selkeisiin ryhmiin. Monelle tuli yllätyksenä se, että kuka tahansa Suomessa vähintään kaksi vuotta asunut kaupunkilainen voi asettua ehdolle. Ryhmäläisille oli muodostunut jo vahvoja mielipiteitä joistain puolueista, mikä oli loistava esimerkki siitä, että kotoutumista on tapahtunut

Koimme ryhmät hyvin antoisina ja saimme niistä itsekin paljon uutta pohdittavaa. Millaista on olla ikääntyvä maahanmuuttajanainen tämän päivän Suomessa ja miten marginaaliryhmään kuuluminen osaltaan vaikeuttaa mm. osallistumista yhteiskunnan päätöksentekoon. Oli hienoa havaita se, miten lämpimästi meidät otettiin vastaan ja miten kiitollisia ryhmäläiset olivat saamastaan tiedosta. Teimme leikkimielisiä äänestyksiä arvoista ja kirjoitimme myös paperille kuvitteellisen unelmahdokkaan arvoja ja näkemyksiä. Viimeisellä ryhmäkerralla kysyimme kaikilta, kuinka moni aikoo äänestää nyt käsillä olevissa kunnallisvaaleissa. Kaikki nostivat kätensä pystyyn.

Ryhmässä jaettiin, iloja ja suruja avoimesti lämpimässä ilmapiirissä. Ryhmässä oli otettu huomioon myös mm. rukoushetki ja tarjoilut rytmittivät mukavasti ryhmän kulkua ja loivat omalta osaltaan lämmintä ja avointa ilmapiiriä. Jos ryhmäläiset itse kokivat saaneensa paljon ajankohtaista tietoa, niin myös me opiskelijat saimme heiltä paljon arvokasta tietoa ihmisten kohtaamisesta, arvokkaasta vanhenemisesta ja tarpeesta tulla kuulluksi omana itsenään. Kiitos projektin työntekijöille ja etenkin ryhmän naisille. Teissä on voimaa!

Kevätterveisin Kinfe, Annemari ja Elina

Recommended Posts