Monikulttuurisen vanhustyön tietokirjasto

Aiheesta mediassa

Fahmi Mustafa Mirzan ajatuksia ryhmätoiminnasta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry), 19.9.2019 https://www.valli.fi/yhdessae-toiminta/fahmi-mustafa-mirzan-ajatuksia-ryhmaetoiminnasta/

JADE järjestää ikääntyville maahan muuttaneille hyvinvointitoimintaa ja tukee muita toiminnan aloittamisessa, Kotoutumisentukena.fi verkkopalvelu, Uudenmaan ELY-keskus, 10.6.2019 https://kotoutumisentukena.fi/fi/uutinen/-/news/jade-jarjestaa-ikaantyville-maahan-muuttaneille-hyvinvointitoimintaa-ja-tukee-muita-toiminnan-aloittamisessa

Kielimuuri vaikeuttaa vanhuutta, Marianna Laiho, Maailman kuvalehti, 21.12.2018 https://www.maailmankuvalehti.fi/2019/1/pitkat/kielimuuri-vaikeuttaa-vanhuutta

Myös maahanmuuttajat tarvitsisivat apua digiasioissa, Kati Harkoma, Digiklubit-hanke, Ikäteknologiakeskus – Valli ry, 11.12.2018 https://www.ikateknologiakeskus.fi/ajankohtaista/uutiset/myos-maahanmuuttajat-tarvitsisivat-apua-digiasioissa/?fbclid=IwAR1dgu_rBNctxOgpedaG7cQ5Bq05HLAIaW-zeswvYBRKwnIveNKPlWp0MZY

Ikääntyneiden maahanmuuttajien määrä nousee lähivuosina nopeasti, Jaana Laitinen, Talentia-lehti, 5.11.2018 https://www.talentia-lehti.fi/ikaantyneiden-maahanmuuttajien-maara-nousee-lahivuosina-nopeasti/

Miten kohdata eri kulttuurista tuleva asiakas? Uusi verkkokoulu avattu sote-ammattilaisille, THL, 3.10.2018 https://thl.fi/fi/-/miten-kohdata-eri-kulttuurista-tuleva-asiakas-uusi-verkkokoulu-avattu-sote-ammattilaisille?fbclid=IwAR0I1iSkvR8aQ6LSSzSIet5gYLalinLksOFLwt9NyUaTKGKOCOcPEkYZpps 

“Lähi-idän ihmiset hoitavat vanhuksensa kotona”, Maippi Tapanainen, Kansan uutiset, 8.9.2018 https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3956129-lahi-idan-ihmiset-hoitavat-vanhuksensa-kotona

Maahanmuuttajat näkyvät vanhustenhoidossa vain hoitajina, Maippi Tapanainen, Kansan uutiset, 8.9.2018 https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3956126-maahanmuuttajat-nakyvat-vanhustenhoidossa-vain-hoitajina

Growing old as a migrant in Finland: “I feel like I’m driving half blind”, Denise Wall, Yle News 5.9.2017: https://yle.fi/uutiset/osasto/news/growing_old_as_a_migrant_in_finland_i_feel_like_im_driving_half_blind/9811882

Suomenkieliset julkaisut ja tutkimukset

Arki uudessa kotimaassa, Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen. Heikkinen, Sari. Väitöskirja, Tampereen Yliopisto 2015: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96619/978-951-44-9707-0.pdf?sequence=1

Hennattuja partoja. Somalimiehet ryhmätoiminnassa. Hilkka Linderborg. Lisensiaatin tutkimus. Helsingin Yliopisto 2009.: http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=f932e34b-0356-44c4-82be-1c75cf7fd27d

Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi. Selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sisäministeriö 2014: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78988/Ik%C3%A4ihmisten%20moninaisuus%20n%C3%A4kyv%C3%A4ksi.pdf?sequence=1

Ikämamu –loppuraportti (2003-2005). Linderborg, Hilkka. Vanhustyönkeskusliitto 2005: http://www.vahvike.fi/fi/kirjallisuus/kirja/ikamamu-loppuraportti

