JADE -toimintakeskus

Ikääntyvien maahan muuttaneiden kohtaamispaikka ja monikulttuurisen vanhustyön osaamiskeskus

JADE -toimintakeskus tarjoaa asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille maahan muuttaneille. Toiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmätoiminnan lisäksi JADE tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluita vieraskielisille ikäihmisille. Toimintakeskuksen tavoitteena on edistää ikääntyvien maahan muuttaneiden osallisuutta ja näkyvyyttä ikääntyvien palveluissa.

 

Miten osallistut?

JADE -toimintakeskus toivottaa tervetulleeksi 5o vuotta täyttäneet Euroopan ulkopuolisista maista kotoisin olevat ikääntyvät naiset ja miehet. Ryhmätoimintaa somalin-, arabian-, kurdin- ja mandariininkielisille ikäihmisille. Katso, mitä kaikkea JADE tarjoaa sinulle!

Lisätietoja

Tule vapaaehtoiseksi!

Tervetuloa vapaaehtoiseksi JADE -toimintakeskukseen! Vapaaehtoisena voit ohjata ryhmätoimintaa, opettaa arkipäivän suomea, osallistua tapahtumien järjestämiseen tai lähteä kulttuurikaveriksi ikääntyvälle. Lue lisää vapaaehtoistyömahdollisuuksista!

Lisätietoja

Jade -kehittämisprojektit

Jade-projekti ja Jade II -projekti olivat Käpyrinne ry:n kehittämishankkeita vuosina 2013-2017. Toimintaa rahoitti STEA (ent. RAY) Veikkauksen tuotoilla. Kehittämisprojektien aikana kehitettiin monikulttuurisen vanhustyön toimintamalleje ja niihin voit tutustua paremmin täällä!

Lisätietoja

JADE -toimintakeskus on Suomeen muuttaneille, Euroopan ulkopuolisista maista kotoisin oleville ikääntyville tarkoitettu kohtaamispaikka (2018‒2020). Toiminta edistää ikääntyvien maahan muuttaneiden osallisuutta, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä lisää mahdollisuuksia sujuvan arjen toteutumiseksi. Kohtaamispaikka on avoinna arkisin ma-to klo 9-15 ja ryhmätoimintaan ovat tervetulleita 50 vuotta täyttäneet vieraskieliset ikäihmiset. Viikoittaista ryhmätoimintaa toteutetaan somalin, arabian, mandariinikiinan ja kurdin kielillä. Toimintakeskus perustaa uusia ikääntyvien keskusteluryhmiä tarpeen mukaan ja uusia kieliryhmiä ovat mm. turkki, vietnam, thai, farsi ja pilipino. Toimintaan ovat tervetulleita myös eri-ikäiset ja -taustaiset vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet. Järjestämme tapahtumia, joissa suomenkieliset ja vieraskieliset ikäihmiset kohtaavat ja harrastavat yhdessä.

Toimintakeskuksen tavoitteena on edistää ikääntyvien maahan muuttaneiden osallisuutta ja näkyvyyttä ikääntyvien palveluissa. Tarjoamme sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja vanhuspalveluiden työyhteisöille monikulttuuriseen ja moninaiseen vanhustyöhön liittyvää koulutusta. Koulutukset kohdennetaan erityisesti vanhuspalvelualan ammattilaisille, palvelutalojen henkilökunnalle, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä järjestötoimijoille. Työpajoihin ja koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki arvokkaasta vanhenemisesta kiinnostuneet! JADE toimii aktiivisesti myös vaikuttamistyössä verkostotoiminnan, seminaareissa pidettävien puheenvuorojen ja keskustelutilaisuuksien kautta.

Lataa tästä JADE -toimintakeskuksen toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020: Toimintasuunnitelma JADE 2018-2020

JADE -toimintakeskus on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaa toimintaa (2018‒2020). JADE on osa vuonna 1938 perustettua Käpyrinne ry. Käpyrinteen palvelutaloissa tarjotaan turvallista ympärivuorokautista asumista ja hoivaa ammattitaitoisesti Kantin pysäkillä Töölössä ja Käpylän pysäkillä Käpylässä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Sosiaalisia verkostoja kasvattava vertaistuellinen ryhmätoiminta tukee ikääntyvän hyvinvointia ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Sujuva arki rakentuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin palikoista. Ryhmätoimintaa kehitetään koko ajan ikääntyvien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Uusia toimintamuotoja pilotoidaan yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta ikääntyvät tavoitetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Osallisuus

Asiakaslähtöinen, matalan kynnyksen toiminta ja palveluneuvonta tukevat ikääntyvien edellytyksiä hakeutua heidän kaipaamiensa virikkeiden ja tarvitsemiensa palveluiden pariin. Toimintakeskus tuo vieraskielisille iäkkäille tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja lisää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ikääntyvien palveluissa.

Kohtaamispaikan ja jäsenyhteisön perustaminen

JADE-toimintakeskukseen perustetaan ikääntyvien maahanmuuttajien oma kohtaamispaikka, jossa ikääntyvät voivat toteuttaa vertaisryhmätoimintaa ja erilaisia harrasteryhmiä myös itsenäisesti. Toimintakeskukseen rakennetaan jäsenyhteisö, joka edistää kuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta. Jäsenyhteisö päättää yhteisesti toimintakeskuksen pelisäännöistä ja suunnittelee erilaisia toimintoja puolivuosittain.

Vaikuttaminen

Teemme vaikuttamistyötä koulutusten, tapahtumien ja tiedottamisen avulla. Tuotamme materiaalia iäkkäiden palveluita tuottavien organisaatioiden moninaisuusosaamisen tukemiseksi. Kertomalla toiminnastamme huolehdimme siitä, että ikääntyvien maahan muuttaneiden tarpeet huomioidaan sosiaali- ja terveysalan palveluissa sekä kuntien ja järjestöjen toiminnassa.