OTA YHTEYTTÄ JADE-toimintakeskukseen!

OTA YHTEYTTÄ JA TULE TUTUSTUMAAN TOIMINTAAMME!

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan toimintaamme, olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä tai haluat lisätietoa, ota meihin yhteyttä!

jadetoimintakeskus[a]gmail.com

Topeliuksenkatu 17 C 25, 00250 Helsinki


Hei vapaaehtoistyöstä kiinnostunut!

Toimintakeskuksessa on aina tarvetta vapaaehtoisille! Jokaiselle pyritään löytämään mieluisaa tekemistä ja voit ehdottaa myös omaa toimintaa.

Kaipaamme vapaaehtoisia mm. seuraavanlaisiin tehtäviin:

 • Ryhmätoiminnassa avustaminen
 • Apuohjaajaksi retkille tai omien retkien järjestäminen
 • Opettamaan arkipäivän suomea tai vaikka matematiikkaa pienryhmille
 • Ideoimaan ja ohjaamaan harrastekerhoja oman kiinnostuksen mukaan
 • Tulkkaus ja käännöstyöt (arabia, somali, kiina, kurdi, turkki, farsi, dari …)
 • Avustamaan tapahtumien järjestämisessä

Toimintakeskuksessa voit tehdä sekä keikkaluonteista vapaaehtoistyötä että sitoutua pidemmäksi aikaa. Vapaaehtoistyö ei edellytä ammattitaitoa tai aiempaa kokemusta ikääntyvien maahanmuuttajien kanssa työskentelystä, vaan avointa ja humaania asennetta kanssaihmisiä kohtaan. Toimintaedellytyksenä on sitoutuminen Käpyrinne ry:n arvoihin:

 • yksilöllisyyden kunnioittaminen
 • yhdenvertaisuus
 • osallisuus
 • yhteisöllisyys

Toimintakeskuksen henkilökuntaa tukee ja ohjaa vapaaehtoisia työssään sekä järjestää virkistystoimintaa. Tervetuloa osaksi Jaden tiimiä!

Ota rohkeasti yhteyttä: susanna.lehtovaara(a)kapyrinne.fi / puh. 050 371 0555


Jaden työntekijät esittäytyvät:

Kuvassa vasemmalta: Judy, Susanna, Nawzad, Inka, Hediil, Jila ja Faisa

Jaden toimistotiimi:

Susanna Lehtovaara

Kulttuurimaantieteilijänä Susanna on kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja aidosta kohtaamisesta. Susanna nauttii monipuolisesta työkentästä ja yhteistyöstä erilaisten toimijoiden kanssa. Toiveena Susannalla on saada kulttuurisensitiiviset käytännöt juurtumaan osaksi palvelukeskusten ja vanhuspalveluiden arkea, jotta moninaiset asiakasryhmät tulevat paremmin huomioiduksi. susanna.lehtovaara(a)kapyrinne.fi, puh. 050 371 0555

Inka Lehtonen

Asiakastyö ja osallisuuden edistäminen ovat Inkan sydäntä lähellä. Sosiaali- ja kulttuuriantropologin koulutus sekä eri kieli- ja kulttuuriympäristöissä vietetyt vuodet ovat antaneet hyvät tietotaidot ymmärtää maahanmuuttajien arkea Suomessa. Inkan tavoitteena on kehittää toimintakeskuksen palveluita yhä laajemman asiakaskunnan tarpeita vastaaviksi. Vanhempainvapaalla 8.9.2020 alkaen

Jila Samandar Poor

Kaikille avoin toiminta ja omakielisen tuen tarjoaminen ovat tärkeitä Jilalle. Hänellä on pitkä kokemus järjestötyöstä ja ryhmänohjauksesta, jotka mahdollistavat monipuolisen asiakastyön toteuttamisen Jadessa. Koordinaattorina Jila vastaa Jaden ryhmätoiminnan kokonaisuudesta ja tekee tiivistä yhteistyötä omakielisten ryhmänohjaajien kanssa. Lisäksi Jila toimii ohjaajana farsin- ja darinkielisessä ryhmässä. jila.samandarpoor(a)kapyrinne.fi,  puh. 050 382 6020

Nashwa Khatiri

Nashwa on tuorein vahvistus Jaden tiimiin. Nashwa on kouluttautunut geronomiksi ja on työskennellyt ikääntyneiden parissa. Järjestötyöntekijänä hänen vastuullaan on ikääntyvien ohjaus- ja neuvontatehtävät. Toimijuuden tukeminen ja saavutettavuus ovat tärkeitä teemoja Nashwalle. Hän haluaa auttaa ikääntyviä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin sekä erilaisiin palvelujärjestelmiin.
nashwa.khatiri(a)kapyrinne.fi, puh. 050 440 9097

Jaden ryhmänohjaajat:

 • Nawzad Yousif (kurdikielet, arabia)
 • Faadumo Nur (somali)
 • Judy Huang (mandariinikiina)