JADE YHTEISÖ

Jade yhteisö ry on vuonna 2020 perustettu ikääntyvien vieraskielisten oma yhdistys, jonka tehtävänä on edistää Suomeen muuttaneiden ikääntyvien asemaa ja osallisuutta yhteiskunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vieraskielisten ikääntyvien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimijuutta, ja tehdä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Ajatus yhdistyksen perustamisesta syntyi Kantti ry ja Käpyrinne ry:ssä (www.kapyrinne.fi) tehdyn kehittämistyön vaikutuksesta ja JADE-toimintakeskuksen toiminnassa havaittujen tarpeiden kautta. Lue lisää JADE-kehittämisprojekteista: www.jadetoimintakeskus.fi/kehittamisprojektit

Yhdistys on monimuotoinen ja monikielinen yhteisö erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tulevia ikäihmisiä, jotka jäävät muilla yhteiskunnan osa-alueilla näkymättömiin. Yhteisö kokoaa uudella tavalla yhteen ikääntyviä vieraskielisiä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua erityisesti ikääntyville suunnatun järjestön toimintaan omalla äidinkielellään. Meillä Jade yhteisössä jokaisen jäsenen ääni on merkityksellinen ja tavoitteena on kehittää monimuotoisia tapoja tukea jäsenten osallisuutta ja mahdollistaa uusien ja aikaisemmin piiloon jääneiden mielipiteiden, ajatusten ja ideoiden esiin nostamisen.

Toimimme voittoa tavoittelematta ja teemme näitä asioita:

 • järjestää ikääntyvien toimintakykyä vahvistavaa vertaisryhmätoimintaa sekä yksilöllistä neuvontaa. Yhdistys tukee mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiselle
 • tiedottaa vieraskielisten ikääntyvien elämää ja tilannetta koskevista asioista ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä
 • edistää ikääntyvien ja muiden kiinnostuneiden kansalaistoimintaa
 • tekee yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa
 • toimii vapaaehtoisvoimin ja toteuttaa erilaisia harrastusryhmiä ja virkistystoimintaa

Ensimmäisen vuoden aikana yhdistyksen jäseneksi on liittynyt liki 80 henkilöä useista eri kieliryhmistä ja taustamaista. Monet jäsenistä ovat asuneet Suomessa useita vuosia, jotkut jopa vuosikymmeniä. Silti Jade yhteisö on monelle ensimmäinen yhdistys, jossa heillä on aidosti mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja toiminnan toteuttamiseen omista lähtökohdista ja toiveista käsin.

"Varikkaat kastelukannut."
Jade yhteisö ry rohkaisee ja mahdollistaa vieraskielisten ikääntyvien osallistumisen omaehtoiseen ja omakieliseen järjestötoimintaan

Jade yhteisö ry:n hallitus 2020-2021

 • Puheenjohtaja Jari Markwort
 • Varapuheenjohtaja Hanna Rantala
 • Raja Hamdan Gattan
 • Ulla Buchert
 • Eva Rönkkö

Yhdistyksen jäsenyys

Jade yhteisön jäseneksi ovat tervetulleita kaikki yksityishenkilöt tai yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen arvot ja toimintaperiaatteet. Yhdistykseen voi osallistua monella eri tavalla, ja hallitus on määritellyt toimijoille erilaisia tasoja.

 • Taso 1: Omakielinen ryhmätoiminta
 • Taso 2: Jäsenet ideoivat yhdessä, mikä on Jadessa mahdollista
 • Taso 3: Jäsenet toteuttavat toimintaa yhdessä, ja aktiiviset jäsenet voivat toimia myös vapaaehtoisena
 • Taso 4: Jäsenet suunnittelevat yhteisön tulevaisuuden toimintaa ja osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi, yhteisöjäseneksi tai kannatusjäseneksi. Kysy jäsenyydestä lisää sähköpostitse susanna.lehtovaara(a)jadeyhteiso.fi