KOULUTUKSET & MATERIAALIT

JADE -toimintakeskus tarjoaa sosiaali- ja terveysalan toimijoille, vanhustyön ammattilaisille ja alan opiskelijoille koulutusta, jonka tavoitteena on kasvattaa moninaisuusosaamista ja vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien tarpeiden tiedostamista.

KOULUTUKSET:

Moninaisuudesta voimavara -koulutus (2-3 h)
Koulutuksen tavoitteena on herkistää osallistuja tunnistamaan moninaisuutta sekä toimimaan ikääntyvien asiakkaiden parissa yhdenvertaisuutta tukien. Koulutuksessa tuodaan näkyväksi ikäihmisten moninaisuus, erityisesti ikääntyvät maahan muuttaneet vanhuspalveluiden asiakkaina.

Koulutuksen aikana moninaisuuskysymyksiä käsitellään käytännönläheisesti ja osallistujat pääsevät harjoittelemaan pienryhmissä aitoihin kohtaamisiin perustuvia tilanteita. Tavoitteena on yhdessä löytää hyviä keinoja positiiviselle vuorovaikutukselle ikääntyvien asiakkaiden ja vanhustyön ammattilaisten välillä.

Moninaisuuskoulutukset räätälöidään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tulemme mielellämme kouluttamaan yhden päivän aikana palvelukeskuksen eri yksiköissä, jolloin koulutukseen voivat osallistua työntekijät, esimiehet ja vapaaehtoiset. JADE-toimintakeskuksen asiantuntijakoulutukset ovat maksullisia ja lähtökohtaisesti koulutuksia toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Pyydä tarjous koulutuksesta tai kysy lisätietoa: JADE-toimintakeskuksen suunnittelijalta Susannalta, susanna.lehtovaara@kapyrinne.fi tai 0503710555. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisista koulutuksista veloitamme matkakorvauksen.

Monikulttuurisen vanhustyön info (30 min)
Vanhuspalveluiden asiakaskunta moninaistuu kielellisesti ja kulttuurisesti ja palveluita tulee kehittää kulttuurisensitiivisellä otteella. Monikulttuurisen vanhustyön infossa tutustutaan vieraskielisten seniorien tilanteeseen ja palvelutarpeisiin yleisellä tasolla. Koulutus on maksuton sosiaali- ja terveyspalveluiden työyhteisöille kunta- ja järjestösektorilla, sekä oppilaitoksille ja kolmannen sektorin yhteisöille.

Varaa info tai kysy lisätietoa: JADE-toimintakeskuksen suunnittelijalta Susannalta, susanna.lehtovaara@kapyrinne.fi tai 0503710555.

Lataa koulutusesite: Moninaisuudesta voimavara_koulutusesite

VINKKILISTA:

  • Tarkastele omaa maailmankuvaasi: jokainen meistä on väistämättä sisäistänyt yhteiskunnassa vallitsevia normeja (käsityksiä siitä, mikä on tavallista ja mikä ei) sekä ennakkoluuloja. Työssä toimit ammattilaisena, jolloin omia ennakko-oletuksia tulee aktiivisesti pyrkiä kumoamaan ja toimimaan niistä huolimatta.
  • Kunnioita asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja pidä kiinni luottamuksellisuudesta: vältä kategorisointia ja suhtaudu jokaiseen asiakkaaseen yksilönä. Hänen kanssaan jaetut keskustelut jäävät teidän välisiksi.
  • Käytä hyödyksi työyhteisössäsi valmiiksi olevaa tietoa ja osaamista: työyhteisössä on erilaisia työntekijöitä, tietoa ja kokemuksia, joita kannattaa käyttää hyödyksi.
  • Kuuntele ja keskustele asiakkaan kanssa, kysy jos et ymmärrä jotain! Anna hänelle tilaa kertoa oma tarinansa.
  • Rakenna tervetullut ympäristö ja ilmapiiri

 

Millaista on ikääntyä Suomessa?

MONINAISUUTTA ON MEISSÄ JOKAISESSA

Meillä jokaisella on oma elämäntarinamme, kokemukset ja maailmankuva, jotka välittyvät muille keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta. Tulemalla tietoiseksi omista ennakko-oletuksista, voimme kasvaa ammattilaisina ja kohdata toisia ihmisiä entistä tasa-arvoisemmin.