Ikääntyvä maahanmuuttaja ja muistisairaus. Linderborg, Hilkka. Muistiasiantuntijat 2012: http://www.muistiasiantuntijat.fi/memo.php?udpview=read&src=db25114&sid=75&issue=2012-03&lang=fi

Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa. Heikkinen Sari J. & Lumme-Sandt Kirsi. Artikkeli. Gerontologia 2014: https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/Artikkeli_Sari-Heikkinen.pdf

Jade–projektin loppuraportti (RAY 2013-2015). Osallisuutta, arvostusta ja somaliaa: toimintamalli iäkkäiden somalialaisten naisten hyvinvointitoimintaan: Jade loppuraportti

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. THL 2012: www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90907/THL_RAP2012_061_verkko.pdf

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut. Kerkkänen, Heikki& Säävälä, Minna. Valtioneuvosto 2015: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75031

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa. Paloma-käsikirja. THL 2018: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/7.8.PALOMA_KÄSIKIRJA_WEB.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Pidä huolta: esimerkkejä yhdenvertaisuuden edistämisestä, Yhdenvertaisuus-julkaisu, osa 3. Sisäministeriö 2014: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78997/Yhdenvertaisuus-julkaisu%20Osa%203%20Pid%C3%A4.pdf

Somalialaisten maahanmuuttajien ikääntymisen ja sairastamisen kokemuksia suomessa. Mölsä Mulki& Tiilikainen Marja. Artikkeli. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti 2008: https://www.researchgate.net/publication/277164437_Somalialaisten_maahanmuuttajien_ikaantymisen_ja_sairastamisen_kokemuksia_suomessa

Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi : Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018. Weiste-Paakkanen, A., R. Lämsä ja H. Kuusio (toim.), THL 2018: http://www.julkari.fi/handle/10024/137276

Transnationaalinen osaaminen. Sainola-Rodriguez, Kirsti. Väitöskirja, Kuopion yliopisto 2009: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1302-8/urn_isbn_978-951-27-1302-8.pdf

Unohtamista kaikilla kielillä-seminaarista tietoa ja ideoista. ETNIMU-projekti, Suomen muistiasiantuntijat ry 2017: http://www.muistiasiantuntijat.fi/memo.php?udpview=read&src=db25114&sid=386&issue=2017-02

Yhdenvertaisuus sosiaali-ja terveydenhuollon monikulttuurisessa työyhteisössähttp://www.uta.fi/edu/tutkimus/tutkimushankkeet/multitrain/tutkimustulokset/tulokset/yhdenvertaisuus_sosiaali_ja_terveysalan_monikulttuurisessa_tyoyhteisossa.pdf

Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus. Kalliomaa-Puha, Laura & Kangas, Olli. Kalevi Sorsa säätiö 2015: http://www.sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2015/03/Yhteista_Web.pdf

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus -opas vanhusneuvostoille. Eva Rönkkö, Eläkeläiset ry 2018: https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/opas_valmis_netti.pdf

Englanninkieliset julkaisut

Culturally sensitive care for elderly immigrants through ethnic community health workers: design and development of a community based intervention programme in the Netherlands. Wynand Ilona, Ros JG, Steunenberg Bas and Niek J de Wit. BMC Public Health 2013: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2458-13-227?site=bmcpublichealth.biomedcentral.com

Dementia and migration: Family care patterns merging with public care services. Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Storstein & Ingebretsen , Reidun.(2017): https://oda.hioa.no/en/item/dementia-and-migration-family-care-patterns-merging-with-public-care-services

Differences in mortality between groups of older migrants and older non-migrants in Belgium, 2001–09.Reus-Ponsa Matias, Vandenheede Hadewijc, Janssen Fanny & Kibele, Eva, U.B. European Journal of Public Health 2016: https://academic.oup.com/eurpub/article/26/6/992/2616244/Differences-in-mortality-between-groups-of-older

Growing old in a transnational social field: belonging, mobility and identity among Italian migrants. Zontini Elisabetta. Ethnic and Racial Studies, 2015: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01419870.2014.885543?needAccess=true

Health, Ageing Migrants and Care Strategies. Bäckström. B. Julkaisussa Health 01 December 2015,  Vol.8(2), pp.75-86 . http://hcs.pitt.edu/ojs/index.php/hcs/article/view/207/262

