Vaalityöpajamateriaali maahanmuuttajien vertaisryhmiin

By
In Education, Lifestyle Posted
Moni maahanmuuttaja jättää äänestämättä, koska heillä ei ole tietoa puolueista tai ehdokkaista. Moni ei tiedä, että kuntavaaleissa voi äänestää ilman kansalaisuutta. African Care ja Jade II -projekti haluavat kannustaa maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä äänestämään kuntavaaleissa huhtikuussa 2017. Loimme yhteistyössä materiaalipaketin, jossa käydään läpi yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja, kunnallista päätöksentekoa sekä Suomen poliittista järjestelmää ja äänestämistä kuntavaaleissa.Materiaalit sisältävät […]
Read More

Integration is a two-way street

By
In Education Posted
This week the Jade II Project team and I had the privilege of attending seminars related to two aspects that are central to the work that we do: elderly work and multicultural work. Additionally, the important role of peer support provided by volunteers and project workers alike was a highlighted topic of particular interest, especially […]
Read More

Ihmistä kohtaamassa

By
Ajatuksia työharjoittelustani Jade II -projektissa Geronomi (AMK) on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Tätä geronomin asiantuntijuutta sain olla rakentamassa itselleni monikulttuurisuuden näkökulmasta Jade II -projektissa syyskuussa 2016. Jade II -projektin yhtenä päätavoitteena on vanhustyön ammattilaisten ja alan opiskelijoiden moninaisuusosaamisen vahvistaminen. Geronomiopintoihini liittyvän […]
Read More

My first week at Jade II Project

By
In Education Posted
Hello! My name is Johnny Abdallah, and I am currently a second year bachelor’s degree student of social services, studying at Helsinki’s Diaconia University of Applied Sciences. I feel privileged to have been selected by the Jade II Project for my second practical placement. Each placement in my university’s curriculm is centered around a theme […]
Read More

Selkosuomi osallisuuden ja kohtaamisen välineenä

By
In Education Posted
Selkosuomi on hyvä kommunikaatiokieli erityisesti eri vammaisryhmiin kuuluvien, ikääntyneiden ja maahan muuttaneiden ihmisten kanssa. Jade II tunnistaa selkosuomen osaamisen kasvavan tarpeen. Selkosuomea tarvitsevat kohderyhmät kasvavat: esimerkiksi äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvat väestöryhmät ikääntyvät, jolloin jo yksittäisen ryhmän tarve selkosuomelle moninkertaistuu. Selkosuomen käyttöä palveluissa voi ja pitää vaatia, jotta selkosuomea tarvitsevat eivät joudu pyytelemään anteeksi kieleen liittyviä tarpeita ja jää osallisuuden […]
Read More
12
page 2 of 2