  • Vanhustyön henkilökunnan ammattitaitoon ja osaamiseen kuuluu moninaisten ikäihmisten kohtaaminen, asiakastyö ja tukeminen arjen haasteissa
  • Yhdenvertaisuuslaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät, että jokainen ikäihminen saa tasa-arvoista hoitoa ja tarvitsemaansa apua
  • Vuorovaikutustaidot, arvokas kohtaaminen ja dialogi ovat keinoja, joilla voimme tarjota asiakkaalle yksilöllistä hoivaa, kuunnella hänen tarpeitaan ja kunnioittaa hänen vakaumustaan

MONIKULTTUURISEN VANHUSTYÖN TIETOKIRJASTO

Tietokirjastosta löydät linkkejä moninaisen ja monikulttuurisen vanhustyön tutkimuskirjallisuuteen ja artikkeleihin suomen ja englannin kielillä. Tietokirjastoon pääset tästä: Monikulttuurisen vanhustyön tietokirjasto. Tietokirjasto on koottu Jaden kehittämisprojektien aikana käytetystä kirjallisuudesta ja hyödyllisistä tutkielmista ja opinnäytetöistä. Tietokirjastoa päivitetään tarpeen mukaan.

Maahanmuuttaja vanhuksena Suomessa -opintomateriaali

Maahanmuuttaja vanhuksena Suomessa –opintomateriaali from KSL-opintokeskus on Vimeo.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa -perehdytysopas

Perehdytysopas on tiivis tietopaketti siitä, miten moninainen ikääntyvä asiakaskunta otetaan paremmin huomioon vanhuspalveluissa. Materiaali sisältää ikääntyvien maahanmuuttajien, sateenkaariseniorien ja ikääntyvien saamelaisten näkökulman. Tietopaketti perustuu Eloisa ikä -ohjelman moninaisuusverkostossa jaettuihin kokemuksiin ja yhteistyöhön. Verkostoon kuuluvat Käpyrinne ry:n Jade II -projekti, Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus II -projekti ja SámiSoster ry:n Muittohallat-projekti.

Voit ladata perehdytysoppaan tästä suomeksi: Moninaisuus_perehdytysopas 2017 ja ruotsiksi: Mångfald i äldreomsorgen_guide 2017

 

HARJOITUKSIA JA TEHTÄVIÄ

Askel eteen -harjoitus

Askel eteen on osallistava draamaharjoitus, jossa osallistujat astuvat hetkeksi toisen ihmiseen asemaan ja pohtivat heille esitettyjä väitteitä tämän roolin kautta. Askel eteen –harjoitus on kehitetty lapsille ja nuorille suunnatusta draamaharjoituksesta, jossa käsitellään sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Harjoitus kehitettiin sosiaalista esteettömyyttä käsittelevää koulutusta varten Kinaporin monipuoliseen palvelukeskukseen lokakuussa 2016, yhteistyössä Jade II -projektin, Eläkeläiset ry:n monikulttuurisen toiminnan ja Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus II -projektin kanssa.

Kesto: 30-40min

Kohderyhmä: Vanhustyön ammattilaiset, alan opiskelijat ja vapaaehtoiset

Osallistujamäärä: 10-32 hlö (roolikortteja on 16 kpl).

Voit ladata harjoituksen ohjeet ja roolikortit tästä: Askel eteen -harjoitus

Moninaiset tilanteet -harjoitus

Moninaiset tilanteet on pienryhmissä tai pareittain tehtävä harjoitus, jossa osallistujat keskustelevat ja pohtivat yhdessä heille annettuun tapauskertomukseen liittyviä kysymyksiä ja ratkaisuja. Harjoituksen tavoitteena on herättää keskustelua ja ajatuksia hoitotyön arjessa vastaan tulevista tilanteista ja rohkaista vanhustyön ammattilaisia toimimaan asiakastyössä avoimesti, luottamuksellisesti ja yhdenvertaisuutta tukien. Harjoitus kehitettiin Käpyrinne ry:n palvelutaloissa toteutettuja Moninaisuus voimavarana -koulutuksia varten syksyllä 2016 yhteistyössä Jade II -projektin ja Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus II -projektin kanssa.

Kesto: 25-35min

Kohderyhmä: Vanhustyön ammattilaiset ja alan opiskelijat

Osallistujamäärä: 6-18 hlö. Sopivan kokoinen pienryhmä koostuu 2-3 osallistujasta.

Voit ladata harjoituksen ohjeet ja tilanteet tästä: Moninaiset tilanteet -harjoitus

Moninaisuusharjoitus/ Diversity exercise

Moninaisuusharjoitus on suunniteltu opiskelijaryhmille ja ammattilaisille. Sen tarkoituksena on herkistää vanhustyön ammattilaisia ja tulevia ammattilaisia miettimäään, miten voimme huomioida moninaisten ikäihmisten tarpeet. Varaa harjoitukseen 30 minuttia aikaa. Harjoituksen ovat kehittäneet Hanna Rantala & Ruth Franco:

Voit ladata moninaisuusharjoituksen ohjeineen suomeksi ja englanniksi.