Jade -project’s Final Report in English (RAY 2013-2015). Inclusion, Respect and Somali Dialogues: An Operational Model for Activities Enhancing the Wellbeing of Older Somali Women: Jade Report_English_Web

Managing a culturally diverse workforce: Diversity perspectives in organizations. Podsiadslowski Astrid, Gröschke Daniela, Kogler Marina, Springer Cornelia & Van der Zee Karen. International Journal of Intercultural Relations 2013:  https://articles.extension.org/sites/default/files/Managing%20a%20culturally%20diverse%20workforce.pdf

Perception and negative effect of loneliness in a Chicago Chinese Population of Older Adults. 2012: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173589/

Policy advice report on Intercultural Elderly Care. ENIEC 2010: http://www.eniec.eu/welcome/images/stories/policy_advice_minister_of_migration_and_european_affairs.pdf

Report from the 6th EUPHA Conference on Migrant and Ethnic Minority Health. Report from the 6th EUPHA Conference on Migrant and Ethnic Minority Health 2016: http://www.med.uio.no/helsam/english/research/centres/global-health/news/eupha-conference-2016-oslo.html

Social ties and embeddedness in old age: older Turkish labour migrants in Vienna. Palmberger, Monika. Journal of Ethnic and Migration studies 2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5359779/

Understanding of ethnic ‘Otherness’ in relation to elderly care provision/ recipiency: empirical insights from Sweden. Torres, Sandra 2012: https://sites.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/253966/Sandra-Torres-Understanding-of-Ethnic-Otherness.pdf

Working with older persons in forced displacement. United Nations High Commissioner for Refugees 2013: http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf

The Painful Struggles of America’s Older Immigrants. Forbes 2016: https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2016/12/12/the-painful-struggles-of-americas-older-immigrants/

Aging, Social Relationships, and Health among Older Immigrants. American Society on Ageing. https://www.asaging.org/blog/aging-social-relationships-and-health-among-older-immigrants

Caring for Our Own: An Immigrant’s View of Elder Care. Institute for Family Studies 2017: https://ifstudies.org/blog/caring-for-our-own-an-immigrants-view-of-elder-care

When the Elderly Call for Help, a ‘Chain’ Immigrant Often Answers. The New York Times 2018: https://www.nytimes.com/2018/03/25/us/immigration-labor-trump.html

 

Tutkielmat ja opinnäytetyöt 

Ylempi korkeakoulututkinto 

Voices Unheard; Well-being of Southeast Asian Ageing Immigrants Living in Finland. Kempee Labi, YAMK-tutkinto, Laurea ammattikorkeakoulu 2018: http://www.theseus.fi/handle/10024/157242

Ikääntyvät maahanmuuttajat palvelukeskuksen asiakkaina. Marja Säikkä, YAMK-tutkinto, Laurea ammattikorkeakoulu 2018: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018123022924 

Monikulttuurisia kokemuksia ikääntyneiden ryhmätoiminnasta. Tiina Mattila, YAMK-tutkinto, Metropolia ammattikorkeakoulu, 2018: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112618320

Kun kulttuurit kohtaavat–Terveyspalvelujen monikulttuurisuus ja laatu terveydenhuoltohenkilöstön ja maahanmuuttajien kokemana. Airola Emilia, Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto 2013: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/84623/gradu06756.pdf?sequence=1

Alempi korkeakoulututkinto

Kielenopetusmenetelmästä sosiokulttuurisen innostamisen työvälineeksi : Toisto-metodin rakenteen hyödynnettävyys ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoiminnassa. Jetta Laine, Alla Moilanen & Eija Ruusu, Metropolia ammattikorkeakoulu, 2018: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802062079

Mielekkään elämän palapeli: näkökulmia arabian- ja kiinankielisten ikääntyvien elämään Suomessa. Aunola Johanna, Heinonen Anna & Mensonen Meri-Maaria. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2017: http://www.theseus.fi/handle/10024/134104

Exploring the Current and Future Role of Tech-nology in the Socialisation, Wellbeing and Inclu-sion of Elderly Immigrants in Finland. Ilkka Tuomi & Lesley Rawstorne, Diakonia ammattikorkeakoulu 2016: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604295523

