My first week at Jade II Project

By
In Education Posted
Hello! My name is Johnny Abdallah, and I am currently a second year bachelor’s degree student of social services, studying at Helsinki’s Diaconia University of Applied Sciences. I feel privileged to have been selected by the Jade II Project for my second practical placement. Each placement in my university’s curriculm is centered around a theme […]
Read More

Vertaisryhmätoiminta kotoutumisen edistäjänä

By
In Health, Lifestyle, Sport Posted
Omakielinen vertaisryhmätoiminta on yksi merkittävä kotoutumisen väline, ja se vastaa tietynlaisiin kotoutumisen tarpeisiin. Uuteen ympäristöön ja yhteiskuntaan sopeutuminen vie aikaa, sillä uutta opittavaa on paljon uuden kielen opiskelusta puhumattakaan. Sopeutumisen välineiden, informaation ja vertaistuen jakaminen omalla äidinkielellä on ikääntyvälle maahanmuuttajalle erittäin tärkeää kotoutumisen kannalta. Vertaisryhmässä jaetaan arkea muiden samankaltaisia tilanteita kokeneiden ihmisten kanssa. Ryhmässä on myös […]
Read More