Home / Lifestyle

Vaalityöpajamateriaali maahanmuuttajien vertaisryhmiin

By
In Education, Lifestyle Posted
Moni maahanmuuttaja jättää äänestämättä, koska heillä ei ole tietoa puolueista tai ehdokkaista. Moni ei tiedä, että kuntavaaleissa voi äänestää ilman kansalaisuutta. African Care ja Jade II -projekti haluavat kannustaa maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä äänestämään kuntavaaleissa huhtikuussa 2017. Loimme yhteistyössä materiaalipaketin, jossa käydään läpi yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja, kunnallista päätöksentekoa sekä Suomen poliittista järjestelmää ja äänestämistä kuntavaaleissa.Materiaalit sisältävät […]
Read More

Jaden syksy Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa

By
In Lifestyle Posted
Jade II –projektin toiminta on vuoden 2016 aikana laajentunut Töölöstä Kantin pysäkiltä Sörnäisiin Kinaporin monipuoliseen palvelukeskukseen. Projektin tärkeänä tavoitteena on juurruttaa ikääntyvien maahan muuttaneiden ryhmätoiminta Helsinkiin. Toiminnan juurtuminen osaksi olemassa olevia palvelurakenteita on edellytys toiminnan jatkumiselle. JADEN RYHMÄTOIMINTA KINAPORISSA Jaden arabiankielinen ryhmä ja kiinankielinen ryhmä kokoontuvat Kinaporin ryhmätiloissa viikoittain, joten Kinaporin käytävät ovat Jaden ryhmäläisille […]
Read More

Be Human

By
In Health, Lifestyle Posted
As professionals in the field of social services and health care, and even for those not in the aforementioned fields, a good question to consider is the following: what is the least we can do in order to make someone who is at risk of being marginalized feel that they matter in society as people? […]
Read More

Positive Impact: Giving Space

By
In Lifestyle Posted
In the 3 weeks that I have been working with the Jade II Project, I have witnessed the positive impact the various activities arranged by us have had on our group participants. This positive impact has manifested itself in the smiling faces seen during field trips and activity sessions, the words of appreciation spoken at […]
Read More

Ihmistä kohtaamassa

By
Ajatuksia työharjoittelustani Jade II -projektissa Geronomi (AMK) on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Tätä geronomin asiantuntijuutta sain olla rakentamassa itselleni monikulttuurisuuden näkökulmasta Jade II -projektissa syyskuussa 2016. Jade II -projektin yhtenä päätavoitteena on vanhustyön ammattilaisten ja alan opiskelijoiden moninaisuusosaamisen vahvistaminen. Geronomiopintoihini liittyvän […]
Read More

Vertaisryhmätoiminta kotoutumisen edistäjänä

By
In Health, Lifestyle, Sport Posted
Omakielinen vertaisryhmätoiminta on yksi merkittävä kotoutumisen väline, ja se vastaa tietynlaisiin kotoutumisen tarpeisiin. Uuteen ympäristöön ja yhteiskuntaan sopeutuminen vie aikaa, sillä uutta opittavaa on paljon uuden kielen opiskelusta puhumattakaan. Sopeutumisen välineiden, informaation ja vertaistuen jakaminen omalla äidinkielellä on ikääntyvälle maahanmuuttajalle erittäin tärkeää kotoutumisen kannalta. Vertaisryhmässä jaetaan arkea muiden samankaltaisia tilanteita kokeneiden ihmisten kanssa. Ryhmässä on myös […]
Read More

Pääkaupunkiseudun kiinankielisten ikääntyvien tarpeet

By
In Health, Lifestyle Posted
Ikääntyvät kiinankieliset ovat Suomeen Euroopan ulkopuolelta tulevista kieliryhmistä kolmen suurimman joukossa ja heitä asuukin pääkaupunkiseudulla enemmän kuin katukuva antaa ymmärtää. Työikäiset kiinalaiset saapuvat Suomeen pääsääntöisesti työn perässä, ja monen vanhemmat seuraavat jälkikasvuaan uuteen maahan. Ikääntyvä kiinalainen lähtee kotimaastaan ensisijaisesti hoitamaan lapsenlapsiaan. Isovanhemmat viettävät paljon aikaa lapsenlastensa kanssa ja suomen kielen oppimisen mahdollisuudet jäävät vähäisiksi. Kursseja on […]
Read More

Työtä ikääntyvien maahan muuttaneiden osallisuuden vahvistamiseksi

By
In Lifestyle Posted
Jade II -projektin voidaan sanoa olevan liikkeessä jo täydellä tohinalla. Jaden jatkoprojekti alkoi virallisesti maaliskuussa 2016, kun projektipäällikkönä astuin Kantin pysäkille projektin toimistoon. Työ alkoi perehtymisellä ja ottamalla kiinni langoista, jotka Jaden tiimiläiset käsiini antoivat. Jade -projektin (2013-2015) tiimi oli kolmen projektivuoden aikana kerännyt valtavan määrän upeaa asiantuntemusta ikääntymiseen ja moninaisuuteen liittyen, eikä tuota tietomäärää […]
Read More

Riyooyin (Unelmia)

By
In Lifestyle Posted
Jade II jatkaa Jade-projektin (2013–2015) työtä ikääntyneiden somalinkielisten naisten kanssa. Torstaisin kokoontuvassa somalinkielisessä keskustelu- ja hyvinvointiryhmässä siirryttiin kesän odotukseen. Torstaina 7. 4. teemana olivat unelmat ja toivotimme auringon ja lämmön tervetulleiksi. Lähestyimme aihetta haavekarttojen avulla. Tyhjät valkoiset paperit alkoivat nopeasti täyttyä värikkäistä kuvista. Innokkaimmat haavekartantekijät täyttivät vielä toisen ja kolmannenkin paperin kesäisillä unelmilla ja toiveilla. […]
Read More
page 2 of 3