Supporting Ageing Somali Women Low threshold activities as part of promoting overall well-being in everyday life. Pöntinen, Anu & Ylhäisi, Mari. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2015: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98731/Final%20Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ikääntyville kohdennettujen palveluiden kehittäminen monikulttuuriselle toimintakeskus Myllylle. Karhulahti, Petra ja Piensalo-Seppälä, Suvi, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2015: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111716609

Green care, Nature Assisting Integration of Aging Somali Women. Gråsten, Tanja & Hokkanen, Iina. Opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2014: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/82290/GreenCare.Nature.Assisting.Integration.Of.Aging.Somali.Women.pdf?sequence=1

Social and cultural integration of Somali immigrants into the Finnish society. Pinto, Adelia. Opinnäytetyö. Diakonia-Ammattikorkeakoulu 2014: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404224595

Pitkämatka suomenvietnamilaiseksi: ikääntyneiden suomenvietnamilaisten kotoutuminen ja toimijuus. Turunen, Iisa & Nykvist, Reija. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112818765

Somalitaustaisten terveyden edistäminen liikunta- ja ruokakäyttäytymisen näkökulmasta. Ali Fadumo. Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60234/somalita.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sosiaaliohjaus kotoutumisen edistämisessä: syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tomson Nadezda& Piironen Merja. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/56736/Sosiaaliohjaus%20kotoutumisen%20edistamisessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tietoa omaisille: tietoa maahanmuuttajataustaisten asukkaiden omaisille, Kurjenmäkikodit. Hellevaara, Laura, Turun ammattikorkeakoulu, 2012: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121119051

How Do Chinese Immigrants Experience the Finnish Health Care System and Does it Meet Their Needs. In the Metropolitan Area in Finland. Löppönen Esteri, Rissanen Veera& Yliruokanen Maarit. Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu 2011: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36191/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maahanmuuttaja suomalaisen palvelujärjestelmän asiakkaina ”Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä”. Hallikainen Minna. Opinnäytetyö YAMK. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2011: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26407/Hallikainen_Minna.pdf

Kirjoja

Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Saukkonen, Pasi 2013

Etniset ryhmäsuhteet ja maahanmuuttajien akkulturaatio. Mähönen, Tuuli Anna & Jasinskaja-Lahti Inga. Teoksessa Muuttajat – Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Martikainen Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä Minna (toim.) 2013.

Identities, intergroup relations and acculturation-the cornerstones of intercultural encounters. Janinskaja-Lahti, Inga & Mähönen, Tuuli Anna (eds.) 2009.

Lukemista Levantista: suomalaisten tutkijoiden kirjoituksia Lähi-idästä. Kerkkänen Ari & Aunio Lotta (toim.) 2013.

Maahanmuuttaja asiakkaana. Räty Minttu 2002.

Monikulttuurisuus. Kenan, Malik & Saukkonen, Pasi 2016.

Syyria ja Lähi-Itä: havaintoja nykypäivästä ja heijastuksia historiasta. Kerkkänen, Ari 2015.

Vanheneminen eri kulttuureissa ja etnisissä ryhmissä. Sarvimäki Anneli. Teoksessa Gerontologia. Heikkinen, Eino, Jyrkämä, Jyrki & Rantanen, Taina (toim.) 2013.

 

Tukea ryhmätoimintaan

Aivojumppaa: https://www.vahvike.fi/fi/aivojumppa

Etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyden edistäminen ETNIMU-projekti 2015–2017: http://www.muistiasiantuntijat.fi/kehitamme.php?udpview=etnimu-projekti-2015-2017&lang=fi

Eläkeläiset ry: https://elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta/

Terveyttä edistävän liikunnan hanke 2011–2011. Eläkeläiset ry: https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/Terveysliikunta_uusi.pdf

Teemme yhdessä-hanke. Eläkeläiset ry 2011-2012: https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/Elakelaiset_Teemme_yhdessa.pdf

Kepeli – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -hanke. Harjoitteita ryhmätoimintaan: http://kepeli.metropolia.fi/

Miina Sillanpää-säätiön impulssi : https://www.miinasillanpaa.fi/impulssi/#/